Nordsjællands Landboforening varetager dine interesser

Enhver person, som anerkender foreningens formål og vedtægter, kan optages som medlem.

Som aktive medlemmer optages personer, der er ejere eller brugere af landbrugsejendomme, disses ægtefæller, driftsledere eller andre, som deler  ejer- eller brugerfællesskab med bopæl inden for region Hovedstaden. Hvis du bor uden for region Hovedstaden kan du blive regionsmedlem.

Foreningen har også interessemedlemsskab og passivt medlemskab.

Det er kun aktive medlemmer, som har stemmeret på generalforsamlingen

Læs mere om medlemstyperne i foreningens vedtægter

Her finder du kontingentsatserne for 2018.

Her kan du læse mere om medlemsfordele 2018

De Nordsjællandske landmænd organiserede sig første gang i 1835. Nordsjællands Landboforening i sin nuværende form blev stiftet i 1967, som resultat af sammenlægningen af 3 lokale foreninger. Læs mere om Landboforeningens historie.

For medlemskab kontakt os  på 48225200 eller nola@nola.dk eller

udfyld nedenstående formular

Nyt medlemsskab