fbpx
Skip to main content

Gribskov Vandløbslaug fylder 10 år

Formand Michael Andreasen ser med tilfredshed tilbage på 10 travle år.

Foreningen fejrer sit jubilæum ved generalforsamlingen den 21. februar. Helge Danneskiold-Samsøe, formand for danske vandløb, er gæstetaler.

Det er helt rimeligt at sige, at der er løbet meget vand i åen siden den 1. april 2009, hvor ”Vandløbslauget for offentlige vandløb i Gribskov kommune” blev dannet.  Den nuværende formand Michael Andreasen har været med fra den første dag, og ser tilbage på 10 meget travle, men også frugtbare år, hvor vandet rent faktisk er kommet til at løbe bedre i kommunens åer.  Vandløbslauget dækker ca. 160 km offentlige vandløb i Gribskov kommune.

Samarbejdet med kommunen omkring vandløbsvedligeholdelsen er i dag langt bedre, end da vi startede fortæller Michael Andreasen. På det tidspunkt havde kommunerne netop overtaget vandløbsarbejdet fra amterne i forbindelse med kommunalreformen i 2007 og der var ikke tradition for årlige vandsyn.  I de første år havde vi store udfordringer med mangelfuld vandløbsvedligeholdelse og det giver sig selv, at når vandet ikke kan komme væk fra marker og haver, så opstår der problemer, fortæller formanden.

Som lodsejer var det svært at trænge igennem det kommunale system alene, forklarer Michael om baggrunden for stiftelsen af lauget. Med god hjælp fra Nordsjællands Landboforening fik vi samlet bredejere og andre lodsejere, som var generet af dårlig vandløbsvedligeholdelse. Ved at samle kræfterne, har vi kunne være mere vedholdende, men vi har også investeret meget tid og mange penge i vores egne opmålinger. Her har vi kunnet påvise, at det var galt med vedligeholdelsen flere steder, fortæller Michael.

Klogere på begge sider af bordet

Samarbejdet med myndighederne er meget mere konkret nu, hvor der er årlige opmålinger af udvalgte vandløbsstrækninger forklarer Michael om et af de mange resultater, som vandløbslauget har opnået.  Dialogen er blevet meget bedre og vi er alle blevet meget klogere omkring vandløbsvedligeholdelse på begge sider af bordet.

Vi har lige haft vandsyn, hvor vi blev enige om, at der skulle foretages en opmåling. Det er sket, og på baggrund af denne, kunne det konkluderes, at der skal laves en oprensning på den pågældende strækning forklarer Michael Andreasen med tilfredshed.

Gennem tiden har vi også været med til at der er blevet restaureret flere vandløbsstrækningerne, og det viser sig jo, at vi har mange fællesinteresser med andre organisationer omkring både restaurering og vedligeholdelse.

Teknologi giver præcise svar

Teknologien hjælper også på vej til hurtige og præcise svar og løsninger. Når vi er ude at måle op og har GPS’en med, så får vi et svar med det samme på om bundkoten i vandløbet er for høj. I gamle dage, trådte de lidt i bunden og tog en vurdering ud fra det – nu er det mere præcist og det er vi godt tilfredse med, og det er en fordel for alle fortæller en tilfreds formand.

Fremtidens udfordringer

Vandplanerne er en udfordring. Samfundet ved slet ikke hvor stor en opgave det er, når man beholder så mange af de små vandløb inde i planerne. Man opstiller helt urealistiske mål, som vi bliver stillet til regnskab for på et tidspunkt. Mange af de små vandløb skal pilles ud og rørlagte vandløb er tekniske anlæg, som er lavet til at aflede vand. Vandløbsloven skal revideres – det ser vi frem til, vi håber at det vil medføre en større i retfærdighed i fordeling af omkostningerne.

Fakta:

·         Jubilæet fejres den 21. februar kl. 18.30 i Gilleleje Jagtforenings lokaler.

·         Vandløbslauget tæller grundejerforeninger i sommerhusområderne, landmænd med jord ned til vandløbene og andre private lodsejere.

·         Helge Danneskiold Samsøe, formand for danske vandløb, er gæstetaler.