fbpx
Skip to main content
Vandområdeplaner, klimakrav, CO2 afgift. efterafgrøder

Møde 5. dec.: Klima og vandmiljø – landbruget har en opgave

Vandområdeplanerne stiller store krav – Hvordan skal landbruget levere på miljø- og klimakrav og fortsat være levedygtig?

Klima og vandområdeplanerne er to vigtige emner for landbruget. Ifølge de nye vandområdeplaner skal landbruget reducere udledningen af kvælstof med 13.000 ton frem mod 2027, hvoraf de 3500 ton skal reduceres allerede i 2024. I oplandet til Kattegat, Roskilde Fjord og Isefjord er der massive efterafgrødekrav (40 – 44 %) fra efteråret 2024, hertil kommer så de øvrige pligtige efterafgrøder og husdyrefterafgrøderne. Samtidig skal landbruget reducere klimaftrykket med 55-65 %  (referenceår 1990) inden 2030. Her lægges der op til, at det bl.a. skal ske ved at pålægge landbruget en CO2afgift. Nordsjællands Landboforening inviterer derfor til medlemsmøder  den 5. december med fokus på hvordan landbruget skal levere på miljø- og klimakrav og fortsat være levedygtig? Med aftenens program håber vi, at ridse opgaverne op og vise en vej for fremtiden.

Program:

  • Vandområdeplaner, second opinion og krav til landbruget v/ Seniorkonsulent Marie Østergård, L&F
  • Er der håb trods en klimaafgift? v/ seniorkonsulent Tavs Nyord, Concito
    Hvordan håndteres efterafgrødekravet i praksis v/ planteavlskonsulent Martin Søndergaard Kudsk, Agrovi
  • Hvordan kommer vi videre – Det politiske arbejde v/ formand Lars Jonsson

Vigtig information:

Mødet afholdes den 5. december kl. 15 – 17 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, 4070 Kr. Hyllinge – tilmelding senest 1. december [ link]

Mødet er gratis – men tilmelding er nødvendig.

Medlemsmøde om Vandområdeplaner og klimakrav den 5. december i Karleby Forsamlingshus

  • Vælg fra listen
  • Angiv vej og husnr.