(+45) 4822 5200
NORDSJÆLLANDS LANDBOFORENING
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Coronavirus: Landbrugspraktikanter kan blive tre måneder længere i Danmark

Landbrug & Fødevarer har sammen med 3F og GLS-A anmodet udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye om at forlænge opholdsperioden for udenlandske landbrugspraktikanter med tre måneder som følge af corona-krisen. Ministeren har imødekommet ønsket. Hvad betyder det for mig som landmand? Landmænd, der står til at mangle landbrugspraktikanter som følge af bl.a. grænserestriktioner i forbindelse med coronavirus, har med de nye

Læs mere


Private lodsejere kan få hjælp til etablering af faunastriber

Landbrug og kommuner hjælper agerhønen i fælles projekt Etablering af faunastriber er et af mange eksempler på, hvordan du kan være med til at etablere nye levesteder i og ved marken til gavn for både dyr og fugle i agerlandet.  Nordsjællands Landboforening og de 4 kommuner: Egedal, Fredensborg, Helsingør og Hillerød står bag projekt, som skal give naturforbedringer i agerlandet.

Læs mere


Coronavirus og landbruget: fakta og gode råd

Coronavirus: Fakta og gode råd De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus/covid-19 på https://politi.dk/corona. Hvis du ikke finder svar her, kan du ringe til den myndighedsfælles hotline på 7020 0233. På LandbrugsInfo har Seges samlet en række relevante links til landmændene, som dækker: Overordnede spørgsmål og svar om coronavirus (linkssamling) Landmanden som arbejdsgiver (input fra SEGES’ ansættelsesretlige eksperter

Læs mere


Landmænd kan også have brug for nødpasning af børn

Børne- og undervisningsministeriet har henvendt sig til alle kommuner med en skrivelse om kriterierne for nødpasning. Et af kriterierne for nødpasning, som er beskrevet i henvendelsen er:  “0-9 årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder”. Oplever du udfordringer i forhold til nødpasning kontakt da formand for

Læs mere


Generalforsamling 25. marts er udsat

Den alvorlige situation omkring Coronavirus har medført, at Nordsjællands Landboforening har udsat generalforsamlingen. Generalforsamlingen vil blive afholdt, når forholdene igen tillader det.

Læs mere


Generalforsamling 25. marts 2020

Nordsjællands Landboforening afholder generalforsamling onsdag den 25. marts 2020 på kl. 20.00 på Skævinge Kro. I Nordsjællands Landboforening har vi en stolt tradition med at kombinere det formelle med det faglige og sociale ved vores generalforsamling. Vi starter derfor med en middag kl. 18.00 i kroens hyggelige lokaler. Her vil der være lejlighed til at hilse på kollegaer, naboer, bestyrelse

Læs mere


Stormøde om oversvømmelserne

Landbrug  og Fødevarer inviterer til stormøde om oversvømmelserne den 29. februar Lige nu ser vi en dramatisk situation over hele landet med oversvømmede marker og åer, der går over sine bredder. Derfor indkalder Landbrug & Fødevarer sammen med Danske Vandløb m.fl. til stormøde om oversvømmelserne. Stormødet finder sted på Hotel Pejsegården i Brædstrup lørdag den 29. februar kl. 13.00-16.00, L&F

Læs mere


Synspunkt: Landbruget tager medansvar for bæredygtigheden

Kronik Frederiksborg Amts Avis 21. janaur 2020 Dansk landbrugs rolle i debatten om klima, bæredygtighed og FNs verdensmål Af: Tina Bjerregaard, certificeret bæredygtighedskonsulent i Agrovi og Lars Jonsson, formand  Nordsjællands Landboforening Dansk landbrug har meget at byde på når det gælder om at flytte verden i en mere bæredygtig retning. Men i en tid, hvor debatten mest af alt handler

Læs mere


Bæredygtighed i forening og forretning!

Mange løsninger på de store udfordringer kan ligge gemt i landbruget. I Nordsjællands Landboforening og Agrovi vil vi hjælpe vores medlemmer til at udvikle løsningerne, der skal sikre en bæredygtig fremtid. Lige nu arbejdes der på nye initiativer, der kan hjælpe os på vej. Har du en ide til hvordan det skal gribes an, så skriv til os på nola@nola.dk

Læs mere


Generalforsamling

Nordsjællands Landboforening inviterer til middag og den årlige generalforsamling onsdag den 25. marts 2020 på Skævinge Kro. Dagsorden iflg. vedtægterne. Har du forslag som du ønsker skal tages med på dagsordnen skal de sendes til formanden med mindst 5 medlemmers underskrift senest den 31. januar. Forslaget sendes pr. mail formanden@nola.dk eller til  Nordsjællands Landboforening, Industrivænget 22, 3400 Hillerød att. Formand

Læs mere