fbpx

Forfatter: hps@agrovi.dk

Informationsmøde 4. april om halm til Hillerød forsyning

Hillerød Forsyning inviterer kommende halmleverandører til informationsmøde om leverancer til et nyt kraftvarmeværk, som der pt. laves forundersøgelser for.
Informationsmødet afholdes den 4. april kl. 17.00, Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød
Der serveres en sandwich efter mødet.
Spørgsmål og interessetilkendegivelser vedr. levering af halm, bedes sendt til energigenerelt@hfors.dk

Tilmelding nedenfor senest den 3. april:

Informationsmøde for Halmproducenter - Hillerød Forsyning

  • Vælg fra listen
  • Angiv vej og husnr.

Christoffer Dam kåret som årets unge landmand

Nordsjællands Landbrugsskoles Fond tildeler hvert år en pris til årets unge landmand.

Efter indstilling fra Nordsjællands LandboUngdom er prisen tildelt: Christoffer Dam fra Kr. Hyllinge, som er en arbejdsom ung mand, der er godt i gang med at etablere sig som selvstændig landmand.

Foretagsom ung mand
Christoffer driver både maskinstation og forpagter jord med base fra sine forældres ejendom ved Kr. Hyllinge i Hornsherred. At Christoffer skulle være  landmand har nok altid ligget i kortene. Man kan vist uden af overdrive sige, at han er født ind i det. Trods sin unge alder har Christoffer allerede udført maskinstationsarbejde i flere år, først med sin fars maskiner og siden hen med flere og flere af sine egne. Først en traktor, og senest er der blevet investeret i grej til spredning af slam, møg og kalk.

Allerede inden Christoffer blev færdig med sin uddannelse som faglært landmand, havde han også forpagtet et større areal, som forsat er under omlægning til økologisk landbrug.

Pløjemester
Christoffer kan noget med en plov, det har han bevist flere år, når LandboUngdom har afholdt DM i pløjning rundt om i det danske land. Christoffer har sågar klaret sig så godt, at han har været en tur i Irland for at deltage i et internationalt stævne.

Desværre lader det til at den unge mand har så travlt mit sit landbrug, at pløjekarrieren er lagt på hylden for en stund. Man så er det godt, at vi også kan det der med at afholde traktortræk, for også her har Christoffer i flere år gjort sig bemærket med sine placeringer ved stævner rundt om på Sjælland.

Brænder for landbruget
Vi i NOLU syntes at unge mennesker som brænder for landet og landbrug i den grad som Christoffer gør, fortjener at blive hædret, og af den grund har vi valgt at indstille Christoffer som året unge landmand 2023!

Tillykke med prisen Christoffer!

Minister Jacob Jensen er gæstetaler ved årets generalforsamling

Jacob Jensen, som er minister for fødevarer, landbrug og fiskeri er gæstetaler ved årets generalforsamling tirsdag den 14. marts 2023
Efter ministerens tale, er der tid til debat og spørgsmål.

Program:

kl. 17.30: Generalforsamlingen indledes med middag i Metalskolens restaurant
kl. 18.30: Jacob Jensen, minister for fødevarer, landbrug og Fiskeri  gæstetaler,  spørgsmål og debat
kl. 19.30: Generalforsamlingen afvikles med dagsorden efter vedtægterne.

Aht. til forplejningen skal du tilmelde dig generalforsamlingen.

Planlægningen af Nordsjællandske faunastriber i 2023 er i fuld gang

Vi du være med, kan du med fordel allerede nu udpege det nye areal evt. op af det gamle. Påbegynd gerne en grundig ukrudts-sanering allerede i februar/start marts, så snart jorden er til at køre på. Det handler først og fremmest om at få bekæmpet rodukrudt som kvikgræs, tidsler mv. Såning vil formentlig foregå sidst i april, så de nye 2023 Nordsjællandske faunastriber overholder reglerne for bestøver brak. Læs mere i plejeplanen for Nordsjællandske Faunastriber.

Tilmelding til Nordsjællandske faunastriber senest den 31. marts 2023.

 

Har du Nordsjællandske Faunastriber der er anlagt i 2022? Så læs med her:

Behold faunastriberne i flere år, det er først nu de rigtigt kommer til sin ret. 10 ud af de 15 plantearter er flerårige og vil blomstre for første gang i sæsonen efter såning, sammen med de 5 et årige arter du så blomstre i 2022. Dyrelivet, herunder insekterne, har stor glæde af at striberne bliver liggende et par år

Få din faunastribe fra 2022 til at tælle med i landbrugsstøtten som småbiotop.

De skal blot være over 100 m2 for at tælle med. De er udsået i 3 meters bredde, så langt de fleste opfylder dette krav. Har du en stump faunastribe under 100 m2, der ligger op af et af dine brak arealer, så de tilsammen udgør mindst 100 m2 og under 1 ha, kan det også tælle med som småbiotop.

De gamle faunastriber kan med fordel pudses af, mens der er lidt frost- skorpe at køre på. Sæt en høj stub, så du ikke beskadiger de lave roset planter der skal blomstre til foråret.

Drømmen om egen gårdbutik

Drømmen om at udnytte ejendommen til gårdbutik, landboturisme mm. lever hos mange både nye og erfarne gårdejere. Det var helt tydeligt den 12. januar, hvor Landboforeningen sammen med Fødevarenetværket Smag på Nordsjælland kunne byde på både ny viden, inspiration og netværk til mere end 60 gæster ved temamødet gårdbutik – drøm virkelighed og realitet.

Med vores unikke hovedstadsnære placering og de mange store sommerhusområder, er mulighederne for direkte salg mange. Det er nærmest kun fantasien, som sætter grænser. Ja der er selvfølgelig også nogle regler, som man skal forholde sig til, her er rådgiverne i Agrovi klar til at hjælpe.

Prisen på grisen
Det kan være svært at sætte den rigtige pris på egne varer, ofte fordi vi både underkender den værdi varen bibringer kunden og den viden vi har om vores egne produkter.  Her var budskabet fra formand for Verdens bedste Fødevarer  Steffen Andersen klart: kend dine kunder, kend dit produkt, kend og fortæl historien om varen.

Som medlem af Landboforeningen har du adgang til gratis markedsføring af din gårdbutik mm. via diverse platforme på de sociale medier, som L&F administrerer.

Mødet blev holdt i jordbær- og gårdcafeen hos Lisbeth og Torben Bo Toft Christensen på Rokkedyssegaard, som selv delte ud af deres erfaringer gennem mere end 25 år.

Generalforsamling 2023

Generalforsamling 2023

Nordsjællands Landboforening afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 14. marts 2023 på Metalskolen i Jørlunde.
Forslag som ønskes optaget på dagsordnen, skal afleveres til til formanden med fem medlemmers underskrift senest den 31. januar 2023.

Program:

kl. 17.30: Generalforsamlingen indledes med middag i Metalskolens restaurant
kl. 18.30: Jacob Jensen, minister for fødevarer, landbrug og Fiskeri  gæstetaler,  spørgsmål og debat
kl. 19.30: Generalforsamlingen afvikles. Dagsorden efter vedtægterne

Aht. til forplejningen skal du tilmelde dig generalforsamlingen.

Mindeord Søren Bjerg Jensen

Mindeord for tidligere næstformand Søren Bjerg Jensen. Nordsjælland har tirsdag den 28. juni mistet en af landbrugets helt store kulturbærer. Tidligere næstformand i Nordsjællands Landboforening Søren Bjerg Jensen er gået bort. Søren blev 64 år. Læs mindeordet her

Vandmiljøet i Fjordene reddes ikke af flere efterafgrøder

Vandplaner for Isefjord og Roskilde Fjord er fulde af fejl

Fejl, fiflerier med kvælstofreduktion, Miljøstyrelsens totale mangel på viden om vandudskiftningen i de danske fjorde samt udsigten til bedrifter, der må lukke – det er noget af det, der dukkede op, da Nordsjællands Landboforening i samarbejde med Vkst og Odsherred Landboforening  lavede høringssvar til udkastet til den 3. og foreløbig sidste generation af vandplanerne.

Læs pressemeddelelse her

Læs høringssvar for Roskilde Fjord her

Læs høringssvar for Isefjord her

Læs høringssvar for vandløbene her

Nordsjællandske Faunastriber fortsætter i 2022

Etablering af faunastriber er et af mange eksempler på, hvordan du kan etablere nye levesteder i og omkring marken til gavn for både dyr, fugle og insekter.

Projekt Nordsjællandske Faunastriber afvikles i partnerskab med de ni kommuner Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød. Kommunerne betaler for frøene og du betaler for udsåning.

Årets frøblanding er økologisk og indeholder 17 en- og flérårige arter.

Der er rift om striberne, så det er tilmelding efter først til mølle princippet, dog senest den 3. april.

Vi lukker tilmeldingen, når striberne er “udsolgt”. Du kan læse mere om de Nordsjællandske Faunastriber  her