fbpx
Skip to main content

Forfatter: hps@agrovi.dk

De politiske pejlemærker

Stemningen var god, emnerne mange og debatten fyldig – det var i korte træk oplevelsen af årets generalforsamling, hvor 140 medlemmer og gæster var samlet omkring beretning, regnskab, debat og valg til bestyrelsen. Tak for den gode opbakning, de mange input og tak for genvalget som formand. Jeg ser frem til sammen med den øvrige bestyrelse at varetage medlemmernes interesse. I kan se den nye bestyrelses sammensætning på https://nola.dk/om-nola/bestyrelse/.

Der er mange vigtige dagsordner, som berører og påvirker vores aktiviteter i det åbne land og som bliver fokusområder for foreningen i det kommende år. Vi kan bl.a. nævne vildtskader og bæverudfordringerne – Det er på tide, at vi tager et  opgør: er det vandløbsregulativet, som gælder, eller er det bæveren som bestemmer?  Nordsjællands Landboforening er blandt mange steder også repræsenteret i Naturstyrelsen Hjortevildtgruppe i Nordsjælland og herfra er opfordringen, at det er vigtigt at dokumentere vildtskaderne og opgøre de økonomiske konsekvenser.

Vi vil fortsat have fokus på den nye ejendomsvurdering bl.a. i forhold til erhverv på landbrugsejendomme, vandområdeplaner, efterafgrødekrav og kystvandråd, Grøn skattereform og CO2 afgift, klima, miljø og biodiversitet, kommuneplaner og meget mere.

Nordsjællands Landboforening taler din sag – bliv en del af fællesskabet

Vil du fortælle børn og unge om naturen på din bedrift?

L&F efterlyser landmænd, der vil fortælle børn og unge om hvordan landmanden arbejder som naturforvalter. Projektet hedder Læring i landskabet og er et pilotprojekt drevet af SPOR og Landbrug & Fødevarers Skoletjeneste.

Projektet går ud på at tilbyde undervisning uden for stalden. Skolebørn skal have mulighed for at møde landmanden som naturforvalter og lære om naturen i og omkring markerne. Du skal have lyst til at etablere en trampesti på, eller i nærheden af din bedrift og du skal have lyst til at være skolevært. Projektet er fuldt finansieret af fondsmidler.

Kunne det være noget for dig at deltage i? Se mere her: Læring i landskabet (lf.dk)

Du kan læse mere i vedlagte ’køreplan’ (PDF)

Der afholdes info-møde på Teams den 4/4 kl. 16:00-16:45 Det er naturligvis helt uforpligtende at deltage, men hvis du vil høre mere så meld dig til her, så sender vi dig et link til mødet: https://axelborgdigital.typeform.com/to/FUyRDVGJ

Årets unge landmand: En kæmpe inspiration for unge i landbruget

Martin Hjaltelin kåret som årets unge landmand

 Ved generalforsamlingen i Nordsjællands Landboforening den 20. marts var det en storsmilende Martin Hjaltelin, der modtog prisen som årets unge landmand.

Med udgangspunkt i fødehjemmet Lyngerupgaard ved Jægerspris, driver Martin Hjaltelin  410 ha planteavl, heraf de 150 ha med specialafgrøder, som bl.a. omfatter kartofler og frø til spinat- karse-, rucola- og brudeslør. Derud over driver Martin også maskinstation med bl.a. såning af specialafgrøder.

Martin er 31 år, uddannet landmand og produktionsleder fra Høng og Dalum Landbrugsskole. Under uddannelsen har Martin været i praktik hos Jens Clausen på Mannerupgaard og Thomas Clausen på Storkedal.

Nordsjællands Landboungdom som har indstillet Martin til prisen, beskriver ham som en ”kæmpe inspiration for unge i landbruget, som gerne vil uddanne sig som landmand”

Hjertelig tillykke til Martin

Fakta:

Det er Nordsjællands Landbrugsskole Fond som uddeler prisen ”Årets Unge Landmand” .

Generalforsamling 2024

Nordsjællands Landboforening afholder ordinær generalforsamling onsdag den 20. marts 2024 kl. 17.30 på Skævinge Kro. Dagsorden efter vedtægterne.
Forslag som ønskes optaget på dagsordnen, skal jf. vedtægterne sendes til formanden senest den 31. januar 2024 med mindst 5 medlemmers underskrift.

Årets gæstetaler er journalist og forfatter Rasmus Hage Dalland, som er forfatter til bogen jordbundet. Alle taler om landbruget, men meget få ved noget om det – det er udgangspunktet for Rasmus Hage Dallands rejse rundt i dansk landbrug.

Tilmelding til generalforsamling 20. marts 2024

 • Vælg fra listen
 • Angiv vej og husnr.
 • Når du tilmelder dig et arrangement via NOLA.dk accepterer du samtidig, eventuel bindende tilmeldingsfrist samt at Nordsjællands Landboforening registrerer og gemmer dine oplysninger og må kontakte dig med yderligere information og tilbud om deltagelse i andre af foreningens relaterede arrangementer. Du kan til enhver tid bede om, at blive fritaget for yderligere henvendelser ved at give os besked på nola@nola.dk. Husk at oplyse dine kontaktinformationer i den forbindelse. Ved tilmelding accepterer du også at Nordsjællands Landboforening kan tage billeder, som benyttes i foreningens markedsføringsmateriale efter gældende regler. Pressen kan være til stede ved arrangementet. Ønsker du ikke at være med på billeder etc., skal du oplyse det til den arrangementsansvarlige.

Medlemsmøder om vandmiljøplanerne og klimakrav

Klima og vandmiljø er to vigtige emner for landbruget, fordi der i den kommende tid skal træffes store beslutninger på baggrund af de klimakrav og miljømål, der stilles til landbruget.
Emnerne fylder også meget i den offentlige debat, hvor det kan være svært at finde ud af, hvad der er op og ned.

Nye krav i Nordsjælland
Ifølge de nye vandområdeplaner skal landbruget reducere udledningen af kvælstof med 13.000 ton frem mod 2027, hvoraf de 3500 ton skal reduceres allerede i 2024. I oplandet til Kattegat, Roskilde Fjord og Isefjord er der massive efterafgrødekrav (40 – 44 %) fra efteråret 2024, hertil kommer så de øvrige pligtige efterafgrøder og husdyrefterafgrøderne.

Samtidig skal landbruget reducere klimaftrykket med 55-65 %  i forhold til 1990 inden 2030. Her lægges der op til, at det bl.a. skal ske ved at pålægge landbruget en CO2- afgift.

Nordsjællands Landboforening inviterer derfor til medlemsmøder 23. november og 5. december med fokus på hvordan landbruget skal levere på miljø- og klimakrav og fortsat være levedygtig?

Med aftenens program håber vi, at ridse opgaverne op og vise en vej for fremtiden.

Program:

 • Vandområdeplanerne, second opinion og krav til landbruget v/ Seniorkonsulent Marie Østergård, L&F
 • Er der håb trods en klimaafgift? v/ seniorkonsulent Tavs Nyord, Concito
 • Hvordan håndteres efterafgrødekrav i praksis v/ planteavlskonsulent Martin Søndergaard Kudsk, Agrovi
 • Hvordan kommer vi videre – Det politiske arbejde v/ formand Lars Jonsson

Møderne er gratis – men tilmelding er nødvendig – brug et af de to link nedenfor

Møde den 23. november kl. 19 – 21 på Kulsviergården, Pibe Møllevej 7, 3400 Hillerød – tilmelding senest 20 november. Tilmeld der her

Møde den 5. december kl. 15 – 17 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, 4070 Kr. Hyllinge – tilmelding senest 1. december. Tilmeld dig her

Møde 23. nov.: Klima og vandmiljø – Landbruget har en opgave

Vandområdeplanerne stiller store krav – Hvordan skal landbruget levere på miljø- og klimakrav og fortsat være levedygtig?

Klima og vandmiljø er to vigtige emner for landbruget. Ifølge de nye vandområdeplaner skal landbruget reducere udledningen af kvælstof med 13.000 ton frem mod 2027, hvoraf de 3500 ton skal reduceres allerede i 2024. I oplandet til Kattegat, Roskilde Fjord og Isefjord er der massive efterafgrødekrav (40 – 44 %) fra efteråret 2024, hertil kommer så de øvrige pligtige efterafgrøder og husdyrefterafgrøderne. Samtidig skal landbruget reducere klimaftrykket med 55-65 %  (referenceår 1990) inden 2030. Her lægges der op til, at det bl.a. skal ske ved at pålægge landbruget en CO2afgift. Nordsjællands Landboforening inviterer derfor til medlemsmøder  den 23. november med fokus på, hvordan landbruget skal levere på miljø- og klimakrav og fortsat være levedygtig? Med aftenens program håber vi, at ridse opgaverne op og vise en vej for fremtiden.

Program:

 • Vandområdeplaner, second opinion og krav til landbruget v/ Seniorkonsulent Marie Østergård, L&F
 • Er der håb trods en klimaafgift? v/ seniorkonsulent Tavs Nyord, Concito
 • Hvordan håndteres efterafgrødekravet i praksis v/ planteavlskonsulent Martin Søndergaard Kudsk, Agrovi
 • Hvordan kommer vi videre – Det politiske arbejde v/ formand Lars Jonsson

Vigtig information:

Møde den 23. november kl. 19 – 21 på Kulsviergården, Pibe Møllevej 7, 3400 Hillerød – tilmelding senest 20 november

Møderne er gratis – men tilmelding er nødvendig.

Møde 5. dec.: Klima og vandmiljø – landbruget har en opgave

Vandområdeplanerne stiller store krav – Hvordan skal landbruget levere på miljø- og klimakrav og fortsat være levedygtig?

Klima og vandområdeplanerne er to vigtige emner for landbruget. Ifølge de nye vandområdeplaner skal landbruget reducere udledningen af kvælstof med 13.000 ton frem mod 2027, hvoraf de 3500 ton skal reduceres allerede i 2024. I oplandet til Kattegat, Roskilde Fjord og Isefjord er der massive efterafgrødekrav (40 – 44 %) fra efteråret 2024, hertil kommer så de øvrige pligtige efterafgrøder og husdyrefterafgrøderne. Samtidig skal landbruget reducere klimaftrykket med 55-65 %  (referenceår 1990) inden 2030. Her lægges der op til, at det bl.a. skal ske ved at pålægge landbruget en CO2afgift. Nordsjællands Landboforening inviterer derfor til medlemsmøder  den 5. december med fokus på hvordan landbruget skal levere på miljø- og klimakrav og fortsat være levedygtig? Med aftenens program håber vi, at ridse opgaverne op og vise en vej for fremtiden.

Program:

 • Vandområdeplaner, second opinion og krav til landbruget v/ Seniorkonsulent Marie Østergård, L&F
 • Er der håb trods en klimaafgift? v/ seniorkonsulent Tavs Nyord, Concito
  Hvordan håndteres efterafgrødekravet i praksis v/ planteavlskonsulent Martin Søndergaard Kudsk, Agrovi
 • Hvordan kommer vi videre – Det politiske arbejde v/ formand Lars Jonsson

Vigtig information:

Mødet afholdes den 5. december kl. 15 – 17 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, 4070 Kr. Hyllinge – tilmelding senest 1. december [ link]

Mødet er gratis – men tilmelding er nødvendig.

Tag familien med på opdagelse i landbrugets spændende univers ved Åbent Landbrug 17. september

Søndag den 17. september byder 85 landbrug og virksomheder over hele landet velkommen til gratis familiedag, hvor børn og voksne, kan få indsigt i livet på landet og landbrugets spændende univers med bl.a. robotter, droner, teknologi og grøn energi.

Ved Åbent Landbrug er der rig mulighed for at studere det store danske spisekammer, stille spørgsmål og få indsigt i hvor mælken, flæskestegen, kikærterne, og havregrynene kommer fra, inden de ender på spisebordet. Samtidig kan man også få indblik i hvordan højteknologiske løsninger er en del af hverdagen for mange landmænd. Gæsterne bliver også præsenteret for hvordan natur og klima indtænkes på den gård, som de besøger. Det er konkrete tiltag, som er en del af udspillet Dyrk mulighederne, der er landbrugs- og fødevareerhvervets klimaplan frem mod 2030.

Og for dem som går op i hestekræfter, er der på mange af gårdene også mulighed for at studere de store maskiner på nært hold.

Her i det nordsjællandske er der også i år gode muligheder for at komme helt tæt på landbruget og få en indsigts- og oplevelsesrig dag fortæller formand for Nordsjællands Landboforening Lars Jonsson, der opfordrer til, at man sammen med familie og venner besøger en eller flere af de fire nordsjællandske landmandsfamilier, som byder inden for den 17. september. Åbent Landbrug er en fantastisk mulighed for at få indsigt i livet på landet og samtidig få viden om hvordan en moderne produktion af højkvalitetsfødevarer i verdensklasse foregår, forklarer Lars Jonsson. Og så er der som altid garanti for sjove oplevelser, halm i lommerne og masser af frisk luft.

Her finder du gårdene i Nordsjælland:

 • Bredagergaard v/ Charlotte og Jens Winther, Bredagervej 13, Onsved, 4050 Skibby. Mælkeproduktion, høns og får
 • Kollerødgård v/ Gitte og Carsten Vestergård, Smidstrupvej 104, 3230 Græsted. Mælkeproduktion, egen isproduktion, produktion af vin fra egen vingård.
 • Tilsbæk v/ Michael Nielsen, Enghaven 5, Uvelse, 3550 Slangerup. Grise, planteavl og maskiner.
 • Rokkedyssegaard v/ Lisbeth og Torben Toft Christensen, Lejrvej 45, 3500 Værløse. Bær, kartofler og marmeladeri

En dag rig på oplevelser

Dagen byder på mange oplevelser ude som inde, hvor der bliver rig lejlighed til at udfordre sanserne, kigge, klappe, smage og spørge. Det hele er gratis og foregår søndag d. 17. september fra klokken 10-16. Læs meget mere om, hvad du kan opleve, og book en billet hos den landmand eller virksomhed, som du gerne vil besøge på www.aabentlandbrug.dk 

Gå en sikker høst i møde

En travl høst kan være farlig, hvis man ikke passer på og har forberedt sig godt.

Når årets høst skal i hus, er der ingen tid at spilde. Desværre giver kombinationen af mennesker, maskiner og travlhed en øget risiko for alvorlige ulykker i en ellers festlig højtid i landbruget.  Det skal vi undgå!

Sikkerheden skal være i top, hvad enten det er på egen mark eller på vejen, når du kører afsted med korn til grovvaren, med halm til en køber eller i øvrigt færdes med dine redskaber. Derfor er det en god idé at forberede sig godt inden det for alvor går i gang med mejetærskning, kornkørsel og halmpresning. Den gode forberedelse reducerer nemlig risikoen for alvorlige ulykker.

Undgå ulykker i høst

Arbejdesmiljøsektionen på Seges-Innovation har udarbejdet en lang liste med anbefalinger og gode råd.

Her er tre gode råd til, hvordan du kan være med til at gøre din høst mere sikker:

 • Aftal, hvordan I bevæger jer i marken. Klare aftaler giver bedre sikkerhed.
 • Hold pauser – spis og drik rigeligt på de lange dage. Overblikket skal kun mistes et sekund, før det kan blive farligt.
 • Sørg for, at maskinen er vedligeholdt, så du undgår nedbrud og svigt.

Følg linket og få flere gode råd til hvordan høsten bliver sikker for alle.

Har du brug for hjælp til at gennemgå din sikkerhed på din bedrift, kan du også kontakte sikkerhedskonsulent i Agrovi Ann frost

Ann Frost har også været i marken og snakket med en landmand om, hvordan de sørger for sikkerheden mens de høster. Se videoen her.