fbpx
Skip to main content

BoringsNære BeskyttelsesOmråder

Nordsjællands Landboforening følger kommunernes indsatser i forhold til grundvandsbeskyttelsen. I Danmark er der udpeget ca. 4.850 boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), mange af disse ligger på landbrugsarealer. Med henblik på at reducere risikoen for nedsivning har en bred gruppe af folketingets partier i januar 2019 aftalt , at kommunerne skal vurdere alle boringsnære områder på landbrugsarealer og andre arealer, hvor pesticider bliver brugt erhvervsmæssigt. Det kan også have betydning for dig og din bedrift.

Aftalen er beskrevet i tillægsaftale til den seneste pesticidaftale. Tillægsaftalen har virkning fra januar 2020.

Hvad er et BNBO?

Rundt om alle almene vandforsyningers indvindingsboringer udpeges, som led i statens grundvandskortlægning, et areal, hvor der skal tages særligt hensyn til at beskytte grundvandet. Arealet kalder vi normalt et boringsnært beskyttelsesområde, forkortet BNBO. Formålet med at udpege BNBO’er er at begrænse eller forhindre, at grundvandet forurenes.

Hvad siger de nye regler?

I fase 1 (2020-2022) er der lagt op til at kommuner/vandforsyninger skal:

 • Gennemgå alle BNBO på landbrugsjord
 • Afsøge mulighed for at lave frivillige aftaler
 • Opnå lokalt forankrede løsninger i samarbejde mellem Kommune, vandværk og lodsejer
 • Eksisterende regler: Påbud eller nedlægge forbud

Af den politiske tillægsaftale fra januar 2019 fremgår det i fase 1, at berørte landmænd skal modtage fuld erstatning for deres tab. Skriv ikke under på noget, før du er sikker på at det er den rigtige løsning for dig

I fase 2 (2023 – )
Hvis kommunerne ikke er i mål med beskyttelsen af BNBO i 2022, er det politisk besluttet at gennemføre et generelt sprøjteforbud i fase 2. Berørte landmænd skal modtage kompensation for det fulde tab.

Er du berørt?

http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=grundvand kan du se gældende BNBO’er.  Vælg: ”Udpegede drikkevandsressourcer”og vælg dernæst ”Boringsnære beskyttelsesområder” . Vælg GEUS og dernæst ”Vandforsyningsboringer – almene”

BNBO på dine arealer?

Har du et BNBO på dine arealer, er der en række forhold, du skal være opmærksom på, inden du indgår en aftale. Valg af aftale og virkemiddel på dine arealer kan påvirke den fremtidige drift.

Nordsjællands Landboforening har fokus på at

 • Skabe dialog med kommunerne og at de får gang i  processen
 • Holde kommunerne op på deres pligt til at undersøge alle muligheder for frivillige aftaler!
 • Orientere lodsejere om rettigheder og generel information om BNBO (du kan tilmelde dig information ved at udfylde nyhedsbrevet nedenfor)
 • Melder tilbage til det politiske bagland i Landbrug & Fødevarer

Du er er også velkommen til at kontakte formand Lars Jonsson på tlf. 24434241 | formanden@nola.dk eller planteavlskonsulent Lars Åge Klausen på tlf. 88705803 | lkl@agrovi.dk

VIL DU VIDE MERE?

Lars Jonsson

Formand Rammevilkår for landbruget lokalt og på landsplan 40166016 24434241 formanden@nola.dk
lars jonsson
formand
40166016
24434241
formanden@nola.dk
rammevilkår for landbruget lokalt og på landsplan

boringsnære beskyttelsesområder

nordsjællands landboforening følger kommunernes indsatser i forhold til grundvandsbeskyttelsen. i danmark er der udpeget ca. 4.850 boringsnære beskyttelsesområder (bnbo), mange af disse ligger på landbrugsarealer. med henblik på at reducere risikoen for nedsivning har en bred gruppe af folketingets partier i januar 2019 aftalt , at kommunerne skal vurdere alle boringsnære områder på landbrugsarealer og andre arealer, hvor pesticider bliver brugt erhvervsmæssigt. det kan også have betydning for dig og din bedrift.

aftalen er beskrevet i tillægsaftale til den seneste pesticidaftale. tillægsaftalen har virkning fra januar 2020.

hvad er et bnbo?

rundt om alle almene vandforsyningers indvindingsboringer udpeges, som led i statens grundvandskortlægning, et areal, hvor der skal tages særligt hensyn til at beskytte grundvandet. arealet kalder vi normalt et boringsnært beskyttelsesområde, forkortet bnbo. formålet med at udpege bnbo’er er at begrænse eller forhindre, at grundvandet forurenes.

hvad siger de nye regler?

i fase 1 (2020-2022) er der lagt op til at kommuner/vandforsyninger skal:

 • gennemgå alle bnbo på landbrugsjord
 • afsøge mulighed for at lave frivillige aftaler
 • opnå lokalt forankrede løsninger i samarbejde mellem kommune, vandværk og lodsejer
 • eksisterende regler: påbud eller nedlægge forbud

af den politiske tillægsaftale fra januar 2019 fremgår det i fase 1, at berørte landmænd skal modtage fuld erstatning for deres tab. skriv ikke under på noget, før du er sikker på at det er den rigtige løsning for dig

i fase 2 (2023 – )
hvis kommunerne ikke er i mål med beskyttelsen af bnbo i 2022, er det politisk besluttet at gennemføre et generelt sprøjteforbud i fase 2. berørte landmænd skal modtage kompensation for det fulde tab.

er du berørt?

http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=grundvand kan du se gældende bnbo’er.  vælg: ”udpegede drikkevandsressourcer”og vælg dernæst ”boringsnære beskyttelsesområder” . vælg geus og dernæst ”vandforsyningsboringer – almene”

bnbo på dine arealer?

har du et bnbo på dine arealer, er der en række forhold, du skal være opmærksom på, inden du indgår en aftale. valg af aftale og virkemiddel på dine arealer kan påvirke den fremtidige drift.

nordsjællands landboforening har fokus på at

 • skabe dialog med kommunerne og at de får gang i  processen
 • holde kommunerne op på deres pligt til at undersøge alle muligheder for frivillige aftaler!
 • orientere lodsejere om rettigheder og generel information om bnbo (du kan tilmelde dig information ved at udfylde nyhedsbrevet nedenfor)
 • melder tilbage til det politiske bagland i landbrug & fødevarer

du er er også velkommen til at kontakte formand lars jonsson på tlf. 24434241 | formanden@nola.dk eller planteavlskonsulent lars Åge klausen på tlf. 88705803 | lkl@agrovi.dk

vil du vide mere?

[contact-person contact_id="68"]

modtag information

vil du gerne modtage general information om rettigheder og bnbo?

tilmeld


https://nola.dk/contact/lars-jonsson/

Modtag information

Vil du gerne modtage general information om rettigheder og BNBO?