fbpx

LAndbrugsfonde

Landbrugsfonden – Fonden til fremme af landbrugets- og fødevareproduktionens generelle vilkår i Nordsjælland

Nordsjællands Landboforening har i januar 2016 stiftet en ny Landbrugsfond sammen med Nordsjællands Landboforenings  Indkøbs- og Finansieringsforening.

Fondens formål er at støtte tiltag som kan være med til at fremme og udvikle landbruget  og fødevareproduktionen i Nordsjælland.

Fonden er blevet til på ønsket om , at støtte lokale landbrugsinteresser ifølge formålet via midler, der kan tilgå fonden under  lempelige afgiftsregler.

Vil du støtte det gode formål

Det er muligt at støtte fonden med enten arv eller pengegaver. I visse tilfælde er der mulighed for at opnå boafgifts-fritagelse ved sådanne donationer til almennyttigt formål. Alle beløb er velkomne – store som små.

Eventuel støtte bedes indsat på kontonummer: Nordea Reg. nr. : 1754 kontonummer.: 6891812076

Uddeling og ansøgning

Fonden uddeler midler en gang årligt efter ansøgning eller på eget initiativ.

Vil du vide mere om donationer, ansøgninger, formål eller vedtægter er du velkommen til at kontakte fondens administrator: Niels Eghøj Nielsen på mail: landbrugsfonden@nola.dk
eller tlf. 48225215

Tidligere uddelinger

Uddelinger 2017

Nordsjællands Landbrugsskoles Fond

Formål: støtte fortrinsvis for uddannelse indenfor landbruget i ind- og udland samt til landbrugsvidenskabelig virksomhed ved ophold i ind- og udland. Personer med tilknytning til Frederiksborg Amt og Landboungdommen i Frederiksborg amt har fortrinsret.

Yderligere oplysninger: http://www.nordsjaellandslandbrugsskolesfond.dk/

 

Familien Petersen Fruervadgaards Mindelegat

Uddeles til unge landmænds uddannelse, herunder studielegater, tilskud til rejser m.v.

Derudover til ældre mennesker (over 60 år) af landbrugsstanden, der har vanskeligt ved at klare sig selv, eller som måtte trænge til særlig økonomisk bistand i forbindelse med rekreationsophold eller udstyr, der kan lette tilværelsen.

Ansøgning fremsendes med alm. post inden den 15.oktober 2018 til legatets bestyrelsesformand, advokat Birgitte Schack, Slotsgade 32, 3400 Hillerød, og alene de ansøgere, der får tildelt legatmidler, vil modtage svar.

Læs mere på www.fruervadgaard.dk

Legatet efter Ellen og Jørgen Pedersen, Allingebjerggaard

Formål: at støtte unge landmænd i Frederiksborg Amt med en, efter legatbestyrelsens opfattelse, tilstrækkelig praktisk og teoretisk uddannelse, som første gang etablerer sig som selvstændige landmænd. For yderligere oplysninger: formanden for Nordsjælland Landboforening : Lars Jonsson

Lergårdsfonden  (Hedvig og Johannes Sørensens Mindelegat)

Fonden støtter unge landbrugsstuderende med legater til videnskabelige- og uddannelsesformål, herunder studierejser i ind- og udland. Du skal være mellem 18 og 30 år gammel, have dansk statsborgerskab og være bosat i Danmark, og være i gang med en uddannelse på en landbrugsskole eller Københavns Universitets Biovidenskabelige Fakultet.

For yderligere oplysninger: http://www.lergaard.dk

Edith og Ludvig Nielsens Fond for unge landmænd under 40 år

Fra ovennævnte fond uddeles årligt i december måned et antal legatportioner, som kan søges af unge landmænd under 40 år med bopæl i Nordsjælland.

Legatets formål er: At påskønne en særlig dygtig og/eller prisværdig indsats indenfor landbruget eller at yde støtte til uddannelsesformål indenfor landbruget, herunder rejser eller ophold i udlandet, eller at yde støtte til unge landmænd, der på grund af sygdom eller lignende forhold er kommet i økonomisk trang.

Henvendelse vedrørende legatet skal ske til rbk@swlp.dk

Ovenstående listen er udfærdiget februar 2016

VIL DU VIDE MERE?

Helena P. Sørensen

Forenings- og kommunikationskonsulent 48225243 29406525 hps@agrovi.dk
helena p. sørensen
forenings- og kommunikationskonsulent
48225243
29406525
hps@agrovi.dk

landbrugsfonde

landbrugsfonden – fonden til fremme af landbrugets- og fødevareproduktionens generelle vilkår i nordsjælland

nordsjællands landboforening har i januar 2016 stiftet en ny landbrugsfond sammen med nordsjællands landboforenings  indkøbs- og finansieringsforening.

fondens formål er at støtte tiltag som kan være med til at fremme og udvikle landbruget  og fødevareproduktionen i nordsjælland.

fonden er blevet til på ønsket om , at støtte lokale landbrugsinteresser ifølge formålet via midler, der kan tilgå fonden under  lempelige afgiftsregler.

vil du støtte det gode formål

det er muligt at støtte fonden med enten arv eller pengegaver. i visse tilfælde er der mulighed for at opnå boafgifts-fritagelse ved sådanne donationer til almennyttigt formål. alle beløb er velkomne – store som små.

eventuel støtte bedes indsat på kontonummer: nordea reg. nr. : 1754 kontonummer.: 6891812076

uddeling og ansøgning

fonden uddeler midler en gang årligt efter ansøgning eller på eget initiativ.

vil du vide mere om donationer, ansøgninger, formål eller vedtægter er du velkommen til at kontakte fondens administrator: niels eghøj nielsen på mail: landbrugsfonden@nola.dk
eller tlf. 48225215

tidligere uddelinger

uddelinger 2017

nordsjællands landbrugsskoles fond

formål: støtte fortrinsvis for uddannelse indenfor landbruget i ind- og udland samt til landbrugsvidenskabelig virksomhed ved ophold i ind- og udland. personer med tilknytning til frederiksborg amt og landboungdommen i frederiksborg amt har fortrinsret.

yderligere oplysninger: http://www.nordsjaellandslandbrugsskolesfond.dk/

 

familien petersen fruervadgaards mindelegat

uddeles til unge landmænds uddannelse, herunder studielegater, tilskud til rejser m.v.

derudover til ældre mennesker (over 60 år) af landbrugsstanden, der har vanskeligt ved at klare sig selv, eller som måtte trænge til særlig økonomisk bistand i forbindelse med rekreationsophold eller udstyr, der kan lette tilværelsen.

ansøgning fremsendes med alm. post inden den 15.oktober 2018 til legatets bestyrelsesformand, advokat birgitte schack, slotsgade 32, 3400 hillerød, og alene de ansøgere, der får tildelt legatmidler, vil modtage svar.

læs mere på www.fruervadgaard.dk

legatet efter ellen og jørgen pedersen, allingebjerggaard

formål: at støtte unge landmænd i frederiksborg amt med en, efter legatbestyrelsens opfattelse, tilstrækkelig praktisk og teoretisk uddannelse, som første gang etablerer sig som selvstændige landmænd. for yderligere oplysninger: formanden for nordsjælland landboforening : lars jonsson

lergårdsfonden  (hedvig og johannes sørensens mindelegat)

fonden støtter unge landbrugsstuderende med legater til videnskabelige- og uddannelsesformål, herunder studierejser i ind- og udland. du skal være mellem 18 og 30 år gammel, have dansk statsborgerskab og være bosat i danmark, og være i gang med en uddannelse på en landbrugsskole eller københavns universitets biovidenskabelige fakultet.

for yderligere oplysninger: http://www.lergaard.dk

edith og ludvig nielsens fond for unge landmænd under 40 år

fra ovennævnte fond uddeles årligt i december måned et antal legatportioner, som kan søges af unge landmænd under 40 år med bopæl i nordsjælland.

legatets formål er: at påskønne en særlig dygtig og/eller prisværdig indsats indenfor landbruget eller at yde støtte til uddannelsesformål indenfor landbruget, herunder rejser eller ophold i udlandet, eller at yde støtte til unge landmænd, der på grund af sygdom eller lignende forhold er kommet i økonomisk trang.

henvendelse vedrørende legatet skal ske til rbk@swlp.dk

ovenstående listen er udfærdiget februar 2016

vil du vide mere?

[contact-person contact_id="4710"]


https://nola.dk/contact/helena-p-soerensen/