fbpx

Faunastriber skal øge naturværdien i 9 kommuner

Kommuner og landbrug arbejder sammen  om at øge naturværdien i agerlandet

Etablering af faunastriber er et af mange eksempler på, hvordan du kan etablere nye levesteder i og omkring marken til gavn for både dyr, fugle og insekter.  Nordsjællands Landboforening og de 9 kommuner: Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød står bag projektet, som skal give naturforbedringer i agerlandet. Har du landbrugsjord i en af de 9 kommuner, kan du også være med.  Tilmeldingsfrist er den 6. april 2021. Du kan læse med ved klikke på fanebladene nedenfor.

 • Det er let at være med

   • Du beslutter dig for, om du vil være med i projektet med en etårig (økologisk certificeret) eller flerårig stribe
   • Du tilmelder dig senest 6. april
   • Landboforeningen koordinerer tilmeldingerne og bestiller frøene
   • Kommunen betaler for frøblandingen
   • Du betaler for udsåningen af striberne, som foretages af en maskinstation, der er tilknyttet projektet.
   • Du tilbereder jordstykket, hvor frøene skal sås. Inden da har du sikret dig, at jorden ikke er udpeget som §3. Hvis du modtager grundbetaling, må striberne ikke sås i permanent græs
   • Maskinstationen udsår frøene
   • Du kan tilmelde dig her – sidste frist for tilmelding er 6. april 2021. TILMELDINGSPERIODEN ER SLUT
   • Vi sender et evalueringsskema i 3. kvartal, som vi vil bede dig udfylde

    PS: Vi vil gerne modtage billeder fra din faunastribe – send dem til hps@agrovi.dk
 • Etårig stribe (økologisk certificeret)

  Som noget nyt kan du i år vælge enten en etårige frøblanding eller  en flerårige frøblanding:

  • Med den etårige frøblanding får du en faunastribe, som indeholder mange nektar og pollenrige planter, som optimerer fødemulighederne for insekterne. Du skal vælge den ét-årige blanding, hvis du kun vil have faunastriber et år eller ønsker ny placering næste år. Du skal også vælge den et-årige blanding hvis du er økolog. Frøblandingen er 100% økologisk certificeret.
 • Flerårig stribe (ikke økologisk)

  Som noget nyt kan du i år vælge enten en etårige frøblanding eller  en flerårige frøblanding:

  • Med den flerårige frøblanding får du en faunastribe, som udelukkende indeholder hjemmehørende arter, der giver føde, ynglesteder og overvintring for både insekter og agerfugle.  Du skal vælge den flerårige blanding, hvis du vil have din faunastribe samme sted i flere år.
 • Placering af faunastriber

  Vi anbefaler, at du placerer faunastriben i kanten af marken, op mod levende hegn, op til ikke dyrkede arealer eller som buffer op til eksisterende naturområder på din ejendom. På den måde, kan du styrke den naturværdi, der allerede er på dine arealer. Sæt dig godt ind i reglerne for hvor du må placere striben på dine arealer og undlad at etablér dem på eksisterende naturarealer.

 • Faunastriber og EU-Støtte

  Reglerne for grundbetaling tillader etablering af faunastriber på omdriftsarealer. Striberne må højst være 10 meter brede, de må max. udgøre 10% af markens samlede areal og der skal være mindst 10 meter mellem striberne. Derudover må de ikke placeres i permanent græs. Der er andre mere specifikke regler, så vi anbefaler, at du får placeringen godkendt af din planteavlsrådgiver.

 • Hvad skal du gøre ?

  • For at sikre ensartethed i udsåning, er det en  forudsætning, at projektets maskinstation udsår frøene.

  • Du forbereder jordstykket/erne udpeget til faunastribe – det skal helst gøres lige inden såningen. Du kan også aftale med maskinstationen, at de gør det i forbindelse med såning.

  • Såning af faunastriber i din mark foretages af maskinstationen i løbet af april/primo maj. Maskinstationen giver dig besked før de kommer til dig.  

  • Der sås med en 3 meters maskine, så du kan vælge om striben skal være 3, 6 eller 9 m bred. Der gives frø til et areal, der er 800 m* 3 m eller tilsvarende.
 • Giv den gamle faunastribe nyt liv

  Hvis du har faunastriber fra tidligere år, kan du nemt give dem nyt liv til gavn for faunaen i agerlandet.

  Du kan med fordel slå den ene halvdel af den flerårige faunastribe i efteråret med snit ca. 15 cm over jorden for dels at give fouragemuligheder for agerfugle, dels for at give de flerårige planter bedre muligheder for at blomstre op igen.

  Den anden halvdel kan du slå det efterfølgende år. Det vil sandsynligvis også komme nye et-årige planter det efterfølgende år.

 • Hvad koster faunastriben for dig?

  Der kan sås faunastriber i alt op til 800 m længde (eventuelt fordelt på flere mindre stræk). Udgiften for dig er i alt 850 kr. Ønsker du, at maskinstationen også skal forberede jorden før såningen, er den samlede pris i alt 1.700 kr. (priserne er ex moms).

 • Tilmelding

  Tilmeldingsperioden er afsluttet.

 • Evaluering

  Vi vil gerne udvikle og forbedre projektet. Til det har vi brug for din hjælp.  Du får derfor tilsendt et evalueringsskema senere på året, som vi håber at du vil bruge lidt tid på at udfylde.

 • Info-folder

  Her kan du hente årets informationsfolder. Del den gerne med din nabo.


VIL DU VIDE MERE?

Henrik Kruse Rasmussen

Natur- og projektkonsulent 24523886 hkr@agrovi.dk
henrik kruse rasmussen
natur- og projektkonsulent

24523886
hkr@agrovi.dk

placehodler

faunastriber skal øge naturværdien i 9 kommuner

kommuner og landbrug arbejder sammen  om at øge naturværdien i agerlandet

etablering af faunastriber er et af mange eksempler på, hvordan du kan etablere nye levesteder i og omkring marken til gavn for både dyr, fugle og insekter.  nordsjællands landboforening og de 9 kommuner: allerød, egedal, fredensborg, frederikssund, furesø, gribskov, halsnæs, helsingør og hillerød står bag projektet, som skal give naturforbedringer i agerlandet. har du landbrugsjord i en af de 9 kommuner, kan du også være med.  tilmeldingsfrist er den 6. april 2021. du kan læse med ved klikke på fanebladene nedenfor.

 • det er let at være med

   • du beslutter dig for, om du vil være med i projektet med en etårig (økologisk certificeret) eller flerårig stribe
   • du tilmelder dig senest 6. april
   • landboforeningen koordinerer tilmeldingerne og bestiller frøene
   • kommunen betaler for frøblandingen
   • du betaler for udsåningen af striberne, som foretages af en maskinstation, der er tilknyttet projektet.
   • du tilbereder jordstykket, hvor frøene skal sås. inden da har du sikret dig, at jorden ikke er udpeget som §3. hvis du modtager grundbetaling, må striberne ikke sås i permanent græs
   • maskinstationen udsår frøene
   • du kan tilmelde dig her - sidste frist for tilmelding er 6. april 2021. tilmeldingsperioden er slut
   • vi sender et evalueringsskema i 3. kvartal, som vi vil bede dig udfylde

    ps: vi vil gerne modtage billeder fra din faunastribe - send dem til hps@agrovi.dk
 • etårig stribe (økologisk certificeret)

  som noget nyt kan du i år vælge enten en etårige frøblanding eller  en flerårige frøblanding:

  • med den etårige frøblanding får du en faunastribe, som indeholder mange nektar og pollenrige planter, som optimerer fødemulighederne for insekterne. du skal vælge den ét-årige blanding, hvis du kun vil have faunastriber et år eller ønsker ny placering næste år. du skal også vælge den et-årige blanding hvis du er økolog. frøblandingen er 100% økologisk certificeret.
 • flerårig stribe (ikke økologisk)

  som noget nyt kan du i år vælge enten en etårige frøblanding eller  en flerårige frøblanding:

  • med den flerårige frøblanding får du en faunastribe, som udelukkende indeholder hjemmehørende arter, der giver føde, ynglesteder og overvintring for både insekter og agerfugle.  du skal vælge den flerårige blanding, hvis du vil have din faunastribe samme sted i flere år.
 • placering af faunastriber

  vi anbefaler, at du placerer faunastriben i kanten af marken, op mod levende hegn, op til ikke dyrkede arealer eller som buffer op til eksisterende naturområder på din ejendom. på den måde, kan du styrke den naturværdi, der allerede er på dine arealer. sæt dig godt ind i reglerne for hvor du må placere striben på dine arealer og undlad at etablér dem på eksisterende naturarealer.

 • faunastriber og eu-støtte

  reglerne for grundbetaling tillader etablering af faunastriber på omdriftsarealer. striberne må højst være 10 meter brede, de må max. udgøre 10% af markens samlede areal og der skal være mindst 10 meter mellem striberne. derudover må de ikke placeres i permanent græs. der er andre mere specifikke regler, så vi anbefaler, at du får placeringen godkendt af din planteavlsrådgiver.

 • hvad skal du gøre ?

  • for at sikre ensartethed i udsåning, er det en  forudsætning, at projektets maskinstation udsår frøene.

  • du forbereder jordstykket/erne udpeget til faunastribe - det skal helst gøres lige inden såningen. du kan også aftale med maskinstationen, at de gør det i forbindelse med såning.

  • såning af faunastriber i din mark foretages af maskinstationen i løbet af april/primo maj. maskinstationen giver dig besked før de kommer til dig.  

  • der sås med en 3 meters maskine, så du kan vælge om striben skal være 3, 6 eller 9 m bred. der gives frø til et areal, der er 800 m* 3 m eller tilsvarende.
 • giv den gamle faunastribe nyt liv

  hvis du har faunastriber fra tidligere år, kan du nemt give dem nyt liv til gavn for faunaen i agerlandet.

  du kan med fordel slå den ene halvdel af den flerårige faunastribe i efteråret med snit ca. 15 cm over jorden for dels at give fouragemuligheder for agerfugle, dels for at give de flerårige planter bedre muligheder for at blomstre op igen.

  den anden halvdel kan du slå det efterfølgende år. det vil sandsynligvis også komme nye et-årige planter det efterfølgende år.

 • hvad koster faunastriben for dig?

  der kan sås faunastriber i alt op til 800 m længde (eventuelt fordelt på flere mindre stræk). udgiften for dig er i alt 850 kr. Ønsker du, at maskinstationen også skal forberede jorden før såningen, er den samlede pris i alt 1.700 kr. (priserne er ex moms).

 • tilmelding

  tilmeldingsperioden er afsluttet.

 • evaluering

  vi vil gerne udvikle og forbedre projektet. til det har vi brug for din hjælp.  du får derfor tilsendt et evalueringsskema senere på året, som vi håber at du vil bruge lidt tid på at udfylde.

 • info-folder

  her kan du hente årets informationsfolder. del den gerne med din nabo.


vil du vide mere?

[contact-person contact_id="5481"]


https://nola.dk/contact/henrik-kruse/