fbpx
Skip to main content

Grønt Danmarkskort i Frederikssund

Grønt Danmarkskort i Frederikssund er i høring frem til den 25. oktober 2019. Udpegningerne omfatter mange værdifulde landbrugsarealer, som er i omdrift.

Høringssvaret skal indsendes til:

planteamet@frederikssund.dk

eller pr brev til:

Frederikssund kommune
By  og Landskab
Planteamet
Torvet 2
3600 Frederikssund

Hjælp til høringssvar:

Nordsjællands Landboforening afholder tillige et servicemøde på torsdag den 17. oktober kl. 16 – 18 i mødelokalet hos Brd. Ewers. Her vil vi give en fælles introduktion til høringssvarene, herefter vil der i et begrænset omfang være mulighed for at få individuelle råd og vejledning. Mødet er gratis for medlemmer af Nordsjællands Landboforening , for andre koster det 200 kr. inkl.  moms. Tilmelding til mødet skal ske til Andreas Höll på anh@agrovi.dk

Har du brug for hjælp til at udarbejde høringssvaret, er du velkommen til at kontakte din planteavlskonsulent eller planteavls- og naturkonsulent Andreas Höll på 4822 5249 eller anh@agrovi.dk

 

Relevante links:

Vejledning med aktive links til høringsmateriale og kort

Biodiversitetskort

Det nye jordbundskort

Skabelon til høringsvar

Vejledning til høringssvar

Eksempel på høringssvar

Bilag til høringssvar

Præsentationer fra lodsejermøde den 8. oktober:

Lars Jons, fmd., Nordsjællands Landboforening

Anker Riis, Seniorkonsulent Frederikssund Kommune

Andreas Höll, Agrovi

Niels Eghøj, Agrovi