fbpx
Skip to main content

Nola peger på faglige fejl og mangler i Grønt Danmarkskort

Frederikssund kommune sendte ultimo august forslag til Grønt Danmarkskort i høring. Et meget ambitiøst forslag, hvor 37, 5 % af det åbne land foreslås omfattet af naturudpegninger.

Det er længe siden, at et kommunalt planlægningstiltag indenfor Nordsjællands Landboforenings virkeområde har vakt så megen opmærksomhed som dette her. Over 100 landmænd og lodsejere har henvendt sig til både folkevalgte og rådgivere for at bede om faglig indsigt og nærmere forklaringer, men også for at reflektere over udpegningerne i høringsmaterialet med baggrund i deres egen viden om lokale forhold. Uforståenhed, frustration og usikkerhed om fremtiden har præget billedet.

Vi har noteret os, at rigtig mange af vore medlemmer pointerede, at de er modtagelige for en åben og ærlig dialog omkring naturtiltag og at de gerne vil være med til at gøre en forskel i naturen, men at rammebetingelserne skal være i orden og processen fair.

Det er faldet mange for brystet, at de selv skulle gøre en aktiv indsats for at finde ud af, at kommunen havde prioriteret hele eller dele af deres ejendom til naturformål. [Vi har ofte hørt følgende: ”Når myndigheden vil bestemme over vore arealer, så havde det da været ret og rigtigt, at vi var blevet orienteret om det. I stedet for skulle vi selv finde frem til den del af kommunens hjemmeside, hvor høringen var blevet offentliggjort – og det på et tidspunkt, hvor vi havde fokus på at få høsten i huset.”

I det høringssvar, som Nordsjællands Landboforening har indsendt, fokuseres således på de vigtigste aspekter omkring processen, herunder på de faglige fejl og mangler omkring udpegningerne,  samt den borgerbehandling, som kommunen har udvist.

Læs hele høringssvaret her