fbpx
Skip to main content
Vandområdeplaner, klimakrav, CO2 afgift. efterafgrøder

Medlemsmøder om vandmiljøplanerne og klimakrav

Klima og vandmiljø er to vigtige emner for landbruget, fordi der i den kommende tid skal træffes store beslutninger på baggrund af de klimakrav og miljømål, der stilles til landbruget.
Emnerne fylder også meget i den offentlige debat, hvor det kan være svært at finde ud af, hvad der er op og ned.

Nye krav i Nordsjælland
Ifølge de nye vandområdeplaner skal landbruget reducere udledningen af kvælstof med 13.000 ton frem mod 2027, hvoraf de 3500 ton skal reduceres allerede i 2024. I oplandet til Kattegat, Roskilde Fjord og Isefjord er der massive efterafgrødekrav (40 – 44 %) fra efteråret 2024, hertil kommer så de øvrige pligtige efterafgrøder og husdyrefterafgrøderne.

Samtidig skal landbruget reducere klimaftrykket med 55-65 %  i forhold til 1990 inden 2030. Her lægges der op til, at det bl.a. skal ske ved at pålægge landbruget en CO2- afgift.

Nordsjællands Landboforening inviterer derfor til medlemsmøder 23. november og 5. december med fokus på hvordan landbruget skal levere på miljø- og klimakrav og fortsat være levedygtig?

Med aftenens program håber vi, at ridse opgaverne op og vise en vej for fremtiden.

Program:

  • Vandområdeplanerne, second opinion og krav til landbruget v/ Seniorkonsulent Marie Østergård, L&F
  • Er der håb trods en klimaafgift? v/ seniorkonsulent Tavs Nyord, Concito
  • Hvordan håndteres efterafgrødekrav i praksis v/ planteavlskonsulent Martin Søndergaard Kudsk, Agrovi
  • Hvordan kommer vi videre – Det politiske arbejde v/ formand Lars Jonsson

Møderne er gratis – men tilmelding er nødvendig – brug et af de to link nedenfor

Møde den 23. november kl. 19 – 21 på Kulsviergården, Pibe Møllevej 7, 3400 Hillerød – tilmelding senest 20 november. Tilmeld der her

Møde den 5. december kl. 15 – 17 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, 4070 Kr. Hyllinge – tilmelding senest 1. december. Tilmeld dig her