fbpx
Skip to main content

Faunastriber 2023

Kommuner og landbrug arbejder sammen om at øge naturværdien i agerlandet

Etablering af faunastriber er et af mange eksempler på, hvordan du kan etablere nye levesteder i og omkring marken til gavn for både dyr, fugle og insekter.  Nordsjællands Landboforening og de ni kommuner: Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Hillerød og Hørsholm står bag projektet Nordsjællandske Faunastriber, som skal give naturforbedringer i agerlandet.

Din kommune betaler for frøblandingen, og du betaler for at få sået faunastriberne på din mark. Vi udsender information og vejledning om vedligehold  af faunastriberne i løbet af sæsonen. Sammen gør vi en indsats.

I år har vi valgt en ren økologisk faunablanding med 30 forskellige arter, som kan anvendes til både i det økologiske og konventionelle jordbrug. Alle arter er hjemmehørende.

Har du landbrugsjord i en af de ni kommuner, kan du også være med.  Vær opmærksom på, at hver kommune har et maks antal striber, så det er først til mølle.  Tilmeldingsfristen er forlænget til den 10. april 2023. Du kan læse mere ved klikke på fanebladene nedenfor.

FAUNASTRIBERNE HAR VÆRET UDFORDRET I ÅR

Tørken i starten af sommeren har haft en signifikant rolle i faunastribernes udfordring. Dog er der tiltag du selv kan gøre for at styrke deres fremkomst og øge chancen for, at de flerårige arter kommer igen til næste år. 

 • Det er let at være med

   • Du tilmelder dig senest 10. april 2023.
   • Landboforeningen koordinerer tilmeldingerne og bestiller frøene.
   • Kommunen betaler for frøblandingen.
   • Du betaler for udsåningen af striberne, som foretages af en maskinstation, der er tilknyttet projektet.
   • Du tilbereder jordstykket og bekæmper rodukrudt, hvor frøene skal sås. Inden da har du sikret dig, at jorden ikke er udpeget som §3, Natura 2000 eller  andre restriktioner. Hvis du modtager landbrugsstøtte, anbefaler vi, at du vælger placering sammen med din landbrugskonsulent.
   • Maskinstationen kontakter dig og udsår frøene.
   • Du kan tilmelde dig her – sidste frist for tilmelding er forlænget til 10. april  2023.

    PS: Vi vil gerne modtage billeder fra din faunastribe – send dem til hhl@agrovi.dk
 • Frøblanding er økologisk certificeret

  Blandingen består af 30 arter af hjemmehørende blomster/urter. Den er certificeret til Økologisk brug, hvorfor den kan anvendes på alle ejendomme.

  Over 5 %

  • Hvid Okseøje
  • Almindelig røllike
  • Kornblomst
  • Kællingetand
  • Lancet-Vejbred
  • Vild Gulerod
  • Mark-Stenkløver

  Under 5%

  • Kornvalmue
  • Blåhat
  • Aftenpragtstjerne
  • Slangehoved
  • Kattehale
  • Dagpragtstjerne
  • Liden klokke
  • Bakke nellike
  • Musse vikke
  • Rundbælg
  • gul kløver
  • Rødkløver
  • Moskus-katost
  • Klinte
  • Kommen
  • Cikorie
  • Løgkarse
  • Hjortetrøst
  • Almindelig Knopurt
  • Angelik
  • Gul snerre
  • Farvegåseurt
  • Almindelig merian

  Blomsterarterne er alle hjemmehørende og frøblandingen indeholder både et- og flerårige arter. Det er derfor ikke alle de viste blomster-arter, som du vil kunne se blomstre det første år efter etableringen.

  Den store artsrigdom i blandingen vil give faunastriben en markant længere blomstring hen over sommeren, da arterne er udvalgt, så at de har en løbende blomstring over sæsonen.

  MEN – faunastriber gør det ikke alene!

  Derfor anbefaler vi, at du også gør en indsats på de eksisterende naturområder på din ejendom. Du kan f. eks supplere med barjords-striber, stendynger o.a.

 • Placering af faunastriber

  Ud fra et biologisk synspunkt anbefaler vi, at du placerer faunastriben i kanten af marken, f.eks. op mod et levende hegn, op til et ikke dyrkede arealer eller som buffer op til eksisterende naturområder på din ejendom. På den måde, kan du styrke den naturværdi, der allerede er på dine arealer.


  Søger du en eller flere landbrugsstøtteordninger i 2023 er de mange regler at tage hensyn til. Det fører for vidt at beskrive alle ordninger og undtagelser her, derfor anbefaler vi, at du vælger endelig placering samme med din landbrugskonsulent, så du får placeret din faunastribe et sted hvor den overholder gældende regler og der bliver søgt de korrekte ordninger.

  Hvis du har faunastriber fra tidligere år anbefaler  vi, at du kontakter din planteavlskonsulent.
  Læs også plejeplanen


  Nordsjællandske Faunastriber og Landboforeningen er ikke ansvarlig for evt. fejl i forbindelse med placering og anmeldelse af arealer til Landbrugsstyrelsen.

 • Undgå Økologiske fælder

  Med en flerårig frøblanding er det vigtigt at undgå økologiske fælder. Vi anbefaler derfor at lade faunastriben forblive på det samme sted i flere år.

  Hvis den nedlægges efter blot et år, vil de insekter, der – ud over at søge føde (nektar) i blomsten – har lagt æg i planten til videreførelse af næste generation gå til grunde. Det samme gælder de insekter, der bruger faunastriben til overvintring. Det kaldes en økologisk fælde! Tag det med når du planlægger placeringen af din faunastribe.

 • Giv den gamle faunastribe nyt liv

  Hvis du har faunastriber fra tidligere år, kan du nemt give dem nyt liv til gavn for faunaen i agerlandet. Søger du EU- landbrugsstøtte, er der dog en del regler for slåning, du skal være opmærksom på. Kontakt din landbrugsrådgiver, før du laver en landbrugsaktivitet på en faunastribe.

  I d fra et biologisk synspunkt, kan du med fordel slå den ene halvdel af den flerårige faunastribe i efteråret med snit ca. 10 – 15 cm over jorden for dels at give agerfuglene  bedre adgang til føde, dels for at give de flerårige planter bedre muligheder for at blomstre op igen.

  Den anden halvdel kan du slå det efterfølgende år. Det vil sandsynligvis også komme nye et-årige planter det efterfølgende år.

  Læs også plejeplanen

 • Faunastriber og EU-Støtte

  Søger du en eller flere landbrugsstøtteordninger i 2023 er de mange regler at tage hensyn til. Det fører for vidt at beskrive alle ordninger og undtagelser her, derfor anbefaler vi, at du vælger endelig placering samme med din landbrugskonsulent, så du får placeret din faunastribe et sted hvor den overholder gældende regler og der bliver søgt de korrekte ordninger.

  Nordsjællandske Faunastriber og Landboforeningen er ikke ansvarlig for evt. fejl i forbindelse med placering og anmeldelse af arealer til Landbrugsstyrelsen.

 • Hvad skal du gøre ?

  • For at sikre ensartethed i udsåning, er det en  forudsætning, at projektets maskinstation udsår frøene.

  • Du forbereder jordstykket/erne udpeget til faunastribe – det skal helst gøres lige inden såningen. Du kan også aftale med maskinstationen, at de gør det i forbindelse med såning.

  • Såning af faunastriber i din mark foretages af maskinstationen i løbet af april/primo maj. Maskinstationen giver dig besked før de kommer til dig.  

  • Der sås med en 3 meters maskine, så du kan vælge om striben skal være 3, 6 eller 9 m bred. Der gives frø til et areal, der er 800 m* 3 m eller tilsvarende.
 • Hvad koster faunastriben for dig?

  Der kan sås faunastriber i alt op til 800 m længde (eventuelt fordelt på flere mindre stræk). Udgiften for dig er i alt 950 kr. Ønsker du, at maskinstationen også skal forberede jorden før såningen, er den samlede pris i alt 1.900 kr. (priserne er ex moms).

 • Tilmelding

 • FAQ

  Hvornår får jeg sået?

  Du får besøg af maskinstationen på et tidspunkt fra april til medio maj. Han kontakter dig på forhånd.

  Hvordan er processen omkring udsåning, kan jeg bestemme udsåningsdato hos mig?

  Det er en god idé at du er hjemme, når maskinstationen kommer, men han lægger sin rute efter bla. geografi.

  Hvor meget kan jeg få sået?

  Der er max 2400 m2 pr deltagende ejendom, i 3 meter striber.

  Kan man få mere end 1 stribe?

  Inden for rimelighedens grænser, kan du disponere over de 2400 m2, altid i 3 meter brede striber. Typisk laves der 1-3 striber pr ejendom. Tag en snak med Maskinstationen når han kontakter dig.

  Hvordan plejer jeg mine faunastriber?

  Vi lægger plejehenvisninger ud på hjemmesiden, når den er klar.

  Kan jeg udså bare i 2 m bredde?

  Nej, alle striber vil være på 3 meter, eller flere eks 6 eller 9 m bredde.

  Skal jeg bruge en maskinstation?

   Ja, i denne ordning er der entreret med en maskinstation.

  Kan jeg bare få udleveret frø og udså dem selv?

  Nej, det kan du ikke i dette program. For at holde administration nede og succesraten høj bliver alle frø sået med samme type specialsåmaskine. Den arbejder i 3 meters brede.

  Skal jeg gøre noget, inden maskinstationen kommer?

   Maskinstationen har udstyr der tilbereder jorden i forbindelse med såningen.

  Hvad gør jeg på et areal der er græsdækket?

  Er der græs på arealet skal det behandles på forhånd, du kan selv harve, fræse, eller aftale med maskinstationen at han kommer forbi et par uger før såning, mod ekstra betaling.

  Kan man etablere det på økologisk areal?

  Ja, blandingen er godkendt til økologisk jordbrug. Du skal opbevare en faktura på din ejendom der beviser at den opfylder de økologiske krav. Den får du tilsendt fra frø leverandøren inden udsåning. Fakturaen er på 0,00 kr.

 • Faunastribe__Plejeplan

  Agrovi biodiversitet har udarbejdet en plejeplan for faunastriberne. Her kan du hente viden og inspiration. Læs og gør det der virker bedst på netop din bedrift

  Du kan hente plejeplanen her.

 • Partnere

  • Kommuner:
   Allerød, Egedal, Furesø, Frederikssund, Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Hillerød, Hørsholm

  • Agrovi I/S
  • Nordsjællands Landboforening
  • Dansk Ornitologisk forening
  • Danmarks Jægerforbund
  • Danmarks Naturfredningsforening

  Download Flyer til omdeling


VIL DU VIDE MERE?

Henrik Helweg-Larsen

Projektleder og naturrådgiver hhl@agrovi.dk
henrik helweg-larsen
projektleder og naturrådgiver


hhl@agrovi.dk

 • placehodler

 • 2021-07-25 17.55.26-faunastriber

faunastriber 2023

kommuner og landbrug arbejder sammen om at øge naturværdien i agerlandet

etablering af faunastriber er et af mange eksempler på, hvordan du kan etablere nye levesteder i og omkring marken til gavn for både dyr, fugle og insekter.  nordsjællands landboforening og de ni kommuner: allerød, egedal, fredensborg, frederikssund, furesø, gribskov, halsnæs, hillerød og hørsholm står bag projektet nordsjællandske faunastriber, som skal give naturforbedringer i agerlandet.

din kommune betaler for frøblandingen, og du betaler for at få sået faunastriberne på din mark. vi udsender information og vejledning om vedligehold  af faunastriberne i løbet af sæsonen. sammen gør vi en indsats.

i år har vi valgt en ren økologisk faunablanding med 30 forskellige arter, som kan anvendes til både i det økologiske og konventionelle jordbrug. alle arter er hjemmehørende.

har du landbrugsjord i en af de ni kommuner, kan du også være med.  vær opmærksom på, at hver kommune har et maks antal striber, så det er først til mølle.  tilmeldingsfristen er forlænget til den 10. april 2023. du kan læse mere ved klikke på fanebladene nedenfor.

faunastriberne har vÆret udfordret i År

tørken i starten af sommeren har haft en signifikant rolle i faunastribernes udfordring. dog er der tiltag du selv kan gøre for at styrke deres fremkomst og øge chancen for, at de flerårige arter kommer igen til næste år. 

 • det er let at være med

   • du tilmelder dig senest 10. april 2023.
   • landboforeningen koordinerer tilmeldingerne og bestiller frøene.
   • kommunen betaler for frøblandingen.
   • du betaler for udsåningen af striberne, som foretages af en maskinstation, der er tilknyttet projektet.
   • du tilbereder jordstykket og bekæmper rodukrudt, hvor frøene skal sås. inden da har du sikret dig, at jorden ikke er udpeget som §3, natura 2000 eller  andre restriktioner. hvis du modtager landbrugsstøtte, anbefaler vi, at du vælger placering sammen med din landbrugskonsulent.
   • maskinstationen kontakter dig og udsår frøene.
   • du kan tilmelde dig her - sidste frist for tilmelding er forlænget til 10. april  2023.

    ps: vi vil gerne modtage billeder fra din faunastribe - send dem til hhl@agrovi.dk
 • frøblanding er økologisk certificeret

  blandingen består af 30 arter af hjemmehørende blomster/urter. den er certificeret til Økologisk brug, hvorfor den kan anvendes på alle ejendomme.

  over 5 %

  • hvid okseøje
  • almindelig røllike
  • kornblomst
  • kællingetand
  • lancet-vejbred
  • vild gulerod
  • mark-stenkløver

  under 5%

  • kornvalmue
  • blåhat
  • aftenpragtstjerne
  • slangehoved
  • kattehale
  • dagpragtstjerne
  • liden klokke
  • bakke nellike
  • musse vikke
  • rundbælg
  • gul kløver
  • rødkløver
  • moskus-katost
  • klinte
  • kommen
  • cikorie
  • løgkarse
  • hjortetrøst
  • almindelig knopurt
  • angelik
  • gul snerre
  • farvegåseurt
  • almindelig merian

  blomsterarterne er alle hjemmehørende og frøblandingen indeholder både et- og flerårige arter. det er derfor ikke alle de viste blomster-arter, som du vil kunne se blomstre det første år efter etableringen.

  den store artsrigdom i blandingen vil give faunastriben en markant længere blomstring hen over sommeren, da arterne er udvalgt, så at de har en løbende blomstring over sæsonen.

  men - faunastriber gør det ikke alene!

  derfor anbefaler vi, at du også gør en indsats på de eksisterende naturområder på din ejendom. du kan f. eks supplere med barjords-striber, stendynger o.a.

 • placering af faunastriber

  ud fra et biologisk synspunkt anbefaler vi, at du placerer faunastriben i kanten af marken, f.eks. op mod et levende hegn, op til et ikke dyrkede arealer eller som buffer op til eksisterende naturområder på din ejendom. på den måde, kan du styrke den naturværdi, der allerede er på dine arealer.


  søger du en eller flere landbrugsstøtteordninger i 2023 er de mange regler at tage hensyn til. det fører for vidt at beskrive alle ordninger og undtagelser her, derfor anbefaler vi, at du vælger endelig placering samme med din landbrugskonsulent, så du får placeret din faunastribe et sted hvor den overholder gældende regler og der bliver søgt de korrekte ordninger.

  hvis du har faunastriber fra tidligere år anbefaler  vi, at du kontakter din planteavlskonsulent.
  læs også plejeplanen


  nordsjællandske faunastriber og landboforeningen er ikke ansvarlig for evt. fejl i forbindelse med placering og anmeldelse af arealer til landbrugsstyrelsen.

 • undgå Økologiske fælder

  med en flerårig frøblanding er det vigtigt at undgå økologiske fælder. vi anbefaler derfor at lade faunastriben forblive på det samme sted i flere år.

  hvis den nedlægges efter blot et år, vil de insekter, der – ud over at søge føde (nektar) i blomsten – har lagt æg i planten til videreførelse af næste generation gå til grunde. det samme gælder de insekter, der bruger faunastriben til overvintring. det kaldes en økologisk fælde! tag det med når du planlægger placeringen af din faunastribe.

 • giv den gamle faunastribe nyt liv

  hvis du har faunastriber fra tidligere år, kan du nemt give dem nyt liv til gavn for faunaen i agerlandet. søger du eu- landbrugsstøtte, er der dog en del regler for slåning, du skal være opmærksom på. kontakt din landbrugsrådgiver, før du laver en landbrugsaktivitet på en faunastribe.

  i d fra et biologisk synspunkt, kan du med fordel slå den ene halvdel af den flerårige faunastribe i efteråret med snit ca. 10 - 15 cm over jorden for dels at give agerfuglene  bedre adgang til føde, dels for at give de flerårige planter bedre muligheder for at blomstre op igen.

  den anden halvdel kan du slå det efterfølgende år. det vil sandsynligvis også komme nye et-årige planter det efterfølgende år.

  læs også plejeplanen

 • faunastriber og eu-støtte

  søger du en eller flere landbrugsstøtteordninger i 2023 er de mange regler at tage hensyn til. det fører for vidt at beskrive alle ordninger og undtagelser her, derfor anbefaler vi, at du vælger endelig placering samme med din landbrugskonsulent, så du får placeret din faunastribe et sted hvor den overholder gældende regler og der bliver søgt de korrekte ordninger.

  nordsjællandske faunastriber og landboforeningen er ikke ansvarlig for evt. fejl i forbindelse med placering og anmeldelse af arealer til landbrugsstyrelsen.

 • hvad skal du gøre ?

  • for at sikre ensartethed i udsåning, er det en  forudsætning, at projektets maskinstation udsår frøene.

  • du forbereder jordstykket/erne udpeget til faunastribe - det skal helst gøres lige inden såningen. du kan også aftale med maskinstationen, at de gør det i forbindelse med såning.

  • såning af faunastriber i din mark foretages af maskinstationen i løbet af april/primo maj. maskinstationen giver dig besked før de kommer til dig.  

  • der sås med en 3 meters maskine, så du kan vælge om striben skal være 3, 6 eller 9 m bred. der gives frø til et areal, der er 800 m* 3 m eller tilsvarende.
 • hvad koster faunastriben for dig?

  der kan sås faunastriber i alt op til 800 m længde (eventuelt fordelt på flere mindre stræk). udgiften for dig er i alt 950 kr. Ønsker du, at maskinstationen også skal forberede jorden før såningen, er den samlede pris i alt 1.900 kr. (priserne er ex moms).

 • tilmelding

  [gravityform id="41" title="true" description="true"]

 • faq

  hvornår får jeg sået?

  du får besøg af maskinstationen på et tidspunkt fra april til medio maj. han kontakter dig på forhånd.

  hvordan er processen omkring udsåning, kan jeg bestemme udsåningsdato hos mig?

  det er en god idé at du er hjemme, når maskinstationen kommer, men han lægger sin rute efter bla. geografi.

  hvor meget kan jeg få sået?

  der er max 2400 m2 pr deltagende ejendom, i 3 meter striber.

  kan man få mere end 1 stribe?

  inden for rimelighedens grænser, kan du disponere over de 2400 m2, altid i 3 meter brede striber. typisk laves der 1-3 striber pr ejendom. tag en snak med maskinstationen når han kontakter dig.

  hvordan plejer jeg mine faunastriber?

  vi lægger plejehenvisninger ud på hjemmesiden, når den er klar.

  kan jeg udså bare i 2 m bredde?

  nej, alle striber vil være på 3 meter, eller flere eks 6 eller 9 m bredde.

  skal jeg bruge en maskinstation?

   ja, i denne ordning er der entreret med en maskinstation.

  kan jeg bare få udleveret frø og udså dem selv?

  nej, det kan du ikke i dette program. for at holde administration nede og succesraten høj bliver alle frø sået med samme type specialsåmaskine. den arbejder i 3 meters brede.

  skal jeg gøre noget, inden maskinstationen kommer?

   maskinstationen har udstyr der tilbereder jorden i forbindelse med såningen.

  hvad gør jeg på et areal der er græsdækket?

  er der græs på arealet skal det behandles på forhånd, du kan selv harve, fræse, eller aftale med maskinstationen at han kommer forbi et par uger før såning, mod ekstra betaling.

  kan man etablere det på økologisk areal?

  ja, blandingen er godkendt til økologisk jordbrug. du skal opbevare en faktura på din ejendom der beviser at den opfylder de økologiske krav. den får du tilsendt fra frø leverandøren inden udsåning. fakturaen er på 0,00 kr.

 • faunastribe__plejeplan

  agrovi biodiversitet har udarbejdet en plejeplan for faunastriberne. her kan du hente viden og inspiration. læs og gør det der virker bedst på netop din bedrift

  du kan hente plejeplanen her.

 • partnere

  • kommuner:
   allerød, egedal, furesø, frederikssund, fredensborg, gribskov, halsnæs, hillerød, hørsholm

  • agrovi i/s
  • nordsjællands landboforening
  • dansk ornitologisk forening
  • danmarks jægerforbund
  • danmarks naturfredningsforening

  download flyer til omdeling


vil du vide mere?

[contact-person contact_id="6048"]


https://nola.dk/contact/henrik-helweg-larsen/