fbpx
Skip to main content

Hvad skal du gøre?

  • For at sikre ensartethed i udsåning, er det en  forudsætning, at projektets maskinstation udsår frøene.
  • Du forbereder jordstykket/erne udpeget til faunastribe – det skal helst afsluttes lige inden såningen. Du kan også aftale med maskinstationen, at de gør det i ugerne inden såning.
  • Såning af faunastriber i din mark foretages af maskinstationen primo maj.
  • Maskinstationen giver dig besked før de kommer til dig.  
  • Der sås med en 3 meters maskine, så du kan vælge om striben skal være 3, 6 eller 9 m bred. Der gives frø til et areal, der er 800 m* 3 m.

VIL DU VIDE MERE?

Henrik Helweg-Larsen

Projektleder og naturrådgiver hhl@agrovi.dk
henrik helweg-larsen
projektleder og naturrådgiver


hhl@agrovi.dk

placehodler

hvad skal du gøre?

  • for at sikre ensartethed i udsåning, er det en  forudsætning, at projektets maskinstation udsår frøene.
  • du forbereder jordstykket/erne udpeget til faunastribe – det skal helst afsluttes lige inden såningen. du kan også aftale med maskinstationen, at de gør det i ugerne inden såning.
  • såning af faunastriber i din mark foretages af maskinstationen primo maj.
  • maskinstationen giver dig besked før de kommer til dig.  
  • der sås med en 3 meters maskine, så du kan vælge om striben skal være 3, 6 eller 9 m bred. der gives frø til et areal, der er 800 m* 3 m.

vil du vide mere?

[contact-person contact_id="6048"]

nyheder

[display-posts include_excerpt="false" category=" lokale fødevarer" include_date="false" posts_per_page="4"]

https://nola.dk/contact/henrik-helweg-larsen/