fbpx
Skip to main content

Generalforsamling 27. marts på Skævinge kro

Kom til generalforsamling i Nordsjællands Landboforening den 27. marts 2019 på Skævinge kro

Her sætter vi fokus på klima, bæredygtighed og fremtidens landbrug

Medierne er fyldt med historier om klimaets tilstand og budskaber med krav om øjeblikkelig politisk handling – og her går landbruget ikke ram forbi. Klima og bæredygtighed er på alle politiske dagsordner og vil også præge den kommende valgkamp op til forårets folketingsvalg. Dansk landbrug står i dag for en produktion, som er blandt de mest klimavenlige og bæredygtige i verden. Alligevel stilles der krav om, at vi skal levere mere på klimafronten, alt imedens der på verdensplan bliver flere munde at mætte.

Vi har bedt professor ved Københavns Universitet, Katherine Richardson give en opdatering på det globale klima og de udfordringer, som vi står over for. Samtidig giver Katherine et bud på fremtidens fødevaresystemer og hvad der skal til, for at dansk landbrug kan bevare førerpositionen inden for klimavenlig produktion. Hun slutter af med at løfte sløret for, hvor fremtidens marked og vores nærmeste konkurrenter er.  Katherine Richardson, bosiddende i Nordsjælland, har en lang national og international karriere inden for klimaforskning. Katherine sidder også i FN’s bæredygtighedspanel, hvor hun har været med til at formulere verdensmålene om fødevaresystemer, bæredygtighed og klimaindsatsen. Katherine Richardson har tillige været formand for klimakommissionen og sidder også i det danske klimaråd.

Direktør for politik og kommunikation i Landbrug og Fødevarer Morten Høyer giver L&F’s vurdering og svar på den udfordring, der på blot ét år har taget et tigerspring op af listen over vælgernes vigtigste dagsordener.
Program:

Kl. 17.30 Generalforsamlingen indledes med en middag. Dagsorden ses nedenfor. Tilmelding til middagen senest den 22. marts 2019 på 4822 5200, nola@nola.dk eller via formularen nedenfor.

Kl. 18.45 ”Fremtidens Landbrug – Kan landbruget brødføde 10 milliarder uden at belaste klimaet?” v/professor Katherine Richardson

Kl. 20.00 Indledes selve generalforsamlingen, hvor formand Lars Jonsson aflægger bestyrelsens beretning. Herefter gives ordet til direktør Niels Peter RavnsborFormand Lars Jonssong, som fremlægger årets resultater og beretter om rådgivningsvirksomhedens aktiviteter. Af dagsordenen fremgår det, hvem der er på valg. Der vil ligesom de foregående år være uddeling af årets landbopris samt kåring af årets unge landmand.

 

 

 

 

Dagsorden findes her

Tilmelding til middagen senest den 22. marts 2019 på 4822 5200, nola@nola.dk eller via nedenstående formular:

Ups! We kunne ikke finde din formular.