fbpx
Skip to main content

Mange bekymrede lodsejere i Horns Herred samlet til møde om naturudpegninger

80 bekymrede lodsejere i Horns Herred samlet til stort møde om naturudpegninger på landbrugsjord

 

Der var lagt i kakkelovnen overfor Frederikssund Kommune, da henved 80 landmænd fra Horns Herred var mødt frem tirsdag aften til et møde om de naturudpegninger til Grønt Danmarkskort.

Det Grønne Danmarkskort og de mange udpegninger til naturområder og potentielle økologiske forbindelser, som er lagt hen over god produktionsjord, var baggrunden for at Nordsjællands Landboforening i al hast og i samarbejde med en gruppe lodsejere fik arrangeret et møde, så lodsejerne kunne nå at reagere inden høringsfristen, som  allerede er 25. oktober.

Når mødet var henlagt til Skibby-kanten, skyldes det, at især lodsejere i Horns Herred har fået udpeget mange af deres arealer til Grønt Danmarkskort. Landboforeningens formand, Lars Jonsson lagde ikke skjul på, at forløbet har været frustrerende. Lodsejerne føler sig  snigløbet med en oplevelse af at noget har skullet sniges ind ad bagdøren midt i den  travle høstperiode.

Landboforeningen og også Naturrådet har hele tiden opfordret kommunerne til at gå i dialog med lodsejerne i forbindelse med udpegning af arealer til Grønt Danmarkskort, forklarede Lars Jonsson. Derfor havde det klædt kommunen, hvis den havde inddraget lodejerne i udpegningen, så frivillighed og dialogens vej var opnået, før det sendes ud i høring, sagde Lars Jonsson. Han tilføjede: – Det skaber indlysende nok forvirring og ængstelse, når man ser ens jord tegnet ind på et kort, for hvad får det af konsekvenser?

Savner dialog

Med på mødet var de to repræsentanter fra Frederikssund Kommune, formand for Plan- og miljøudvalget, Jørgen Bech samt chefkonsulent Anker Riis, og begge måtte stå på mål for såvel den politiske som den administrative håndtering af naturudpegningerne, der mødte kritik fra de fremmødte. Mest af alt, fordi landmændene ikke var orienteret i tide og ikke var blevet inddraget i processen. Som et af landboforeningens medlemmer, Søren Gludsted udtrykte det: – Havde vi på forhånd fået en detaljeret plan for udpegningerne, havde det været langt nemmere at forholde sig til, og så havde vi indgået at skulle komme med indsigelser på et sent tidspunkt.

Fart på høringssvar

Fra Nordsjællands Landboforenings rådgivningsselskab, Agrovi, deltog også de to konsulenter, Andreas Höll og Niels Eghøj, for dels at orientere om de samlede arealer på 7.500 hektar, der er udpeget, dels hvilke konsekvenser de berørte ejendomme vil få ud fra finansielle betragtninger. Andreas Höll opfordrede alle til snarest at indgive deres høringssvar med bistand fra ham og kollegerne i Agrovi.

Relevante links:

Vejledning med aktive links til høringsmateriale og kort

Biodiversitetskort

Skabelon til høringsvar

Vejledning til høringssvar

Præsentationer fra lodsejermøde den 8. oktober:

Lars Jons, fmd., Nordsjællands Landboforening

Anker Riis, Seniorkonsulent Frederikssund Kommune

Andreas Höll, Agrovi

Niels Eghøj, Agrovi