(+45) 4822 5200
NORDSJÆLLANDS LANDBOFORENING
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Nordsjællands Landboforening varetager dine interesser

Enhver person, som anerkender foreningens formål og vedtægter, kan optages som medlem i Nordsjællands Landboforening.

Som aktive medlemmer optages personer, der er ejere eller brugere af landbrugsejendomme, disses ægtefæller, driftsledere eller andre, som deler  ejer- eller brugerfællesskab med bopæl inden for region Hovedstaden. Hvis du bor uden for region Hovedstaden kan du blive regionsmedlem. Foreningen har også interessemedlemsskaber og et særligt medlemskab for unge.

Det er kun aktive medlemmer, som er valgbare og har stemmeret på generalforsamlingen

Her finder du foreningens vedtægter

Her finder du en oversigt over hvad det koster at være medlem i Nordsjællands Landboforening Kontingentoversigt 2019

Her kan du læse mere om medlemsfordele 2019

De Nordsjællandske landmænd organiserede sig første gang i 1835. Nordsjællands Landboforening i sin nuværende form blev stiftet i 1967, som resultat af sammenlægningen af 3 lokale foreninger. Læs mere om Landboforeningens historie.

For medlemskab kontakt os  på 48225200 eller nola@nola.dk eller udfyld nedenstående formular

Nyt medlemsskab

  • Angiv om du er interesseret i at høre mere om Gruppelivsordningerne via Landbrug og Fødevarer