fbpx
Skip to main content

Forfatter: Marie Nydal

Du kan hjælpe biodiversiteten med faunastriber

Du kan hjælpe biodiversiteten med faunastriber
Projektet Nordsjællandske Faunastriber har til formål at skabe reelle tiltag og styrke opmærksomheden omkring natu­ren og biodiversiteten

Igen i år har du mulighed for at tilmelde dig Nordsjællandske Faunastriber og få blomstrende områder med hjemmehørende planter på din grund. Projektet Nordsjællandske Faunastriber henvender sig til dig, som er lodsejer, grundejerforening, virksomhed eller på anden måde disponerer over jord.

Etablering af faunastriber gør, at man kan etablere nye levesteder i og omkring marken, på græsplæner og rabatter til gavn for både dyr, fugle og insekter.

Det er godt for biodiversiteten og skaber smukke oaser med varieret dyre- og planteliv i dine omgivelser. En række kommuner står sammen med Nordsjællands Landboforening for projektet.

”Vi glæder os til at komme i gang med årets sæson, og der går ikke længe, før vi kan se faunastriberne begynde at blomstre. Det er et dejligt forårstegn,” siger Henrik Helweg-Larsen, der er projektleder og naturrådgiver hos Agrovi, Nordsjællands Landboforening.

Økologiske frø
Du tilmelder dig på nola.dk, hvor du også kan læse mere og se frøblandingen, som igen i år er økologisk og består af over 20 arter. Hvis man skal være med, skal man komme i sving, for tilmeldingen slutter den 7. april, og der er et begrænset antal pladser per kommune.

Frøblandingen indeholder både et- og flerårige arter, det skal sikre blomstring fra tidlig sommer til sent efterår og gerne mange år frem. Med det store antal arter vil alle jordtyper kunne bruges. Alsidigheden gør faunastriberne robuste og understøtter et stort antal insekter, fugle og andre dyr.

Kommunerne Allerød, Egedal, Frederikssund, Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Hillerød, Hørsholm og Rudersdal er med i projektet i 2024. Partnere i projektet er Nordsjællands Landboforening, Agrovi, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Danmarks Naturfredningsforening og Hillerød Kommune.

Styrker fødekæden
Ved at etablere faunastriber langs marker og græsplæner skaber man forbedrede levesteder og føde for en lang række dyr, der ellers er pressede. Insekter som jordboende bier, humlebier, sommerfugle og biller får glæde af øget føde og levesteder.

Dyrene danner fødegrundlag for dyr højere oppe i fødekæden som padder, småfugle, flagermus og mindre gnavere. De så igen er byttedyr for rovdyr som mår, ræv, hugorme. På den måde understøtter man en lang fødekæde af biodiversitet med faunastriber.