Din ejendoms og råderet

Ejendomsretten er ukrænkelig, hvilket i korte vendinger betyder, at din ejendoms- og råderet ikke må indskrænkes uden kompensation! Nordsjællands Landboforening varetager foreningens og medlemmernes interesser overfor alle relevante offentlige myndigheder ved bl.a.  Vand- og naturplanlægning, Miljø- og klimaindsatser  som aktuel f.eks. udpegning af Boringsnære BeskyttelsesOmråder (BNBO),  kommuneplanlægning, råstofplanlægning, fredningssager, nationalparkplanlægning mm.

 • Har du § 3 registrerede naturtyper på din ejendom?

  Bachelorstuderende og deltidsansat  ved Agrovi Videncenter Kristina Cederborg søger landmænd, som vil medvirke  i en konsekvensanalyse af Naturbeskyttelseslovens § 3 registrerede naturtyper på landbrugsjord. Konsekvensanalysen indgår i den afsluttende bacheloropgave op Kristinas studie. Opgaven skal belyse og afdække hvilke konsekvenser naturtyperne/registreringerne kan have på bedriftens økonomi og fremtidsudsigter. Har du mulighed for at bruge 10 -15 minutter af din tid på at udfylde spørgeskemaet vedr. NBL § 3 arealer på din jord, vil det det…

  Læs mere

 • Næsten 13 års arbejde har sikret frivilligheden

  Nationalparken Kongernes Nordsjælland fik onsdag den 31. august grønt lys af af miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og forligskredsen bag nationalparkloven. Formand for Nordsjællands Landboforening udtrykker tilfredshed med at foreningens medlemmer som lodsejere selv kan bestemme, om de ønsker at lade jord indgå i nationalparken eller ej.     Læs pressemeddelelsen her .  

  Læs mere

 • Naturpark Mølleåen

  4 kommuner (Allerød, Egedal, Frederikssund og Furesø) har fremlagt ”forslag til Naturparkplan for Naturpark Mølleåen 2017- 2021”. Forslaget er udarbejdet af Naturparkens Venner, Danmarks Naturfredningsforening samt Naturstyrelsen og omfatter ca. 50 km2 (5000 ha), hvoraf halvdelen er skove og søer. Der er en del landbrugsarealer beliggende i Naturparken og i forslaget nævnes, at udviklingen af Naturparken alene er afhængig af frivillige aftaler med lodsejerne. Produktion og afsætning af lokale fødevarer omtales som et potentiale til…

  Læs mere