fbpx
Skip to main content

Søg om støtte

Her får du en oversigt over de forskellige fonde, du kan søge støtte hos, hvis du arbejder inden for landbruget. 

Landbrugsfonden

Landbrugsfonden uddeler bl.a. støtte til følgende:

• Uddannelse og studierejser for nordsjællandske landmænd
• Forskning og analyser til gavn for landbruget
• Projekter, analyser eller rapporter
• Andre fremende aktiviteter for landbruget og fødevareproduktionen i Nordsjælland

Fonden uddeler midler en gang årligt efter ansøgning eller på eget initiativ.

Vil du vide mere kan du kontakte fondens administrator: Niels Eghøj Nielsen på mail: landbrugsfonden@nola.dk
eller tlf. 48225215

Nordsjællands Landbrugsskoles fond

Formål: At støtte fortrinsvis for uddannelse inden for landbruget i ind- og udland samt til landbrugsvidenskabelig virksomhed ved ophold i ind- og udland.

Personer med tilknytning til Frederiksborg Amt og Landboungdommen i Frederiksborg amt har fortrinsret.

Læs mere: www.nordsjaellandslandbrugsskolesfond.dk

Familien Petersen Fruervadgaards Mindelegat

Uddeles til unge landmænds uddannelse, herunder studielegater, tilskud til rejser m.v.

Derudover til ældre mennesker (over 60 år) af landbrugsstanden, der har vanskeligt ved at klare sig selv, eller som måtte trænge til særlig økonomisk bistand i forbindelse med rekreationsophold eller udstyr, der kan lette tilværelsen.

Læs mere på www.fruervadgaard.dk

Legatet efter Ellen og Jørgen Petersen (Allingebjerggaard)

Formål: At støtte unge landmænd i Frederiksborg Amt med en, efter legatbestyrelsens opfattelse, tilstrækkelig praktisk og teoretisk uddannelse, som første gang etablerer sig som selvstændige landmænd.

For yderligere oplysninger: formanden for Nordsjælland Landboforening : Lars Jonsson

Lergårdsfonden (Hedvig og Johannes Sørensens Mindelegat)

Fonden støtter unge landbrugsstuderende med legater til videnskabelige- og uddannelsesformål, herunder studierejser i ind- og udland. Du skal være mellem 18 og 30 år gammel, have dansk statsborgerskab og være bosat i Danmark, og være i gang med en uddannelse på en landbrugsskole eller Københavns Universitets Biovidenskabelige Fakultet.

Læs mere: www.lergaard.dk

Edith og Ludvig Nielsens Fond for unge landmænd under 40 år

Fra ovennævnte fond uddeles årligt i december måned et antal legatportioner, som kan søges af unge landmænd under 40 år med bopæl i Nordsjælland.

Legatets formål er: At påskønne en særlig dygtig og/eller prisværdig indsats indenfor landbruget eller at yde støtte til uddannelsesformål indenfor landbruget, herunder rejser eller ophold i udlandet, eller at yde støtte til unge landmænd, der på grund af sygdom eller lignende forhold er kommet i økonomisk trang.

Henvendelse vedrørende legatet skal ske til rbk@swlp.dk

VIL DU VIDE MERE?

Helena P. Sørensen

Forenings- og kommunikationskonsulent 48225243 29406525 hps@agrovi.dk
helena p. sørensen
forenings- og kommunikationskonsulent
48225243
29406525
hps@agrovi.dk

søg om støtte

her får du en oversigt over de forskellige fonde, du kan søge støtte hos, hvis du arbejder inden for landbruget. 

 • landbrugsfonden

  landbrugsfonden uddeler bl.a. støtte til følgende:

  • uddannelse og studierejser for nordsjællandske landmænd
  • forskning og analyser til gavn for landbruget
  • projekter, analyser eller rapporter
  • andre fremende aktiviteter for landbruget og fødevareproduktionen i nordsjælland

  fonden uddeler midler en gang årligt efter ansøgning eller på eget initiativ.

  vil du vide mere kan du kontakte fondens administrator: niels eghøj nielsen på mail: landbrugsfonden@nola.dk
  eller tlf. 48225215

 • nordsjællands landbrugsskoles fond

  formål: at støtte fortrinsvis for uddannelse inden for landbruget i ind- og udland samt til landbrugsvidenskabelig virksomhed ved ophold i ind- og udland.

  personer med tilknytning til frederiksborg amt og landboungdommen i frederiksborg amt har fortrinsret.

  læs mere: www.nordsjaellandslandbrugsskolesfond.dk

 • familien petersen fruervadgaards mindelegat

  uddeles til unge landmænds uddannelse, herunder studielegater, tilskud til rejser m.v.

  derudover til ældre mennesker (over 60 år) af landbrugsstanden, der har vanskeligt ved at klare sig selv, eller som måtte trænge til særlig økonomisk bistand i forbindelse med rekreationsophold eller udstyr, der kan lette tilværelsen.

  læs mere på www.fruervadgaard.dk

 • legatet efter ellen og jørgen petersen (allingebjerggaard)

  formål: at støtte unge landmænd i frederiksborg amt med en, efter legatbestyrelsens opfattelse, tilstrækkelig praktisk og teoretisk uddannelse, som første gang etablerer sig som selvstændige landmænd.

  for yderligere oplysninger: formanden for nordsjælland landboforening : lars jonsson

 • lergårdsfonden (hedvig og johannes sørensens mindelegat)

  fonden støtter unge landbrugsstuderende med legater til videnskabelige- og uddannelsesformål, herunder studierejser i ind- og udland. du skal være mellem 18 og 30 år gammel, have dansk statsborgerskab og være bosat i danmark, og være i gang med en uddannelse på en landbrugsskole eller københavns universitets biovidenskabelige fakultet.

  læs mere: www.lergaard.dk

 • edith og ludvig nielsens fond for unge landmænd under 40 år

  fra ovennævnte fond uddeles årligt i december måned et antal legatportioner, som kan søges af unge landmænd under 40 år med bopæl i nordsjælland.

  legatets formål er: at påskønne en særlig dygtig og/eller prisværdig indsats indenfor landbruget eller at yde støtte til uddannelsesformål indenfor landbruget, herunder rejser eller ophold i udlandet, eller at yde støtte til unge landmænd, der på grund af sygdom eller lignende forhold er kommet i økonomisk trang.

  henvendelse vedrørende legatet skal ske til rbk@swlp.dk

vil du vide mere?

[contact-person contact_id="4710"]


https://nola.dk/contact/helena-p-soerensen/