fbpx

Forfatter: hps@agrovi.dk

Forandringens Vinde

“Evnen til at modstå udfordringerne og evnen til at tilpasse os forandringens vinde er vores styrke. Sådan har det været i generationer”  Lars Jonsson i beretningen

Uden den traditionelle middag og uden muligheden for at sidde tæt over kaffebordet afholdt Nordsjællands Landboforening en light version af forårets udskudte generalforsamling den 30. september i det store auditorie på Metalskolen.

Meget passende til den særlige situation indledte formand Lars Jonsson da også årets beretning med at slå fast, at forandringens vinde har fået godt fat i os, i vores erhverv, ja i hele samfundet. Det skal dog ikke være det nye normale at mødes til generalforsamling på den måde!

Coronakrisen og dens konsekvenser er ikke den eneste årsag. Klimaforandringerne og de strømninger og krav om bæredygtighed, som det fører med sig, kalder også på forandringer og nytænkning i rigtig mange henseender.  Det skal vi vænne os til – uden at vi lader os vælte, sagde Lars Jonsson. Her tror jeg, at vi i landbruget er godt rustet, fortsatte formanden

“Evnen til at modstå udfordringerne og evnen til at tilpasse os forandringens vinde er vores styrke. Sådan har det været i generationer. Når jeg siger, at vi skal tilpasse os, så mener jeg ikke, at vi skal føje os, men vi skal se mulighederne og udfordre truslerne, slog Lars Jonsson fast, inden han gik til til de udfordringer og opgaver, som  sætter dagsordnen.

På de store linier er det naturligvis klimaforandringerne, den grønne omstilling og EU’s kommende grønne landbrugsreform, som får stor indflydelse på både produktion og forbrug. Her skal vi også se mulighederne og belønnes for den indsats, der allerede er lagt. Bæredygtig fødevareproduktion er vores “licence to operate”

Lokalt  i Nordsjælland er det kommunernes arbejde med grundvands-og drikkevandsbeskyttelsen, Det grønne Danmarkskort og fredninger på private arealer, som præger foreningens politiske og faglige arbejde. Om interessekonflikterne i det åbne land, forklarede formanden ” Vi vil det samme: men vejen til målet og midlerne er vi uenige om, og vi er også uenige om, hvad prisen skal være. Helt sikkert er det dog, at vi holder ikke udsalg og jorden fås ikke til foræringspriser, fastslog formanden, der endnu engang kom med en opfordring til den tidlige lodsejerdialog.

Lars Jonsson pegede også på den manglende indsigt i vores produktion og livet på landet, som en alvorlig udfordring. En udfordring, der giver genklang langt ind i den lovgivende forsamling på Christiansborg og medfører ufornuftige tiltag, som kan have alvorlige konsekvenser for en reel bæredygtig udvikling. Præcis derfor, at det er vigtigt, at vi med den praktiske indsigt sidder med rundt om bordet, hvor vi kan: I de grønne råd, grundvandsrådene, vandrådene, vildtrådet, klimarådene, bæredygtighedsudvalgene m.fl.

Formanden afsluttede med en opfordring: For at holde kadencen og følge med forandringens vinde kræver det, at vi står sammen, hver og en. Jeg vil derfor gerne opfordre jer til at invitere jeres nabo med i foreningen – vi har brug for hinanden – vi har brug for fællesskabet.

Læs hele beretningen her

Få en sikker høst

Vi står midt i en dejlig periode, hvor vi høster udbyttet af årets indsats. Maskinerne kører på højtryk i marken, på vejene og hjemme på gården. Der skal både høstes og sås inden for en kort periode. Travlheden og en knappe tid  kan give og pressede situationer, som kan være farlige, hvis ikke vi passer på.

Vores rådgivere i Agrovi har samlet 10 gode råd til en sikker høst. Læs dem her

Har du spørgsmål er du velkommen til at henvende dig til Agrovi’s miljø- og arbejdsmiljøkonsulent Ann Frost på tlf. 51797484 eller afr@agrovi.dk

Nogle oplevelser behøver man heldigvis ikke rejse efter

Juli er for rigtig mange danskere lig med sommerferie, hvor der slappes af, sanses og samles ny energi.

Vi tænker måske ikke over det, men landbruget er på mange fronter storleverandør af gode og sanselige ferieoplevelser til danske og udenlandske turister. Det være sig ved middagsbordet med de gode og friske råvarer, på bondegårdsferien, ved ”åben gård” aktiviteterne, men i høj grad også ”bare” når man færdes gennem det danske varierede landbrugslandskab. Landbruget er med alle dets facetter med til at gøre Danmark attraktiv som turistmål! Det skal vi være stolte af!

Generalforsamling 30. september

Forårets generalforsamling kunne vi desværre ikke afholde grundet Corona krisen. Under hensynstagen til de gældende Covid-19 retningsliner er vi nu klar til at afholde generalforsamlingen onsdag den 30. september kl. 17.00 på Metalskolen i Jørlunde.

Vi starter med et let måltid i spisesalen inden vi skal høre Jounalist Jeppe Søe kommentere på tidens hotte emner i relation til  landbruget og samfundet. Generalforsamlingen starter kl. 19.00

Indkaldelse med dagsorden udsendes primo september.

Sæt kryds i kalenderen  og glæd dig til en anderledes generalforsamling 2020.

 

Bivenlig landmand

Bivenlig landmand

En sund og mangfoldig bestand af bier bidrager til en rig natur, og er vigtig for bestøvningen af mange af vores afgrøder. Derfor skal vi passe på bierne og sikre deres levesteder og føde. Der skal ikke så meget til. Du kan f.eks. lade kvaset og grene ligge i hegnet. Hent inspiration på https://lf.dk/bi. Tilmeld dig L&F’s bikampagne og kom med på danmarkskortet over bivenlige landmænd.
# Livet på land # Verdensmål nr.15