fbpx

Forfatter: hps@agrovi.dk

Frederikssund hjælper agerhøns med faunastriber

Lodsejere i Frederikssund kommune kan nu også få hjælp til etablering af faunastriber

En faunastribe kan være det første skridt til at skabe bedre forhold i agerlandet for bl. a. agerhøns.  Striberne skaber biotoper med både læ, luft og føde for både kyllinger og voksne høns. Landbruget og flere nordsjællandske kommuner står bag fælles projekt, som skal give naturforbedringer i agerlandet, med særlig fokus på agerhønen. Senest er det Frederikssund kommune, som er kommet med i projektet. Har du landbrugsjord i Frederikssund kommune, kan du også være med. 

Det er let at være med i projektet
Kommunen indkøber og betaler den specielle frøblanding og du lægger jord til og betaler for udsåning af striberne, som kan foretages af Hagelsegaard maskinstation.  Du skal blot udfylde formularen nedenfor, så sørger Nordsjællands Landboforening for koordineringen. Sidste frist for tilmelding er tirsdag den 21. april 2020.

Læs videre

Coronavirus: Landbrugspraktikanter kan blive tre måneder længere i Danmark

Landbrug & Fødevarer har sammen med 3F og GLS-A anmodet udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye om at forlænge opholdsperioden for udenlandske landbrugspraktikanter med tre måneder som følge af corona-krisen. Ministeren har imødekommet ønsket.

Hvad betyder det for mig som landmand?

 • Landmænd, der står til at mangle landbrugspraktikanter som følge af bl.a. grænserestriktioner i forbindelse med coronavirus, har med de nye regler mulighed for at få forlænget opholdstilladelsen for de nuværende praktikanter med tre måneder.
 • L&F arbejder for, at danske landmænd har de bedste forudsætninger til at tackle de udfordringer, som corona-krisen bringer med sig. Opretholdelse af kvalificeret arbejdskraft er én af dem.

 

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye har ændret reglerne for udenlandske landbrugspraktikanters ophold i Danmark. Der er tale om reglerne for, hvor lang tid en landbrugspraktikant må opholde sig i Danmark, som nu bliver forlænget fra 12 til 15 måneder.

Ændringerne sker efter flere landmænd oplever problemer med at få nye landbrugspraktikanter til Danmark som følge af corona-krisen. Med udsigt til manglende hænder i landbruget valgte Landbrug & Fødevarer, 3F og GLS-A derfor at bede ministeren om at forlænge opholdstilladelsen for de praktikanter, som allerede er i Danmark med yderligere tre måneder.

Muligheden for at få forlænget landbrugspraktikanternes eksisterende opholdstilladelse forventer vi vil træde i kraft den 25. marts og gælder frem til den 25. juni 2020.

Viceformand for Landbrug & Fødevarer Lone Andersen udtaler:

 

– Landbruget er foreløbigt ikke ramt så hårdt som andre dele af samfundet i denne tid. Men her havde vi et hjørne af lovgivningen, hvor vi kunne se problemer, og så er vi dybt taknemmelige for, at der politisk udvises forståelse og handles så hurtigt. Det er med til at skabe ro i denne tid.

 

Faunastriber 2022

 • placehodler

 • 2021-07-25 17.55.26-Faunastriber

Faunastriber 2022

Kommuner og landbrug arbejder sammen om at øge naturværdien i agerlandet

Etablering af faunastriber er et af mange eksempler på, hvordan du kan etablere nye levesteder i og omkring marken til gavn for både dyr, fugle og insekter.  Nordsjællands Landboforening og de ni kommuner: Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød står bag projektet Nordsjællandske Faunastriber, som skal give naturforbedringer i agerlandet.

Din kommune betaler for frøblandingen, og du betaler for at få sået faunastriberne på din mark. Vi udsender information og vejledning om vedligehold  af faunastriberne i løbet af sæsonen. Sammen gør vi en indsats.

I år har vi valgt en ren økologisk faunablanding med 17 forskellige arter, som kan anvendes til både i det økologiske og konventionelle jordbrug. Alle arter er hjemmehørende.

Har du landbrugsjord i en af de ni kommuner, kan du også være med.  Vær opmærksom på, at hver kommune har et maks antal striber, så det er først til mølle.  Tilmeldingsfristen er forlænget til den 11. april 2022. Du kan læse mere ved klikke på fanebladene nedenfor.

 • Det er let at være med

   • Du tilmelder dig senest 3. april
   • Landboforeningen koordinerer tilmeldingerne og bestiller frøene
   • Kommunen betaler for frøblandingen
   • Du betaler for udsåningen af striberne, som foretages af en maskinstation, der er tilknyttet projektet.
   • Du tilbereder jordstykket, hvor frøene skal sås. Inden da har du sikret dig, at jorden ikke er udpeget som §3. Hvis du modtager grundbetaling, må striberne ikke sås i permanent græs
   • Maskinstationen kontakter dig og udsår frøene
   • Du kan tilmelde dig her – sidste frist for tilmelding er 11. april 2022.

    PS: Vi vil gerne modtage billeder fra din faunastribe – send dem til hps@agrovi.dk
 • Frøblanding er økologisk certificeret

  I år har vi valgt en ren økologisk faunastribe med 17 forskellige blomsterfrø.

  Hvid Okseøje -Leucanthemum vulgare

  Alm.røllike – Achillea millefolium

  Kornblomst – Centaurea cyanus

  Kællingetand – Lotus corniculatus

  Kornvalmue – Papaver rhoeas øko

  Katost – Malva sylvestris

  Sneglebælg Medicago – lupulinat

  Lancet Vejbred – Plantago lanceolata

  Vild Gulerod – Daucus carota – ubejdset

  Slangehoved – Echium vulgare ubejdset

  Gul Stenkløver/Mark stenkløver – Melilotus officinalis

  Kattehale Lythrum – salicaria – ubejdset

  Dagpragtstjerne – Silene dioica

  Aftenprgtstjerne – silene latifolia øko

  Blåklokke – Campanalus

  Trævlekrone – Lychinis flos-cuculi

  Blåhat – Knautia arvensis

  Blomsterarterne er alle hjemmehørende og frøblandingen indeholder både et- og flerårige arter. Det er derfor ikke alle de viste blomster-arter, som du vil kunne se blomstre det første år efter etableringen.

  Den store artsrigdom i blandingen vil give faunastriben en markant længere blomstring hen over sommeren, da arterne er udvalgt, så at de har en løbende blomstring over sæsonen.

  MEN – faunastriber gør det ikke alene!

  Derfor anbefaler vi, at du også gør en indsats på de eksisterende naturområder på din ejendom. Du kan f. eks supplere med barjords-striber, stendynger o.a.

 • Placering af faunastriber

  Vi anbefaler, at du placerer faunastriben i kanten af marken, op mod levende hegn, op til ikke dyrkede arealer eller som buffer op til eksisterende naturområder på din ejendom. På den måde, kan du styrke den naturværdi, der allerede er på dine arealer. Sæt dig godt ind i reglerne for hvor du må placere striben på dine arealer og undlad at etablér dem på eksisterende naturarealer.

 • Undgå Økologiske fælder

  Med en flerårig frøblanding er det vigtigt at undgå økologiske fælder. Vi anbefaler derfor at lade faunastriben forblive på det samme sted i flere år.

  Hvis den nedlægges efter blot et år, vil de insekter, der – ud over at søge føde (nektar) i blomsten – har lagt æg i planten til videreførelse af næste generation gå til grunde. Det samme gælder de insekter, der bruger faunastriben til overvintring. Det kaldes en økologisk fælde! Tag det med når du planlægger placeringen af din faunastribe.

 • Giv den gamle faunastribe nyt liv

  Hvis du har faunastriber fra tidligere år, kan du nemt give dem nyt liv til gavn for faunaen i agerlandet.

  Du kan med fordel slå den ene halvdel af den flerårige faunastribe i efteråret med snit ca. 15 cm over jorden for dels at give fouragemuligheder for agerfugle, dels for at give de flerårige planter bedre muligheder for at blomstre op igen.

  Den anden halvdel kan du slå det efterfølgende år. Det vil sandsynligvis også komme nye et-årige planter det efterfølgende år.

 • Faunastriber og EU-Støtte

  Reglerne for grundbetaling tillader etablering af faunastriber på omdriftsarealer. Striberne må højst være 10 meter brede, de må max. udgøre 10% af markens samlede areal og der skal være mindst 10 meter mellem striberne. Derudover må de ikke placeres i permanent græs. Der er andre mere specifikke regler, så vi anbefaler, at du får placeringen godkendt af din planteavlsrådgiver.

 • Dyrkningsvejledning

  Der vil snarest være et link til en dyrkningsvejledning

 • Hvad skal du gøre ?

  • For at sikre ensartethed i udsåning, er det en  forudsætning, at projektets maskinstation udsår frøene.
  • Du forbereder jordstykket/erne udpeget til faunastribe – det skal helst gøres lige inden såningen. Du kan også aftale med maskinstationen, at de gør det i forbindelse med såning.
  • Såning af faunastriber i din mark foretages af maskinstationen i løbet af april/primo maj. Maskinstationen giver dig besked før de kommer til dig.  
  • Der sås med en 3 meters maskine, så du kan vælge om striben skal være 3, 6 eller 9 m bred. Der gives frø til et areal, der er 800 m* 3 m eller tilsvarende.
 • Hvad koster faunastriben for dig?

  Der kan sås faunastriber i alt op til 800 m længde (eventuelt fordelt på flere mindre stræk). Udgiften for dig er i alt 950 kr. Ønsker du, at maskinstationen også skal forberede jorden før såningen, er den samlede pris i alt 1.900 kr. (priserne er ex moms).

 • Tilmelding

  Faunastriber i Nordsjælland 2022

  • Angiv vej og husnr.
  • Her kan du krydse af hvor lang en stribe du ønsker dig. Du er ikke forpligtet til at udså 2400 m2. Måske har du et mindre hjørne, som passer bedst. Udsåning foretages af maskinstation og koster 950 kr. ekskl. moms

 • Info-folder

 • FAQ

  Hvornår får jeg sået?

  Du får besøg af maskinstationen på et tidspunkt fra april til medio maj. Han kontakter dig på forhånd.

  Hvordan er processen omkring udsåning, kan jeg bestemme udsåningsdato hos mig?

  Det er en god idé at du er hjemme, når maskinstationen kommer, men han lægger sin rute efter bla. geografi.

  Hvor meget kan jeg få sået?

  Der er max 2400 m2 pr deltagende ejendom, i 3 meter striber.

  Kan man få mere end 1 stribe?

  Inden for rimelighedens grænser, kan du disponere over de 2400 m2, altid i 3 meter brede striber. Typisk laves der 1-3 striber pr ejendom. Tag en snak med Maskinstationen når han kontakter dig.

  Hvordan plejer jeg mine faunastriber?

  Vi lægger plejehenvisninger ud på hjemmesiden, når den er klar.

  Kan jeg udså bare i 2 m bredde?

  Nej, alle striber vil være på 3 meter, eller flere eks 6 eller 9 m bredde.

  Skal jeg bruge en maskinstation?

   Ja, i denne ordning er der entreret med en maskinstation.

  Kan jeg bare få udleveret frø og udså dem selv?

  Nej, det kan du ikke i dette program. For at holde administration nede og succesraten høj bliver alle frø sået med samme type specialsåmaskine. Den arbejder i 3 meters brede.

  Skal jeg gøre noget, inden maskinstationen kommer?

   Maskinstationen har udstyr der tilbereder jorden i forbindelse med såningen.

  Hvad gør jeg på et areal der er græsdækket?

  Er der græs på arealet skal det behandles på forhånd, du kan selv harve, fræse, eller aftale med maskinstationen at han kommer forbi et par uger før såning, mod ekstra betaling.

  Kan man etablere det på økologisk areal?

  Ja, blandingen er godkendt til økologisk jordbrug. Du skal opbevare en faktura på din ejendom der beviser at den opfylder de økologiske krav. Den får du tilsendt fra frø leverandøren inden udsåning. Fakturaen er på 0,00 kr.


VIL DU VIDE MERE?

Henrik Helweg-Larsen

Projektleder og naturrådgiver hhl@agrovi.dk
henrik helweg-larsen
projektleder og naturrådgiver


hhl@agrovi.dk

 • placehodler

 • 2021-07-25 17.55.26-faunastriber

faunastriber 2022

kommuner og landbrug arbejder sammen om at øge naturværdien i agerlandet

etablering af faunastriber er et af mange eksempler på, hvordan du kan etablere nye levesteder i og omkring marken til gavn for både dyr, fugle og insekter.  nordsjællands landboforening og de ni kommuner: allerød, egedal, fredensborg, frederikssund, furesø, gribskov, halsnæs, helsingør og hillerød står bag projektet nordsjællandske faunastriber, som skal give naturforbedringer i agerlandet.

din kommune betaler for frøblandingen, og du betaler for at få sået faunastriberne på din mark. vi udsender information og vejledning om vedligehold  af faunastriberne i løbet af sæsonen. sammen gør vi en indsats.

i år har vi valgt en ren økologisk faunablanding med 17 forskellige arter, som kan anvendes til både i det økologiske og konventionelle jordbrug. alle arter er hjemmehørende.

har du landbrugsjord i en af de ni kommuner, kan du også være med.  vær opmærksom på, at hver kommune har et maks antal striber, så det er først til mølle.  tilmeldingsfristen er forlænget til den 11. april 2022. du kan læse mere ved klikke på fanebladene nedenfor.

 • det er let at være med

   • du tilmelder dig senest 3. april
   • landboforeningen koordinerer tilmeldingerne og bestiller frøene
   • kommunen betaler for frøblandingen
   • du betaler for udsåningen af striberne, som foretages af en maskinstation, der er tilknyttet projektet.
   • du tilbereder jordstykket, hvor frøene skal sås. inden da har du sikret dig, at jorden ikke er udpeget som §3. hvis du modtager grundbetaling, må striberne ikke sås i permanent græs
   • maskinstationen kontakter dig og udsår frøene
   • du kan tilmelde dig her - sidste frist for tilmelding er 11. april 2022.

    ps: vi vil gerne modtage billeder fra din faunastribe - send dem til hps@agrovi.dk
 • frøblanding er økologisk certificeret

  i år har vi valgt en ren økologisk faunastribe med 17 forskellige blomsterfrø.

  hvid okseøje -leucanthemum vulgare

  alm.røllike - achillea millefolium

  kornblomst - centaurea cyanus

  kællingetand - lotus corniculatus

  kornvalmue - papaver rhoeas øko

  katost - malva sylvestris

  sneglebælg medicago - lupulinat

  lancet vejbred - plantago lanceolata

  vild gulerod - daucus carota - ubejdset

  slangehoved - echium vulgare ubejdset

  gul stenkløver/mark stenkløver - melilotus officinalis

  kattehale lythrum - salicaria - ubejdset

  dagpragtstjerne - silene dioica

  aftenprgtstjerne - silene latifolia øko

  blåklokke – campanalus

  trævlekrone – lychinis flos-cuculi

  blåhat – knautia arvensis

  blomsterarterne er alle hjemmehørende og frøblandingen indeholder både et- og flerårige arter. det er derfor ikke alle de viste blomster-arter, som du vil kunne se blomstre det første år efter etableringen.

  den store artsrigdom i blandingen vil give faunastriben en markant længere blomstring hen over sommeren, da arterne er udvalgt, så at de har en løbende blomstring over sæsonen.

  men - faunastriber gør det ikke alene!

  derfor anbefaler vi, at du også gør en indsats på de eksisterende naturområder på din ejendom. du kan f. eks supplere med barjords-striber, stendynger o.a.

 • placering af faunastriber

  vi anbefaler, at du placerer faunastriben i kanten af marken, op mod levende hegn, op til ikke dyrkede arealer eller som buffer op til eksisterende naturområder på din ejendom. på den måde, kan du styrke den naturværdi, der allerede er på dine arealer. sæt dig godt ind i reglerne for hvor du må placere striben på dine arealer og undlad at etablér dem på eksisterende naturarealer.

 • undgå Økologiske fælder

  med en flerårig frøblanding er det vigtigt at undgå økologiske fælder. vi anbefaler derfor at lade faunastriben forblive på det samme sted i flere år.

  hvis den nedlægges efter blot et år, vil de insekter, der – ud over at søge føde (nektar) i blomsten – har lagt æg i planten til videreførelse af næste generation gå til grunde. det samme gælder de insekter, der bruger faunastriben til overvintring. det kaldes en økologisk fælde! tag det med når du planlægger placeringen af din faunastribe.

 • giv den gamle faunastribe nyt liv

  hvis du har faunastriber fra tidligere år, kan du nemt give dem nyt liv til gavn for faunaen i agerlandet.

  du kan med fordel slå den ene halvdel af den flerårige faunastribe i efteråret med snit ca. 15 cm over jorden for dels at give fouragemuligheder for agerfugle, dels for at give de flerårige planter bedre muligheder for at blomstre op igen.

  den anden halvdel kan du slå det efterfølgende år. det vil sandsynligvis også komme nye et-årige planter det efterfølgende år.

 • faunastriber og eu-støtte

  reglerne for grundbetaling tillader etablering af faunastriber på omdriftsarealer. striberne må højst være 10 meter brede, de må max. udgøre 10% af markens samlede areal og der skal være mindst 10 meter mellem striberne. derudover må de ikke placeres i permanent græs. der er andre mere specifikke regler, så vi anbefaler, at du får placeringen godkendt af din planteavlsrådgiver.

 • dyrkningsvejledning

  der vil snarest være et link til en dyrkningsvejledning

 • hvad skal du gøre ?

  • for at sikre ensartethed i udsåning, er det en  forudsætning, at projektets maskinstation udsår frøene.

  • du forbereder jordstykket/erne udpeget til faunastribe - det skal helst gøres lige inden såningen. du kan også aftale med maskinstationen, at de gør det i forbindelse med såning.

  • såning af faunastriber i din mark foretages af maskinstationen i løbet af april/primo maj. maskinstationen giver dig besked før de kommer til dig.  

  • der sås med en 3 meters maskine, så du kan vælge om striben skal være 3, 6 eller 9 m bred. der gives frø til et areal, der er 800 m* 3 m eller tilsvarende.
 • hvad koster faunastriben for dig?

  der kan sås faunastriber i alt op til 800 m længde (eventuelt fordelt på flere mindre stræk). udgiften for dig er i alt 950 kr. Ønsker du, at maskinstationen også skal forberede jorden før såningen, er den samlede pris i alt 1.900 kr. (priserne er ex moms).

 • tilmelding

  [gravityform id="41" title="true" description="true"]

 • info-folder

 • faq

  hvornår får jeg sået?

  du får besøg af maskinstationen på et tidspunkt fra april til medio maj. han kontakter dig på forhånd.

  hvordan er processen omkring udsåning, kan jeg bestemme udsåningsdato hos mig?

  det er en god idé at du er hjemme, når maskinstationen kommer, men han lægger sin rute efter bla. geografi.

  hvor meget kan jeg få sået?

  der er max 2400 m2 pr deltagende ejendom, i 3 meter striber.

  kan man få mere end 1 stribe?

  inden for rimelighedens grænser, kan du disponere over de 2400 m2, altid i 3 meter brede striber. typisk laves der 1-3 striber pr ejendom. tag en snak med maskinstationen når han kontakter dig.

  hvordan plejer jeg mine faunastriber?

  vi lægger plejehenvisninger ud på hjemmesiden, når den er klar.

  kan jeg udså bare i 2 m bredde?

  nej, alle striber vil være på 3 meter, eller flere eks 6 eller 9 m bredde.

  skal jeg bruge en maskinstation?

   ja, i denne ordning er der entreret med en maskinstation.

  kan jeg bare få udleveret frø og udså dem selv?

  nej, det kan du ikke i dette program. for at holde administration nede og succesraten høj bliver alle frø sået med samme type specialsåmaskine. den arbejder i 3 meters brede.

  skal jeg gøre noget, inden maskinstationen kommer?

   maskinstationen har udstyr der tilbereder jorden i forbindelse med såningen.

  hvad gør jeg på et areal der er græsdækket?

  er der græs på arealet skal det behandles på forhånd, du kan selv harve, fræse, eller aftale med maskinstationen at han kommer forbi et par uger før såning, mod ekstra betaling.

  kan man etablere det på økologisk areal?

  ja, blandingen er godkendt til økologisk jordbrug. du skal opbevare en faktura på din ejendom der beviser at den opfylder de økologiske krav. den får du tilsendt fra frø leverandøren inden udsåning. fakturaen er på 0,00 kr.


vil du vide mere?

[contact-person contact_id="6048"]

6048
https://nola.dk/contact/henrik-helweg-larsen/

Læs videre

Coronavirus og landbruget: fakta og gode råd

Coronavirus: Fakta og gode råd

De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus/covid-19 på https://politi.dk/corona. Hvis du ikke finder svar her, kan du ringe til den myndighedsfælles hotline på 7020 0233.

På LandbrugsInfo har Seges samlet en række relevante links til landmændene, som dækker:

 • Overordnede spørgsmål og svar om coronavirus (linkssamling)
 • Landmanden som arbejdsgiver (input fra SEGES’ ansættelsesretlige eksperter Jacob Langvad Nielsen og Bodil Irene Jensen, SEGES)
 • Smitte og smittebeskyttelse (hurtig info om smittebeskyttelse med linkssamling)

Her er link til siden med fakta og gode råd om Coronavirus til landmanden: https://www.landbrugsinfo.dk/Coronavirus/Sider/Startside.aspx

Landmænd kan også have brug for nødpasning af børn

Børne- og undervisningsministeriet har henvendt sig til alle kommuner med en skrivelse om kriterierne for nødpasning.

Et af kriterierne for nødpasning, som er beskrevet i henvendelsen er:  “0-9 årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder”.

Oplever du udfordringer i forhold til nødpasning kontakt da formand for Nordsjællands Landboforening  på tlf. 24434241 eller foreningssekretær Helena Sørensen på tlf. 29406525.

Generalforsamling 25. marts 2020

Nordsjællands Landboforening afholder generalforsamling onsdag den 25. marts 2020 på kl. 20.00 på Skævinge Kro.

I Nordsjællands Landboforening har vi en stolt tradition med at kombinere det formelle med det faglige og sociale ved vores generalforsamling. Vi starter derfor med en middag kl. 18.00 i kroens hyggelige lokaler. Her vil der være lejlighed til at hilse på kollegaer, naboer, bestyrelse og medarbejdere.  Husk tilmelding til middagen.

Kl. 19.00 giver vi ordet til debattør, erhvervsrådgiver og journalist Jeppe Søe, som med foredraget ”Den der lever stille – dør langsomt ” deler ud af sine erfaringer og tanker om landmandens stolthed, fremtidens klimahelte, bærdygtighed, åbenhed, mediernes rolle og landmanden som sin egen ambassadør. Jeg lover jer, det bliver ikke kedeligt. I år har vi bestilt ekstra højtalere, så vi kan få alle guldkornene med.t Jeppe Søe

Kl. 20.00 indleder vi selve generalforsamlingen. Her håber jeg, at vi kan få en rigtig god debat om foreningens aktiviteter og indsatsområder. Er vi der med vores aktiviteter, hvor du synes, vi skal være? Vi skal selvfølgelig også høre om de økonomiske resultater samt aktiviteterne i Agrovi. Når der er valg til bestyrelsen, kan alle aktive medlemmer stille op. Af dagsordenen fremgår det, hvem der er på valg.

Se dagsordenen her

På generalforsamlingen uddeler vi Landboprisen, og kårer som årets unge landmand.

De blomstrende striber langs vejkanterne har givet glæde til mange og høster stor anerkendelse fra de forbipasserende. Vi har derfor også blomsterfrø med til medlemmerne.

Husk tilmelding til middagen senest den 23. marts på 4822 5200, på mail nola@nola.dk eller på nedenstående formular

Stormøde om oversvømmelserne

Landbrug  og Fødevarer inviterer til stormøde om oversvømmelserne den 29. februar

Lige nu ser vi en dramatisk situation over hele landet med oversvømmede marker og åer, der går over sine bredder. Derfor indkalder Landbrug & Fødevarer sammen med Danske Vandløb m.fl. til stormøde om oversvømmelserne.

Stormødet finder sted på Hotel Pejsegården i Brædstrup lørdag den 29. februar kl. 13.00-16.00, L&F har inviteret miljøministeren. Derudover inviteres lokale byråd, grundejerforeninger og egne medlemmer til en samtale om, hvordan de vil engagere sig i de udfordringer, vi ser nu, og kun vil se flere af de kommende år.

Nordsjællands landboforening koordinerer fælleskørsel. Send en mail på nola@nola.dk, hvis du er interesseret.

Du kan læse mere om mødet og tilmelde dig ved at følge linket her

Synspunkt: Landbruget tager medansvar for bæredygtigheden

Kronik Frederiksborg Amts Avis 21. janaur 2020

Dansk landbrugs rolle i debatten om klima, bæredygtighed og FNs verdensmål

Af: Tina Bjerregaard, certificeret bæredygtighedskonsulent i Agrovi og Lars Jonsson, formand  Nordsjællands Landboforening

Dansk landbrug har meget at byde på når det gælder om at flytte verden i en mere bæredygtig retning. Men i en tid, hvor debatten mest af alt handler om klimakrise og landbruget er udnævnt som klimasynder, kan det være svært at få øje på hvad bæredygtighed også er. Og det er en skam!

Læs hele kronikken Hvad er et bæredygtigt landbrug_ Synspunkt FAA