fbpx
Skip to main content

Gode råd, når du skal forhandle – Boringsnære Beskyttelsesområder

Hvis kommunen vurderer at der skal foretages en yderlig indsats i det boringsnære beskyttelsesområde, skal kommunen som udgangspunkt forsøge at indgå en frivillig aftale med lodsejeren (dig).

Når du skal forhandle med kommune/forsyning/vandværk, skal du være opmærksom på:

 • Du har krav på ligevægtige forhandlinger – det skal ikke være ”pistolen for panden”
 • Alle aftaler er individuelle
 • Du har ret til fuld erstatning for dine tab, jf. den politiske tillægsaftale fra januar 2019
 • Det er væsentligt at understrege, at der skal foretages en individuel vurdering af erstatningen i hver enkelt sag*
 • Prøv at få en god dialog
 • Få en fast kontaktperson!
 • Vurdér alle virkemidlerne, hvad er den rigtige indsats og hvad er konsekvensen for din bedrift?
 • Hvad er acceptabelt og kom med egne ønsker
 • Søg rådgivning og tal med andre lodsejere og familien
 • Få arealerne tilpasset praktisk dyrkning
 • Skriv ikke under på noget, før du er sikker på at det er den rigtige løsning for dig

*

Du kan drøfte dine muligheder med planteavlskonsulent i Agrovi Lars Åge Klausen  88705803 |lkl@agrovi.dk

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.