(+45) 4822 5200
NORDSJÆLLANDS LANDBOFORENING
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Grønt Danmarkskort i Frederikssund er i høring

Grønt Danmarkskort i Frederikssund er i høring frem til den 25. oktober 2019. Udpegningerne omfatter mange værdifulde landbrugsarealer, som er i omdrift. Høringssvaret skal indsendes til: planteamet@frederikssund.dk eller pr brev til: Frederikssund kommune By  og Landskab Planteamet Torvet 2 3600 Frederikssund Hjælp til høringssvar: Nordsjællands Landboforening afholder tillige et servicemøde på torsdag den 17. oktober kl. 16 – 18 i

Læs mere


Mange bekymrede lodsejere i Horns Herred samlet til møde om naturudpegninger

80 bekymrede lodsejere i Horns Herred samlet til stort møde om naturudpegninger på landbrugsjord   Der var lagt i kakkelovnen overfor Frederikssund Kommune, da henved 80 landmænd fra Horns Herred var mødt frem tirsdag aften til et møde om de naturudpegninger til Grønt Danmarkskort. Det Grønne Danmarkskort og de mange udpegninger til naturområder og potentielle økologiske forbindelser, som er lagt

Læs mere


Lodsejermøde om Naturudpegninger på Landbrugsjord i Frederikssund kommune

Invitation til lodsejermøde den 8. oktober 2019, kl. 17 – 19.30 i  mødelokalet hos Brd. Ewers, HC-vej 8, 4050 Skibby Frederikssund Kommune har sendt et oplæg til ”Grønt Danmarkskort” og særlige naturbeskyttelsesområder” i høring. Høringsfrist er den 25. oktober 2019. Udpegningerne af naturområder og områder til økologiske forbindelser danner grundlag for kommunens aktivitet i de næste mange år. Udpegningerne er

Læs mere


Skævinge Brugs søger lokale fødevareproducenter

Lokalt Madmarked 29. september  2019 – er du interesseret Bestyrelsen i Skævinge Brugs vil gerne afholde en markedsdag,  hvor lokale fødevareproducenter kan præsentere sig selv og egne produkter. Planen er at afholde markedsdagen den søndag d.29. september 2019 kl. 11.00 – ca.14.00. Hvis du er interesseret i at deltage, så kontakt Brugsen via mail: brugsen3320@outlook.com Eller kontakt Knud Bøgh Christensen

Læs mere


Opfordring til kommunerne: fokusér på frivillighed og dialog

Opfordring til kommunerne: Fokusér på frivillighed og dialog ved udpegning af arealer til naturudvikling Af formand Lars Jonsson, Nordsjællands Landboforening ”Naturrådet lægger stor vægt på, at enhver udpegning for at udvikle naturen på private arealer skal gennemføres via dialog og ad frivillighedens vej. Vi vurderer, at vores forslag bidrager til at skabe grundlag for en fremtidig balanceret planlægning, hvor der

Læs mere


Vælgermøde i formandens lade 6. maj 2019

Nordsjællands Landboforening samler lokale folketingskandidater til debat 6. maj Interessen for at deltage i Nordsjællands Landboforenings vælgermøde den 6. maj er overvældende. Ikke mindre end 10 partier har sagt ja til at stille med en lokal folketingskandidat til en landbrugspolitisk debat. Direktør og chefredaktør for landbrugsmedierne Henrik Lisberg er ordstyrer. Fakta: Mødet afholdes i laden hos formand Lars Jonsson, Brønshøjgård,

Læs mere


Ny kampagne skal hjælpe Viben

Ny kampagne skal hjælpe viben Viben er en elsket forårsbebuder i landbrugslandet, og dens muntre kald og karakteristiske flugt henover mark og eng er et sikkert forårstegn for mange landmænd. Men viben er gået tilbage i Danmark med ca. 75 % bare siden 1976, så den har brug for en hjælpende hånd. Derfor har Landbrug & Fødevarer i samarbejde med

Læs mere


Faunastriberne spreder sig i Nordsjælland

Faunastriberne spreder sig i Nordsjælland, hvor de 4 kommuner Hillerød, Helsingør, Fredensborg og Egedal tilbyder ejere af landbrugsjord, at de kan få frø til at etablere faunastriber, mod at de selv betaler såningen. Formålet med projektet er at forbedre naturværdien og levevilkårene for markvildtet med særlig fokus på agerhøns. Faunastriberne skaber biotoper med både læ, luft og føde for bl.a.

Læs mere


Faunastriber i Helsingør 2019

Faunastriber gavner dyr, fugle og insekter i agerlandet. Ejere af landbrugsjord i Helsingør Kommune kan nu også anlægge faunastriber på deres jord med hjælp fra Helsingør Kommune og Nordsjællands Landboforening. Kommunen betaler for frøblandingen, og Nordsjællands Landboforening modtager og koordinerer tilmeldingerne. Du har mulighed for selv at udså frøene eller  du kan benytte dig af  Hagelsegaard Maskinstation. Udsåning af maskinstation 

Læs mere