Arkiv for kategori ‘Forside’

Hjælp til markvildtet – Projekt faunastriber fortsætter i 2018 i Hillerød

Hjælp til markvildtet  – så faunastriber Ejere af landbrugsjord i Hillerød Kommune kan igen i år anlægge faunastriber på deres jord med hjælp fra Hillerød Kommune og Nordsjællands Landboforening. Kommunen betaler for frøblandingen, og Nordsjællands Landboforening modtager og koordinerer tilmeldingerne. Såning af faunastriberne, som Hagelsegaard Maskinstation forestår, koster 850 kr. ekskl. moms og betales af lodsejeren. I 2017 var der

Læs mere


L&F har stævnet klagenævn i Egedalsag

Sagen om forbud mod brug og opbevaring af plantebeskyttelsesmidler i et område i Egedal Kommune kommer nu for retten. Landbrug & Fødevarer har stævnet Miljø- og Fødevareklagenævnet. Læs pressemeddelelse her

Læs mere


Generalforsamling 21. marts

Nordsjællands Landboforening afholder ordinære generalforsamling den 21.marts 2018 kl. 20.00 i FrederiksborgCentret, Milnersvej 39, 3400 Hillerød Forud for generalforsamlingen kl. 18.00 er Nordsjællands Landboforening vært ved en middag baseret på danske og lokale råvarer. Middagen serveres i FrederiksborgCentrets restaurant. Tilmelding senest den 14. marts 2018 på 4822 5200, nola@nola.dk eller via nola.dk Efter middagen og inden generalforsamlingen bliver der rig

Læs mere


50 års jubilæumsskriftet er på gaden

Nordsjællands Landboforening har i anledning af jubilæet udgivet jubilæumsskriftet ”Landbrug i Udvikling”, som alle vores medlemmer har fået tilsendt med posten. Med afsæt i historien om landbruget, foreningens udvikling og aktiviteter gennem de sidste 50 år tages læseren med på en rejse, der også rækker et skridt ind i fremtiden. For selv om strukturen på landet er ændret og deraf

Læs mere


Bestyrelsesformand for Nationalpark Kongernes Nordsjælland er på plads

Miljø- og fødevareministeriet har her til aften den 31. januar meddelt i en pressemeddelelse, at Bestyrelsesformanden for Nationalpark Kongernes Nordsjælland nu er på plads. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har udpeget landmand og lodsejer i nationalparken Carl Frederik Bruun, Esrom  som formand for den kommende bestyrelse i Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Læs pressemeddelelsen her. Det glæder formand for Nordsjællands Landboforening Lars

Læs mere


Vores vandløb og åer er for smalle – Vandet kan ikke komme væk

Synspunkt i Frederiksborg Amts Avis Nye ådale med bredere åer og vandløb kan være en del af løsningen på mange års manglende rettidig omhu.  Den forsømte eller misforståede vandløbspolitik har medført, at haver og marker forsumper – vi mangler en helhedsløsning……………… Læs synspunkt bragt den 27. december.

Læs mere


Dybt overraskende udfald af klage over pesticidforbud i Egedal Kommune

I dag er Miljø- og Fødevareklagenævnet kommet med en afgørelse i en meget principiel sag fra Egedal Kommune, hvor kommunen har udstedt forbud mod brug af pesticider i et BoringsNærtBeskyttelsesOmråde (BNBO). Afgørelsen går imod landbrugets interesser og betyder, at Egedal havde ret til at udstede påbud mod brug af pesticider alene fordi der er fundet rester af gamle, nu udfasede

Læs mere


Ny vejledning til grødeskæring

Miljøstyrelsen har 7. december offentliggjort en ny vejledning til grødeskæring. Vejledningen er som er blevet til på baggrund af en faglig udredning om samme emne. Vejledningen orienterer om konkrete metoder til skæring og reduktion af grøde i vores vandløb. I forhold til vandløb, der indgår i Natura 2000-planerne, fremgår det af vejledningen, at det efter en konkret vurdering i forhold

Læs mere