(+45) 4822 5200
NORDSJÆLLANDS LANDBOFORENING
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Arkiv for kategori ‘Egedal’

Faunastriberne spreder sig i Nordsjælland

Forårets kampagne for faunastriber har været succesfuld 30 nye områder er nemlig her i foråret blevet tilsået med en frøblanding, sammensat med særlig fokus på at forbedre levevilkårene for agerhøns. Faunastriberne skaber biotoper med både læ, luft og føde for bl.a. agerhøns, og muliggør også en større variation og mangfoldighed af flora og fauna i agerlandet. Frøblandingen  er sammensat af

Læs mere


Få synlighed med din friske frugt og grønt

Gårdbutikker er danskernes direkte adgang til friske råvarer fra landet. Fra 1. maj sætter ny kampagne øget fokus på gårdbutikkerne. L&F opfordrer medlemmer til at melde sig til. Læs hvad du skal gøre her  

Læs mere


Private lodsejere kan få hjælp til etablering af faunastriber

Landbrug og kommuner hjælper agerhønen i fælles projekt Etablering af faunastriber er et af mange eksempler på, hvordan du kan være med til at etablere nye levesteder i og ved marken til gavn for både dyr og fugle i agerlandet.  Nordsjællands Landboforening og de 4 kommuner: Egedal, Fredensborg, Helsingør og Hillerød står bag projekt, som skal give naturforbedringer i agerlandet.

Læs mere


Dine BBR oplysninger skal opdateres nu!

Er dine registreringer i BBR registreret korrekt? Det nye udhus, ombygningen af stalden, .. – det hele skal registreres. Oplysningerne i Bygnings- og Boligregistret BBR danner grundlag for ejendomsvurderingen og dermed beskatningen af din ejendom, derfor er det vigtigt, at din ejendom er korrekt registreret. Vores erfaring er, at langt fra alle landbrugsbygninger er registreret korrekt, og at mange derfor

Læs mere


Dybt overraskende udfald af klage over pesticidforbud i Egedal Kommune

I dag er Miljø- og Fødevareklagenævnet kommet med en afgørelse i en meget principiel sag fra Egedal Kommune, hvor kommunen har udstedt forbud mod brug af pesticider i et BoringsNærtBeskyttelsesOmråde (BNBO). Afgørelsen går imod landbrugets interesser og betyder, at Egedal havde ret til at udstede påbud mod brug af pesticider alene fordi der er fundet rester af gamle, nu udfasede

Læs mere


Medlemsmøde 22. juni Egedal kommune

Denne gang som “virksomhedsbesøg” på Måløv Rensningsanlæg  den 22. juni kl. 19 – 21.30. Invitationen er sendt til alle medlemmer. Tilmelding nola@nola.dk eller 48225200 eller via nedenstående formular

Læs mere


Medlemsmøde i Egedal kommune

Mandag den 12. december holder vi medlemsmøde på det nye rådhus i Egedal, Dr. Dagmarsvej 200, 3650 Ølstykke. Her kan du læse mere om mødet i Egedal Tilmelding senest 9. december på 48225200 eller nola@nola.dk

Læs mere


Naturpark Mølleåen

4 kommuner (Allerød, Egedal, Frederikssund og Furesø) har fremlagt ”forslag til Naturparkplan for Naturpark Mølleåen 2017- 2021”. Forslaget er udarbejdet af Naturparkens Venner, Danmarks Naturfredningsforening samt Naturstyrelsen og omfatter ca. 50 km2 (5000 ha), hvoraf halvdelen er skove og søer. Der er en del landbrugsarealer beliggende i Naturparken og i forslaget nævnes, at udviklingen af Naturparken alene er afhængig af

Læs mere