fbpx
Skip to main content

Din ejendoms- og råderet

Ejendomsretten er ukrænkelig, hvilket i korte vendinger betyder, at din ejendoms- og råderet ikke må indskrænkes uden kompensation.

Nordsjællands Landboforening varetager foreningens og medlemmernes interesser overfor alle relevante offentlige myndigheder ved bl.a.  Vand- og naturplanlægning, Miljø- og klimaindsatser  som aktuel f.eks. udpegning af Boringsnære BeskyttelsesOmråder (BNBO),  kommuneplanlægning, råstofplanlægning, fredningssager, nationalparkplanlægning mm.

VIL DU VIDE MERE?

Lars Jonsson

Formand Rammevilkår for landbruget lokalt og på landsplan 40166016 24434241 formanden@nola.dk
lars jonsson
formand
40166016
24434241
formanden@nola.dk
rammevilkår for landbruget lokalt og på landsplan

din ejendoms- og råderet

ejendomsretten er ukrænkelig, hvilket i korte vendinger betyder, at din ejendoms- og råderet ikke må indskrænkes uden kompensation.

nordsjællands landboforening varetager foreningens og medlemmernes interesser overfor alle relevante offentlige myndigheder ved bl.a.  vand- og naturplanlægning, miljø- og klimaindsatser  som aktuel f.eks. udpegning af boringsnære beskyttelsesområder (bnbo),  kommuneplanlægning, råstofplanlægning, fredningssager, nationalparkplanlægning mm.

vil du vide mere?

[contact-person contact_id="68"]

nyheder

[display-posts include_excerpt="false" category="nationalparker" include_date="false" posts_per_page="4"]

https://nola.dk/contact/lars-jonsson/