fbpx
Skip to main content
Vandområdeplaner, klimakrav, CO2 afgift. efterafgrøder

Møde 23. nov.: Klima og vandmiljø – Landbruget har en opgave

Vandområdeplanerne stiller store krav – Hvordan skal landbruget levere på miljø- og klimakrav og fortsat være levedygtig?

Klima og vandmiljø er to vigtige emner for landbruget. Ifølge de nye vandområdeplaner skal landbruget reducere udledningen af kvælstof med 13.000 ton frem mod 2027, hvoraf de 3500 ton skal reduceres allerede i 2024. I oplandet til Kattegat, Roskilde Fjord og Isefjord er der massive efterafgrødekrav (40 – 44 %) fra efteråret 2024, hertil kommer så de øvrige pligtige efterafgrøder og husdyrefterafgrøderne. Samtidig skal landbruget reducere klimaftrykket med 55-65 %  (referenceår 1990) inden 2030. Her lægges der op til, at det bl.a. skal ske ved at pålægge landbruget en CO2afgift. Nordsjællands Landboforening inviterer derfor til medlemsmøder  den 23. november med fokus på, hvordan landbruget skal levere på miljø- og klimakrav og fortsat være levedygtig? Med aftenens program håber vi, at ridse opgaverne op og vise en vej for fremtiden.

Program:

  • Vandområdeplaner, second opinion og krav til landbruget v/ Seniorkonsulent Marie Østergård, L&F
  • Er der håb trods en klimaafgift? v/ seniorkonsulent Tavs Nyord, Concito
  • Hvordan håndteres efterafgrødekravet i praksis v/ planteavlskonsulent Martin Søndergaard Kudsk, Agrovi
  • Hvordan kommer vi videre – Det politiske arbejde v/ formand Lars Jonsson

Vigtig information:

Møde den 23. november kl. 19 – 21 på Kulsviergården, Pibe Møllevej 7, 3400 Hillerød – tilmelding senest 20 november

Møderne er gratis – men tilmelding er nødvendig.

Medlemsmøde om Vandområdeplaner og klimakrav den 23. november på Kulsviergården

  • Vælg fra listen
  • Angiv vej og husnr.