NOLA i pressen

Pressemæssigt deltager vi ofte i debatten omkring landbruget og forsøger at bidrage til en oplyst og faktabaseret debat. Har du et emne eller forslag du ønsker optaget i debatten, skriv venligst til nola@nola.dk

Nedenfor et uddrag af vores seneste indlæg i forskellige medier: 

 • Lad fakta vinde

  I debatten drejer det sig ofte om at råbe højest og forenkle budskabet så stramt, at nuancerne udebliver. En tendens, som næppe tjener helhedens interesser. Læs dagens (18. februar) Synspunkt i Frederiksborg Amts Avis skrevet af  konstitueret næstformand Lars Jonsson Retorikken har stor betydning, når der argumenteres i en sags tjeneste. Det ved en hver, og man skal da heller ikke gå af vejen for en god debat. Vel at mærke, hvis den giver mening,…

  Læs mere

 • Næsten 13 års arbejde har sikret frivilligheden

  Nationalparken Kongernes Nordsjælland fik onsdag den 31. august grønt lys af af miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og forligskredsen bag nationalparkloven. Formand for Nordsjællands Landboforening udtrykker tilfredshed med at foreningens medlemmer som lodsejere selv kan bestemme, om de ønsker at lade jord indgå i nationalparken eller ej.     Læs pressemeddelelsen her .  

  Læs mere

 • Helt unødvendigt påbud om ophør med lovlig landbrugsdrift

  Egedal Kommune har netop udsendt påbud til 26 husejere og 7 landmænd, som med påbuddet ikke længere må anvende lovlige pesticider på deres ejendomme. Baggrunden er, at Egedal kommune tror, pesticiderne udgør en risiko for grundvandet. De to landboorganisationer i området er stærkt kritiske. Læs vores pressemeddelelse her

  Læs mere

 • Synspunkt – Landbrugspakken er en god gave

  Landbrugspakken er en god gave til Danmark Fødevare- og landbrugspakken, som faldt på plads lige op til jul blev desværre ikke bygget på den brede politiske aftale, som man kunne have ønsket. Og den debat, der er fulgt i kølvandet på offentliggørelsen lader også meget tilbage at ønske. Pakken gør op med årtiers miljøregulering og erstatter bl.a. nogle af den forrige regerings senest vedtagne ineffektive love på området med nytænkning, der baseres på omkostningseffektivitet og på fornuft og fakta. Fra…

  Læs mere

 • Nytårshilsen – Landbrugsnyt – 2015.12.16

  Det er en ganske velkendt og banal hilsen på denne tid, men ikke desto mindre er den velment og med adresse til ALLE, der har landbrug som interesse, erhverv og/eller som en del af sit DNA. Og ønsket er også udtrykt i erkendelse af, at ”godt” og ”lykkebringende” er begreber, der defineres ganske forskelligt fra menneske til menneske, og ofte er afhængigt af ens status i øjeblikket, - af den situation, man befinder sig i. Og den situation vi…

  Læs mere