(+45) 4822 5200
NORDSJÆLLANDS LANDBOFORENING
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Arkiv for kategori ‘Ålaug’

Gribskov Vandløbslaug fylder 10 år

Formand Michael Andreasen ser med tilfredshed tilbage på 10 travle år. Foreningen fejrer sit jubilæum ved generalforsamlingen den 21. februar. Helge Danneskiold-Samsøe, formand for danske vandløb, er gæstetaler. Det er helt rimeligt at sige, at der er løbet meget vand i åen siden den 1. april 2009, hvor ”Vandløbslauget for offentlige vandløb i Gribskov kommune” blev dannet.  Den nuværende formand

Læs mere


Vores vandløb og åer er for smalle – Vandet kan ikke komme væk

Synspunkt i Frederiksborg Amts Avis Nye ådale med bredere åer og vandløb kan være en del af løsningen på mange års manglende rettidig omhu.  Den forsømte eller misforståede vandløbspolitik har medført, at haver og marker forsumper – vi mangler en helhedsløsning……………… Læs synspunkt bragt den 27. december.

Læs mere


Ny vejledning til grødeskæring

Miljøstyrelsen har 7. december offentliggjort en ny vejledning til grødeskæring. Vejledningen er som er blevet til på baggrund af en faglig udredning om samme emne. Vejledningen orienterer om konkrete metoder til skæring og reduktion af grøde i vores vandløb. I forhold til vandløb, der indgår i Natura 2000-planerne, fremgår det af vejledningen, at det efter en konkret vurdering i forhold

Læs mere


Regulering af Havelse Å i høring frem til november

Lodsejere, ålauget og landboforeningen har kæmpet for reguleringen af Havelse Å – nu bliver det en realitet. Hillerød Forsyning har udarbejdet et reguleringsprojekt, der gør Havelse Å i stand til at rumme den ekstra mængde vand, der kommer ved etableringen af Hillerøds nye renseanlæg på Solrødgård. Kommunerne har sendt projektet i høring frem til 10. november 2016. Vi opfordrer alle

Læs mere


Vandområdeplanerne

Miljøminister Esben Lunde Larsen  har offentliggjort de nye vandområdeplaner for 2. planperiode. Vandområdeplanerne trådte i kraft den 1. juli 2016 og er gældende frem til udgangen af 2021. Vandområdeplanerne afløser vandplanerne for 1. planperiode og kan i sin helhed læses på www.svana.dk/vp2 Det er som hovedregel kommunerne, der skal gennemføre de konkrete indsatser i vandområdeplanerne. Det skal de gøre i

Læs mere