fbpx

Faunastriber 2022

Informationer om 2023 følger medio februar 2023
Kommuner og landbrug arbejder sammen om at øge naturværdien i agerlandet

Etablering af faunastriber er et af mange eksempler på, hvordan du kan etablere nye levesteder i og omkring marken til gavn for både dyr, fugle og insekter.  Nordsjællands Landboforening og de ni kommuner: Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød står bag projektet Nordsjællandske Faunastriber, som skal give naturforbedringer i agerlandet.

Din kommune betaler for frøblandingen, og du betaler for at få sået faunastriberne på din mark. Vi udsender information og vejledning om vedligehold  af faunastriberne i løbet af sæsonen. Sammen gør vi en indsats.

I år har vi valgt en ren økologisk faunablanding med 17 forskellige arter, som kan anvendes til både i det økologiske og konventionelle jordbrug. Alle arter er hjemmehørende.

Har du landbrugsjord i en af de ni kommuner, kan du også være med.  Vær opmærksom på, at hver kommune har et maks antal striber, så det er først til mølle.  Tilmeldingsfristen er forlænget til den 11. april 2022. Du kan læse mere ved klikke på fanebladene nedenfor.

 • Det er let at være med

   • Du tilmelder dig senest 3. april
   • Landboforeningen koordinerer tilmeldingerne og bestiller frøene
   • Kommunen betaler for frøblandingen
   • Du betaler for udsåningen af striberne, som foretages af en maskinstation, der er tilknyttet projektet.
   • Du tilbereder jordstykket, hvor frøene skal sås. Inden da har du sikret dig, at jorden ikke er udpeget som §3. Hvis du modtager grundbetaling, må striberne ikke sås i permanent græs
   • Maskinstationen kontakter dig og udsår frøene
   • Du kan tilmelde dig her – sidste frist for tilmelding er 11. april 2022.

    PS: Vi vil gerne modtage billeder fra din faunastribe – send dem til hps@agrovi.dk
 • Frøblanding er økologisk certificeret

  I år har vi valgt en ren økologisk faunastribe med 17 forskellige blomsterfrø.

  Hvid Okseøje -Leucanthemum vulgare

  Alm.røllike – Achillea millefolium

  Kornblomst – Centaurea cyanus

  Kællingetand – Lotus corniculatus

  Kornvalmue – Papaver rhoeas øko

  Katost – Malva sylvestris

  Sneglebælg Medicago – lupulinat

  Lancet Vejbred – Plantago lanceolata

  Vild Gulerod – Daucus carota – ubejdset

  Slangehoved – Echium vulgare ubejdset

  Gul Stenkløver/Mark stenkløver – Melilotus officinalis

  Kattehale Lythrum – salicaria – ubejdset

  Dagpragtstjerne – Silene dioica

  Aftenprgtstjerne – silene latifolia øko

  Blåklokke – Campanalus

  Trævlekrone – Lychinis flos-cuculi

  Blåhat – Knautia arvensis

  Blomsterarterne er alle hjemmehørende og frøblandingen indeholder både et- og flerårige arter. Det er derfor ikke alle de viste blomster-arter, som du vil kunne se blomstre det første år efter etableringen.

  Den store artsrigdom i blandingen vil give faunastriben en markant længere blomstring hen over sommeren, da arterne er udvalgt, så at de har en løbende blomstring over sæsonen.

  MEN – faunastriber gør det ikke alene!

  Derfor anbefaler vi, at du også gør en indsats på de eksisterende naturområder på din ejendom. Du kan f. eks supplere med barjords-striber, stendynger o.a.

 • Placering af faunastriber

  Vi anbefaler, at du placerer faunastriben i kanten af marken, op mod levende hegn, op til ikke dyrkede arealer eller som buffer op til eksisterende naturområder på din ejendom. På den måde, kan du styrke den naturværdi, der allerede er på dine arealer. Sæt dig godt ind i reglerne for hvor du må placere striben på dine arealer og undlad at etablér dem på eksisterende naturarealer.

 • Undgå Økologiske fælder

  Med en flerårig frøblanding er det vigtigt at undgå økologiske fælder. Vi anbefaler derfor at lade faunastriben forblive på det samme sted i flere år.

  Hvis den nedlægges efter blot et år, vil de insekter, der – ud over at søge føde (nektar) i blomsten – har lagt æg i planten til videreførelse af næste generation gå til grunde. Det samme gælder de insekter, der bruger faunastriben til overvintring. Det kaldes en økologisk fælde! Tag det med når du planlægger placeringen af din faunastribe.

 • Giv den gamle faunastribe nyt liv

  Hvis du har faunastriber fra tidligere år, kan du nemt give dem nyt liv til gavn for faunaen i agerlandet.

  Du kan med fordel slå den ene halvdel af den flerårige faunastribe i efteråret med snit ca. 15 cm over jorden for dels at give fouragemuligheder for agerfugle, dels for at give de flerårige planter bedre muligheder for at blomstre op igen.

  Den anden halvdel kan du slå det efterfølgende år. Det vil sandsynligvis også komme nye et-årige planter det efterfølgende år.

 • Faunastriber og EU-Støtte

  Reglerne for grundbetaling tillader etablering af faunastriber på omdriftsarealer. Striberne må højst være 10 meter brede, de må max. udgøre 10% af markens samlede areal og der skal være mindst 10 meter mellem striberne. Derudover må de ikke placeres i permanent græs. Der er andre mere specifikke regler, så vi anbefaler, at du får placeringen godkendt af din planteavlsrådgiver.

 • Hvad skal du gøre ?

  • For at sikre ensartethed i udsåning, er det en  forudsætning, at projektets maskinstation udsår frøene.

  • Du forbereder jordstykket/erne udpeget til faunastribe – det skal helst gøres lige inden såningen. Du kan også aftale med maskinstationen, at de gør det i forbindelse med såning.

  • Såning af faunastriber i din mark foretages af maskinstationen i løbet af april/primo maj. Maskinstationen giver dig besked før de kommer til dig.  

  • Der sås med en 3 meters maskine, så du kan vælge om striben skal være 3, 6 eller 9 m bred. Der gives frø til et areal, der er 800 m* 3 m eller tilsvarende.
 • Hvad koster faunastriben for dig?

  Der kan sås faunastriber i alt op til 800 m længde (eventuelt fordelt på flere mindre stræk). Udgiften for dig er i alt 950 kr. Ønsker du, at maskinstationen også skal forberede jorden før såningen, er den samlede pris i alt 1.900 kr. (priserne er ex moms).

 • Tilmelding

 • Info-folder

 • FAQ

  Hvornår får jeg sået?

  Du får besøg af maskinstationen på et tidspunkt fra april til medio maj. Han kontakter dig på forhånd.

  Hvordan er processen omkring udsåning, kan jeg bestemme udsåningsdato hos mig?

  Det er en god idé at du er hjemme, når maskinstationen kommer, men han lægger sin rute efter bla. geografi.

  Hvor meget kan jeg få sået?

  Der er max 2400 m2 pr deltagende ejendom, i 3 meter striber.

  Kan man få mere end 1 stribe?

  Inden for rimelighedens grænser, kan du disponere over de 2400 m2, altid i 3 meter brede striber. Typisk laves der 1-3 striber pr ejendom. Tag en snak med Maskinstationen når han kontakter dig.

  Hvordan plejer jeg mine faunastriber?

  Vi lægger plejehenvisninger ud på hjemmesiden, når den er klar.

  Kan jeg udså bare i 2 m bredde?

  Nej, alle striber vil være på 3 meter, eller flere eks 6 eller 9 m bredde.

  Skal jeg bruge en maskinstation?

   Ja, i denne ordning er der entreret med en maskinstation.

  Kan jeg bare få udleveret frø og udså dem selv?

  Nej, det kan du ikke i dette program. For at holde administration nede og succesraten høj bliver alle frø sået med samme type specialsåmaskine. Den arbejder i 3 meters brede.

  Skal jeg gøre noget, inden maskinstationen kommer?

   Maskinstationen har udstyr der tilbereder jorden i forbindelse med såningen.

  Hvad gør jeg på et areal der er græsdækket?

  Er der græs på arealet skal det behandles på forhånd, du kan selv harve, fræse, eller aftale med maskinstationen at han kommer forbi et par uger før såning, mod ekstra betaling.

  Kan man etablere det på økologisk areal?

  Ja, blandingen er godkendt til økologisk jordbrug. Du skal opbevare en faktura på din ejendom der beviser at den opfylder de økologiske krav. Den får du tilsendt fra frø leverandøren inden udsåning. Fakturaen er på 0,00 kr.

 • Faunastribe__Plejeplan

  Agrovi biodiversitet har udarbejdet en plejeplan for faunastriberne. Her kan du hente viden og inspiration. Læs og gør det der virker bedst på netop din bedrift

  Du kan hente plejeplanen her.


VIL DU VIDE MERE?

Henrik Helweg-Larsen

Projektleder og naturrådgiver hhl@agrovi.dk
henrik helweg-larsen
projektleder og naturrådgiver


hhl@agrovi.dk

 • placehodler

 • 2021-07-25 17.55.26-faunastriber

faunastriber 2022

informationer om 2023 følger medio februar 2023
kommuner og landbrug arbejder sammen om at øge naturværdien i agerlandet

etablering af faunastriber er et af mange eksempler på, hvordan du kan etablere nye levesteder i og omkring marken til gavn for både dyr, fugle og insekter.  nordsjællands landboforening og de ni kommuner: allerød, egedal, fredensborg, frederikssund, furesø, gribskov, halsnæs, helsingør og hillerød står bag projektet nordsjællandske faunastriber, som skal give naturforbedringer i agerlandet.

din kommune betaler for frøblandingen, og du betaler for at få sået faunastriberne på din mark. vi udsender information og vejledning om vedligehold  af faunastriberne i løbet af sæsonen. sammen gør vi en indsats.

i år har vi valgt en ren økologisk faunablanding med 17 forskellige arter, som kan anvendes til både i det økologiske og konventionelle jordbrug. alle arter er hjemmehørende.

har du landbrugsjord i en af de ni kommuner, kan du også være med.  vær opmærksom på, at hver kommune har et maks antal striber, så det er først til mølle.  tilmeldingsfristen er forlænget til den 11. april 2022. du kan læse mere ved klikke på fanebladene nedenfor.

 • det er let at være med

   • du tilmelder dig senest 3. april
   • landboforeningen koordinerer tilmeldingerne og bestiller frøene
   • kommunen betaler for frøblandingen
   • du betaler for udsåningen af striberne, som foretages af en maskinstation, der er tilknyttet projektet.
   • du tilbereder jordstykket, hvor frøene skal sås. inden da har du sikret dig, at jorden ikke er udpeget som §3. hvis du modtager grundbetaling, må striberne ikke sås i permanent græs
   • maskinstationen kontakter dig og udsår frøene
   • du kan tilmelde dig her - sidste frist for tilmelding er 11. april 2022.

    ps: vi vil gerne modtage billeder fra din faunastribe - send dem til hps@agrovi.dk
 • frøblanding er økologisk certificeret

  i år har vi valgt en ren økologisk faunastribe med 17 forskellige blomsterfrø.

  hvid okseøje -leucanthemum vulgare

  alm.røllike - achillea millefolium

  kornblomst - centaurea cyanus

  kællingetand - lotus corniculatus

  kornvalmue - papaver rhoeas øko

  katost - malva sylvestris

  sneglebælg medicago - lupulinat

  lancet vejbred - plantago lanceolata

  vild gulerod - daucus carota - ubejdset

  slangehoved - echium vulgare ubejdset

  gul stenkløver/mark stenkløver - melilotus officinalis

  kattehale lythrum - salicaria - ubejdset

  dagpragtstjerne - silene dioica

  aftenprgtstjerne - silene latifolia øko

  blåklokke – campanalus

  trævlekrone – lychinis flos-cuculi

  blåhat – knautia arvensis

  blomsterarterne er alle hjemmehørende og frøblandingen indeholder både et- og flerårige arter. det er derfor ikke alle de viste blomster-arter, som du vil kunne se blomstre det første år efter etableringen.

  den store artsrigdom i blandingen vil give faunastriben en markant længere blomstring hen over sommeren, da arterne er udvalgt, så at de har en løbende blomstring over sæsonen.

  men - faunastriber gør det ikke alene!

  derfor anbefaler vi, at du også gør en indsats på de eksisterende naturområder på din ejendom. du kan f. eks supplere med barjords-striber, stendynger o.a.

 • placering af faunastriber

  vi anbefaler, at du placerer faunastriben i kanten af marken, op mod levende hegn, op til ikke dyrkede arealer eller som buffer op til eksisterende naturområder på din ejendom. på den måde, kan du styrke den naturværdi, der allerede er på dine arealer. sæt dig godt ind i reglerne for hvor du må placere striben på dine arealer og undlad at etablér dem på eksisterende naturarealer.

 • undgå Økologiske fælder

  med en flerårig frøblanding er det vigtigt at undgå økologiske fælder. vi anbefaler derfor at lade faunastriben forblive på det samme sted i flere år.

  hvis den nedlægges efter blot et år, vil de insekter, der – ud over at søge føde (nektar) i blomsten – har lagt æg i planten til videreførelse af næste generation gå til grunde. det samme gælder de insekter, der bruger faunastriben til overvintring. det kaldes en økologisk fælde! tag det med når du planlægger placeringen af din faunastribe.

 • giv den gamle faunastribe nyt liv

  hvis du har faunastriber fra tidligere år, kan du nemt give dem nyt liv til gavn for faunaen i agerlandet.

  du kan med fordel slå den ene halvdel af den flerårige faunastribe i efteråret med snit ca. 15 cm over jorden for dels at give fouragemuligheder for agerfugle, dels for at give de flerårige planter bedre muligheder for at blomstre op igen.

  den anden halvdel kan du slå det efterfølgende år. det vil sandsynligvis også komme nye et-årige planter det efterfølgende år.

 • faunastriber og eu-støtte

  reglerne for grundbetaling tillader etablering af faunastriber på omdriftsarealer. striberne må højst være 10 meter brede, de må max. udgøre 10% af markens samlede areal og der skal være mindst 10 meter mellem striberne. derudover må de ikke placeres i permanent græs. der er andre mere specifikke regler, så vi anbefaler, at du får placeringen godkendt af din planteavlsrådgiver.

 • hvad skal du gøre ?

  • for at sikre ensartethed i udsåning, er det en  forudsætning, at projektets maskinstation udsår frøene.

  • du forbereder jordstykket/erne udpeget til faunastribe - det skal helst gøres lige inden såningen. du kan også aftale med maskinstationen, at de gør det i forbindelse med såning.

  • såning af faunastriber i din mark foretages af maskinstationen i løbet af april/primo maj. maskinstationen giver dig besked før de kommer til dig.  

  • der sås med en 3 meters maskine, så du kan vælge om striben skal være 3, 6 eller 9 m bred. der gives frø til et areal, der er 800 m* 3 m eller tilsvarende.
 • hvad koster faunastriben for dig?

  der kan sås faunastriber i alt op til 800 m længde (eventuelt fordelt på flere mindre stræk). udgiften for dig er i alt 950 kr. Ønsker du, at maskinstationen også skal forberede jorden før såningen, er den samlede pris i alt 1.900 kr. (priserne er ex moms).

 • tilmelding

  [gravityform id="41" title="true" description="true"]

 • info-folder

 • faq

  hvornår får jeg sået?

  du får besøg af maskinstationen på et tidspunkt fra april til medio maj. han kontakter dig på forhånd.

  hvordan er processen omkring udsåning, kan jeg bestemme udsåningsdato hos mig?

  det er en god idé at du er hjemme, når maskinstationen kommer, men han lægger sin rute efter bla. geografi.

  hvor meget kan jeg få sået?

  der er max 2400 m2 pr deltagende ejendom, i 3 meter striber.

  kan man få mere end 1 stribe?

  inden for rimelighedens grænser, kan du disponere over de 2400 m2, altid i 3 meter brede striber. typisk laves der 1-3 striber pr ejendom. tag en snak med maskinstationen når han kontakter dig.

  hvordan plejer jeg mine faunastriber?

  vi lægger plejehenvisninger ud på hjemmesiden, når den er klar.

  kan jeg udså bare i 2 m bredde?

  nej, alle striber vil være på 3 meter, eller flere eks 6 eller 9 m bredde.

  skal jeg bruge en maskinstation?

   ja, i denne ordning er der entreret med en maskinstation.

  kan jeg bare få udleveret frø og udså dem selv?

  nej, det kan du ikke i dette program. for at holde administration nede og succesraten høj bliver alle frø sået med samme type specialsåmaskine. den arbejder i 3 meters brede.

  skal jeg gøre noget, inden maskinstationen kommer?

   maskinstationen har udstyr der tilbereder jorden i forbindelse med såningen.

  hvad gør jeg på et areal der er græsdækket?

  er der græs på arealet skal det behandles på forhånd, du kan selv harve, fræse, eller aftale med maskinstationen at han kommer forbi et par uger før såning, mod ekstra betaling.

  kan man etablere det på økologisk areal?

  ja, blandingen er godkendt til økologisk jordbrug. du skal opbevare en faktura på din ejendom der beviser at den opfylder de økologiske krav. den får du tilsendt fra frø leverandøren inden udsåning. fakturaen er på 0,00 kr.

 • faunastribe__plejeplan

  agrovi biodiversitet har udarbejdet en plejeplan for faunastriberne. her kan du hente viden og inspiration. læs og gør det der virker bedst på netop din bedrift

  du kan hente plejeplanen her.


vil du vide mere?

[contact-person contact_id="6048"]


https://nola.dk/contact/henrik-helweg-larsen/