(+45) 4822 5200
NORDSJÆLLANDS LANDBOFORENING
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Arkiv for kategori ‘Forside’

Medlemstilbud: Få hjælp til markedsføring af dit juletræssalg

Igen i år giver dit medlemsskab adgang til gratis markedsføring og øget synlighed af dit salg af juletræer og din gårdbutik. Markedsføringen foregår via aabentlandbrug.dk.  Sitet markedsføres på de sociale medier gennem juletræssæsonen. Juletræskort på aabentlandbrug.dk På juletræskortet markeres hver juletræssælger markeres som et juletræ med en lille tekstboks. Tekstboksen giver kort info om salget: Adresse, åbningstider, kontaktinfo og produkter.

Læs mere


Landbrug, natur og friluftsorganisationer fremlægger fælles udspil om natur- og biodiversitet

Pressemeddelelse fra Landbrug og Fødevarer 4. november 2019 Naturen har brug for en hjælpende hånd. Den negative udvikling for natur og biodiversitet i det åbne land skal stoppes. Derfor er syv organisationer indenfor landbrug, natur og friluftsliv gået sammen i et fælles udspil om natur- og biodiversitet, som bliver præsenteret for politikerne i forbindelse med biodiversitetstopmødet. Hvis den negative udvikling

Læs mere


Bedre gruppelivsordning for medlemmer

Gruppelivsordningen for medlemmer af Landbrug og Fødevarer ændres fra 1. januar 2020 Ændringen medfører bl.a. at Ophørsalder ændres fra 67- 70 år Udbetaling ved kritisk sygdom øges fra 50. 000 kr til 100.000 kr. Udbetaling ved død øges og aftrapning ædres Prisen for gruppeliv justeres Bedre dækning for de unge En af de mest markante forbedringer af ordningen er, at

Læs mere


Medlemsfordel: Få en pensionsordning, der er rustet til fremtiden

Få en pensionsordning, der er rustet til fremtiden En pensionsopsparing kan sikre dig og din familie økonomisk, hvis du mister evnen til at arbejde, eller hvis du dør, før du når pensionsalderen. LandmandsPension er opsparing og relevante forsikringer i en samlet pakke til en meget attraktiv medlemspris. LandmandsPension er udviklet i tæt samarbejde med uafhængige eksperter, og er nem at overskue.

Læs mere


Nola peger på faglige fejl og mangler i Grønt Danmarkskort

Frederikssund kommune sendte ultimo august forslag til Grønt Danmarkskort i høring. Et meget ambitiøst forslag, hvor 37, 5 % af det åbne land foreslås omfattet af naturudpegninger. Det er længe siden, at et kommunalt planlægningstiltag indenfor Nordsjællands Landboforenings virkeområde har vakt så megen opmærksomhed som dette her. Over 100 landmænd og lodsejere har henvendt sig til både folkevalgte og rådgivere

Læs mere


Grønt Danmarkskort i Frederikssund

Grønt Danmarkskort i Frederikssund er i høring frem til den 25. oktober 2019. Udpegningerne omfatter mange værdifulde landbrugsarealer, som er i omdrift. Høringssvaret skal indsendes til: planteamet@frederikssund.dk eller pr brev til: Frederikssund kommune By  og Landskab Planteamet Torvet 2 3600 Frederikssund Hjælp til høringssvar: Nordsjællands Landboforening afholder tillige et servicemøde på torsdag den 17. oktober kl. 16 – 18 i

Læs mere


Mange bekymrede lodsejere i Horns Herred samlet til møde om naturudpegninger

80 bekymrede lodsejere i Horns Herred samlet til stort møde om naturudpegninger på landbrugsjord   Der var lagt i kakkelovnen overfor Frederikssund Kommune, da henved 80 landmænd fra Horns Herred var mødt frem tirsdag aften til et møde om de naturudpegninger til Grønt Danmarkskort. Det Grønne Danmarkskort og de mange udpegninger til naturområder og potentielle økologiske forbindelser, som er lagt

Læs mere


Lodsejermøde om Naturudpegninger på Landbrugsjord i Frederikssund kommune

Invitation til lodsejermøde den 8. oktober 2019, kl. 17 – 19.30 i  mødelokalet hos Brd. Ewers, HC-vej 8, 4050 Skibby Frederikssund Kommune har sendt et oplæg til ”Grønt Danmarkskort” og særlige naturbeskyttelsesområder” i høring. Høringsfrist er den 25. oktober 2019. Udpegningerne af naturområder og områder til økologiske forbindelser danner grundlag for kommunens aktivitet i de næste mange år. Udpegningerne er

Læs mere


Skævinge Brugs søger lokale fødevareproducenter

Lokalt Madmarked 29. september  2019 – er du interesseret Bestyrelsen i Skævinge Brugs vil gerne afholde en markedsdag,  hvor lokale fødevareproducenter kan præsentere sig selv og egne produkter. Planen er at afholde markedsdagen den søndag d.29. september 2019 kl. 11.00 – ca.14.00. Hvis du er interesseret i at deltage, så kontakt Brugsen via mail: brugsen3320@outlook.com Eller kontakt Knud Bøgh Christensen

Læs mere