fbpx
Skip to main content

Virkemidler – boringsnære beskyttelsesmidler

Hvis kommunen vurderer, at der skal foretages en yderlig indsats i det boringsnære beskyttelsesområde, skal kommunen som udgangspunkt forsøge at indgå en frivillig aftale med lodsejeren (dig).

Eksempler på tiltag/virkemidler i de BoringsNære BeskyttelsesOmråder.

  • Pesticidfri drift
  • Økologi, ingen tilskud
  • Græs: Salg af wrap, hø, biogas
  • Skovrejsning
  • Udlægning af arealer til natur
  • Sløjfe/flytte boring
  • Solceller
  • Jordfordeling
  • Andet

Du skal være opmærksom på, at nogle tiltag kan have indflydelse på hvilke EU- tilskudsordninger, du fremover kan benytte. Du kan drøfte dine muligheder med planteavlskonsulent i Agrovi Lars Åge Klausen  88705803 |lkl@agrovi.dk

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.