fbpx
Skip to main content

De politiske pejlemærker

Stemningen var god, emnerne mange og debatten fyldig – det var i korte træk oplevelsen af årets generalforsamling, hvor 140 medlemmer og gæster var samlet omkring beretning, regnskab, debat og valg til bestyrelsen. Tak for den gode opbakning, de mange input og tak for genvalget som formand. Jeg ser frem til sammen med den øvrige bestyrelse at varetage medlemmernes interesse. I kan se den nye bestyrelses sammensætning på https://nola.dk/om-nola/bestyrelse/.

Der er mange vigtige dagsordner, som berører og påvirker vores aktiviteter i det åbne land og som bliver fokusområder for foreningen i det kommende år. Vi kan bl.a. nævne vildtskader og bæverudfordringerne – Det er på tide, at vi tager et  opgør: er det vandløbsregulativet, som gælder, eller er det bæveren som bestemmer?  Nordsjællands Landboforening er blandt mange steder også repræsenteret i Naturstyrelsen Hjortevildtgruppe i Nordsjælland og herfra er opfordringen, at det er vigtigt at dokumentere vildtskaderne og opgøre de økonomiske konsekvenser.

Vi vil fortsat have fokus på den nye ejendomsvurdering bl.a. i forhold til erhverv på landbrugsejendomme, vandområdeplaner, efterafgrødekrav og kystvandråd, Grøn skattereform og CO2 afgift, klima, miljø og biodiversitet, kommuneplaner og meget mere.

Nordsjællands Landboforening taler din sag – bliv en del af fællesskabet