fbpx
Skip to main content

Faunastriber 2024

Kommuner og landbrug arbejder sammen om at øge naturværdien i agerlandet og i byerne

Etablering af faunastriber er et af mange eksempler på, hvordan du kan etablere nye levesteder i og omkring marken, på græsplæner og rabatter til gavn for både dyr, fugle og insekter.  En række kommuner og Nordsjællands Landboforening står bag projektet Nordsjællandske Faunastriber, som skal give opmærksomhed om biodiversiteten ved konkrete naturforbedringer i agerlandet og bebyggede områder. Kommunerne Allerød, Egedal, Frederikssund, Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Hillerød, Hørsholm og Rudersdal er allerede med i projektet i 2024.

Din kommune betaler for selve frøblandingen. Du betaler for at få sået faunastriberne og eventuel forberedende jordbehandling.

Vi udsender information og vejledning om pleje af faunastriberne i løbet af sæsonen. Sammen gør vi en indsats.

I år har vi valgt en artsrig faunablanding med 20-25 urtearter, som alle er hjemmehørende
. Blandingen vil være godkendt til brug på økologiske bedrifter.

Projekt Nordsjællandske Faunastriber henvender sig til dig, som er lodsejer, grundejerforening, virksomhed eller på anden måde disponerer over jord i en af deltagende kommuner.

Vær opmærksom på, at hver kommune kan have et maks antal striber, så det er først til mølle.  Tilmeldingen slutter den 7. april  2024. Du kan læse mere nedenfor.

VIL DU VIDE MERE?

Henrik Helweg-Larsen

Projektleder og naturrådgiver hhl@agrovi.dk
henrik helweg-larsen
projektleder og naturrådgiver


hhl@agrovi.dk

 • placehodler

 • 2021-07-25 17.55.26-faunastriber

faunastriber 2024

kommuner og landbrug arbejder sammen om at øge naturværdien i agerlandet og i byerne

etablering af faunastriber er et af mange eksempler på, hvordan du kan etablere nye levesteder i og omkring marken, på græsplæner og rabatter til gavn for både dyr, fugle og insekter.  en række kommuner og nordsjællands landboforening står bag projektet nordsjællandske faunastriber, som skal give opmærksomhed om biodiversiteten ved konkrete naturforbedringer i agerlandet og bebyggede områder. kommunerne allerød, egedal, frederikssund, fredensborg, gribskov, halsnæs, hillerød, hørsholm og rudersdal er allerede med i projektet i 2024.

din kommune betaler for selve frøblandingen. du betaler for at få sået faunastriberne og eventuel forberedende jordbehandling.

vi udsender information og vejledning om pleje af faunastriberne i løbet af sæsonen. sammen gør vi en indsats.

i år har vi valgt en artsrig faunablanding med 20-25 urtearter, som alle er hjemmehørende
. blandingen vil være godkendt til brug på økologiske bedrifter.

projekt nordsjællandske faunastriber henvender sig til dig, som er lodsejer, grundejerforening, virksomhed eller på anden måde disponerer over jord i en af deltagende kommuner.

vær opmærksom på, at hver kommune kan have et maks antal striber, så det er først til mølle.  tilmeldingen slutter den 7. april  2024. du kan læse mere nedenfor.

 • det er let at være med

 • frøblandingen

 • hvad skal du gøre

 • hvad koster faunastriben for dig?

 • tilmelding starter 1. marts

 • undgå økologiske fælder

 • giv den gamle faunastribe nyt liv

 • placering af faunastriber

 • faunastriber og eu-støtte

 • hent inspiration i plejeplanen for faunastriber

 • partnere

 • faq

vil du vide mere?

[contact-person contact_id="6048"]

arrangementer


https://nola.dk/contact/henrik-helweg-larsen/

Hvad kan vi hjælpe
dig med?

 24 43 42 41
  nola@nola.dk

Arrangementer