fbpx
Skip to main content

FAQ

Hvornår får jeg sået?

Du får besøg af maskinstationen på et tidspunkt fra april til medio maj. Han kontakter dig på forhånd med de kontaktoplysninger, som du har oplyst på forhånd.

Hvordan er processen omkring udsåning, kan jeg bestemme udsåningsdato hos mig?

Det er en god idé at du er hjemme, når maskinstationen kommer, men han lægger sin rute efter bl.a. geografi. Sørg for gode adgangsveje til den 3,5 meter brede traktor.

Hvor meget kan jeg få sået?

Der er max 2400 m2 pr deltagende ejendom i 3 meter striber, f.eks. 800 m ‘3 m.

Kan man få mere end 1 stribe?

Inden for rimelighedens grænser, kan du disponere over de 2400 m2, altid i 3 meter brede striber. Typisk laves der 1-3 striber pr ejendom. Tag en snak med Maskinstationen når han kontakter dig.

Hvordan plejer jeg mine faunastriber?

Se plejeplan og-annvisninger her på hjemmesiden.

Kan jeg udså bare i 2 m bredde?

Nej, alle striber vil være på 3 meter, eller flere eks 6 eller 9 m bredde.

Skal jeg bruge en bestemt maskinstation?

 Ja, i denne ordning er der entreret med én maskinstation til hele projektet

Kan jeg bare få udleveret frø og udså dem selv?

Nej, det kan du ikke i dette program. For at holde administration nede og succesraten høj bliver alle frø sået med samme type specialsåmaskine. Den arbejder i 3 meters brede.

Skal jeg gøre noget, inden maskinstationen kommer?

 Ja, jorden skal være tilberedt som et såbed og der skal være samlet sten. Maskinstationen har udstyr der tilbereder jorden en sidste gang i forbindelse med såningen. Har du ikke selv mulighed for den indledende jord- og ukrudtsbehandling, kan du ved tilmelding bestille maskinstationen mod merbetaling.

Hvad gør jeg på et areal der er græsdækket?

Er der græs på arealet, skal det behandles på forhånd, du kan selv harve, fræse, eller aftale med maskinstationen, at han kommer forbi et par uger før såning, mod ekstra betaling.

Kan man etablere det på økologisk areal?

Ja, blandingen er godkendt til økologisk jordbrug. Du skal opbevare en faktura for frøblandingen på din ejendom, der dokumenterer, at blandingen opfylder de økologiske krav. Den får du tilsendt fra frøleverandøren inden udsåning. Fakturaen er på 0,00 kr.


VIL DU VIDE MERE?

Henrik Helweg-Larsen

Projektleder og naturrådgiver hhl@agrovi.dk
henrik helweg-larsen
projektleder og naturrådgiver


hhl@agrovi.dk

placehodler

faq

hvornår får jeg sået?

du får besøg af maskinstationen på et tidspunkt fra april til medio maj. han kontakter dig på forhånd med de kontaktoplysninger, som du har oplyst på forhånd.

hvordan er processen omkring udsåning, kan jeg bestemme udsåningsdato hos mig?

det er en god idé at du er hjemme, når maskinstationen kommer, men han lægger sin rute efter bl.a. geografi. sørg for gode adgangsveje til den 3,5 meter brede traktor.

hvor meget kan jeg få sået?

der er max 2400 m2 pr deltagende ejendom i 3 meter striber, f.eks. 800 m '3 m.

kan man få mere end 1 stribe?

inden for rimelighedens grænser, kan du disponere over de 2400 m2, altid i 3 meter brede striber. typisk laves der 1-3 striber pr ejendom. tag en snak med maskinstationen når han kontakter dig.

hvordan plejer jeg mine faunastriber?

se plejeplan og-annvisninger her på hjemmesiden.

kan jeg udså bare i 2 m bredde?

nej, alle striber vil være på 3 meter, eller flere eks 6 eller 9 m bredde.

skal jeg bruge en bestemt maskinstation?

 ja, i denne ordning er der entreret med én maskinstation til hele projektet

kan jeg bare få udleveret frø og udså dem selv?

nej, det kan du ikke i dette program. for at holde administration nede og succesraten høj bliver alle frø sået med samme type specialsåmaskine. den arbejder i 3 meters brede.

skal jeg gøre noget, inden maskinstationen kommer?

 ja, jorden skal være tilberedt som et såbed og der skal være samlet sten. maskinstationen har udstyr der tilbereder jorden en sidste gang i forbindelse med såningen. har du ikke selv mulighed for den indledende jord- og ukrudtsbehandling, kan du ved tilmelding bestille maskinstationen mod merbetaling.

hvad gør jeg på et areal der er græsdækket?

er der græs på arealet, skal det behandles på forhånd, du kan selv harve, fræse, eller aftale med maskinstationen, at han kommer forbi et par uger før såning, mod ekstra betaling.

kan man etablere det på økologisk areal?

ja, blandingen er godkendt til økologisk jordbrug. du skal opbevare en faktura for frøblandingen på din ejendom, der dokumenterer, at blandingen opfylder de økologiske krav. den får du tilsendt fra frøleverandøren inden udsåning. fakturaen er på 0,00 kr.


vil du vide mere?

[contact-person contact_id="6048"]

nyheder

[display-posts include_excerpt="false" category=" lokale fødevarer" include_date="false" posts_per_page="4"]

https://nola.dk/contact/henrik-helweg-larsen/