fbpx
Skip to main content

Støt landbruget med din donation

Betænk Landbrugsfonden – og giv dine arvinger mere

Nu kan du være med til at fremme og udvikle landbruget og fødevareproduktionen i Nordsjælland ved at betænke Landbrugsfonden i dit testamente. Fonden er fritaget for boafgift, og alle bidrag, store som små, kan være med til at gøre en forskel.

Fordele ved donationer i testamentet

• Du skaber klarhed omkring dine ønsker og sikrer, at de ting eller værdier, der har en særlig betydning eller historie bliver håndteret som du ønsker

• Ved at testamentere en del af din arv til en velgørende fond kan du være med til at sikre dine arvinger en økonomisk fordel, bl.a. via 30%-reglen.

Din donation vil bl.a. støtte:

• Uddannelse og studierejser for nordsjællandske landmænd
• Forskning og analyser til gavn for landbruget
• Projekter, analyser eller rapporter
• Andre fremmende aktiviteter for landbruget og fødevareproduktionen i Nordsjælland

Hvad er 30%-reglen?

Hvis du ikke har en ægtefælle, børn eller børnebørn, kan du med fordel betænke Landbrugsfonden med en del af din arv og spare boafgiften, da fonden er fritaget fra at betale boafgift. Det kaldes 30%-reglen, fordi du ved at donere 30% af din arv til Landbrugsfonden får betalt de andre arvingers boafgift og sikrer, at deres andel af arven bliver større.

Hvilke personer er 30%-løsningen relevant for?

Særligt, hvis du efterlader dig arvinger, der skal betale den høje boafgift på 36,25% – eller hvis du efterlader dig en samlet arv på kr. 600.000 eller derover. Det betyder, at denne løsning vil være relevant for de fleste barnløse personer, der efterlader sig en større arv.

Boafgift: Det afhænger af boets størrelse og din relation til arvingerne

• Ægtefæller og velgørende foreninger betaler ikke boafgift. Afgiften er 0 %
• Børn, forældre, stedbørn, svigerbørn og samlevende (i mere end 2 år) betaler 15 %
• Alle andre betaler en tillægsboafgift på 25 %
• På grund af beregningsmetoder medfører det i praksis, at bo- og tillægsboafgift tilsammen udgør 36,25 %


Vil du støtte det gode formål?

Det er muligt at støtte fonden med enten arv eller pengegaver. Alle beløb er velkomne – store som små.

Eventuel støtte bedes indsat på kontonummer: Nordea Reg. nr. : 1754 kontonummer.: 6891812076

VIL DU VIDE MERE?

Niels Eghøj Nielsen

Afdelingsleder, Agrovi Revision 48225215 20233559 nen@agrovi.dk
niels eghøj nielsen
afdelingsleder, agrovi revision
48225215
20233559
nen@agrovi.dk

placehodler

støt landbruget med din donation

betænk landbrugsfonden - og giv dine arvinger mere

nu kan du være med til at fremme og udvikle landbruget og fødevareproduktionen i nordsjælland ved at betænke landbrugsfonden i dit testamente. fonden er fritaget for boafgift, og alle bidrag, store som små, kan være med til at gøre en forskel.

fordele ved donationer i testamentet

• du skaber klarhed omkring dine ønsker og sikrer, at de ting eller værdier, der har en særlig betydning eller historie bliver håndteret som du ønsker

• ved at testamentere en del af din arv til en velgørende fond kan du være med til at sikre dine arvinger en økonomisk fordel, bl.a. via 30%-reglen.

din donation vil bl.a. støtte:

• uddannelse og studierejser for nordsjællandske landmænd
• forskning og analyser til gavn for landbruget
• projekter, analyser eller rapporter
• andre fremmende aktiviteter for landbruget og fødevareproduktionen i nordsjælland

hvad er 30%-reglen?

hvis du ikke har en ægtefælle, børn eller børnebørn, kan du med fordel betænke landbrugsfonden med en del af din arv og spare boafgiften, da fonden er fritaget fra at betale boafgift. det kaldes 30%-reglen, fordi du ved at donere 30% af din arv til landbrugsfonden får betalt de andre arvingers boafgift og sikrer, at deres andel af arven bliver større.

hvilke personer er 30%-løsningen relevant for?

særligt, hvis du efterlader dig arvinger, der skal betale den høje boafgift på 36,25% - eller hvis du efterlader dig en samlet arv på kr. 600.000 eller derover. det betyder, at denne løsning vil være relevant for de fleste barnløse personer, der efterlader sig en større arv.

boafgift: det afhænger af boets størrelse og din relation til arvingerne

• Ægtefæller og velgørende foreninger betaler ikke boafgift. afgiften er 0 %
• børn, forældre, stedbørn, svigerbørn og samlevende (i mere end 2 år) betaler 15 %
• alle andre betaler en tillægsboafgift på 25 %
• på grund af beregningsmetoder medfører det i praksis, at bo- og tillægsboafgift tilsammen udgør 36,25 %

se vores regne-eksempel her


vil du støtte det gode formål?

det er muligt at støtte fonden med enten arv eller pengegaver. alle beløb er velkomne – store som små.

eventuel støtte bedes indsat på kontonummer: nordea reg. nr. : 1754 kontonummer.: 6891812076

vil du vide mere?

[contact-person contact_id="5017"]

nyheder

[display-posts include_excerpt="false" category=" lokale fødevarer" include_date="false" posts_per_page="4"]

https://nola.dk/contact/niels-eghoej-nielsen/