fbpx

andet


  • Generalforsamling 2023 (1/17/2023) - Generalforsamling 2023 Nordsjællands Landboforening afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 14. marts 2023 på Metalskolen i Jørlunde. Forslag som ønskes optaget på dagsordnen, skal afleveres til til formanden med fem medlemmers underskrift senest den 31. januar 2023.
  • Medlemstur til Nordic Harvest 8. marts (2/17/2022) - Vertical farming eller det vertikale landbrug er en ny måde at producere fremtidens fødevarer på. Er det blot “sci-fi” og luftige visioner eller et reelt kommercielt og bæredygtigt alternativ til “almindelige” landbrug med kornmarker, traktorer og planter i jord. Det skal vi blive klogere på, når vi besøger Danmarks første store vertikale landbrug i Taastrup, […]
  • Generalforsamling 28. marts 2022 (2/17/2022) - Landboforeningen holder generalforsamling mandag den 28. marts 2022 på Metalskolen i Jørlunde kl. 17.30 Vi starter med en middag. Herefter giver vi ordet til formand for Landbrug & Fødevarer Søren Søndergaard. Dagsorden iflg. vedtægterne. Alle medlemmer modtager en skriftlig indkaldelse med dagsorden primo marts. Du skal tilmelde dig middagen på nedendstående formular  
  • Det politiske og faglige arbejde skal gå hånd i hånd (2/5/2018) - Jubilæumsportræt – Fra Landbrug Øst Læs artiklen her

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.