(+45) 4822 5200
NORDSJÆLLANDS LANDBOFORENING
Industrivænget 22
3400 Hillerød

NOLA i pressen

Pressemæssigt deltager vi ofte i debatten omkring landbruget og forsøger at bidrage til en oplyst og faktabaseret debat. Har du et emne eller forslag du ønsker optaget i debatten, skriv venligst til nola@nola.dk

Nedenfor et uddrag af vores seneste indlæg i forskellige medier: 

 • Synspunkt: Landbruget tager medansvar for bæredygtigheden

  Kronik Frederiksborg Amts Avis 21. janaur 2020 Dansk landbrugs rolle i debatten om klima, bæredygtighed og FNs verdensmål Af: Tina Bjerregaard, certificeret bæredygtighedskonsulent i Agrovi og Lars Jonsson, formand  Nordsjællands Landboforening Dansk landbrug har meget at byde på når det gælder om at flytte verden i en mere bæredygtig retning. Men i en tid, hvor debatten mest af alt handler om klimakrise og landbruget er udnævnt som klimasynder, kan det være svært at få øje…

  Læs mere

 • Opfordring til kommunerne: fokusér på frivillighed og dialog

  Opfordring til kommunerne: Fokusér på frivillighed og dialog ved udpegning af arealer til naturudvikling Af formand Lars Jonsson, Nordsjællands Landboforening ”Naturrådet lægger stor vægt på, at enhver udpegning for at udvikle naturen på private arealer skal gennemføres via dialog og ad frivillighedens vej. Vi vurderer, at vores forslag bidrager til at skabe grundlag for en fremtidig balanceret planlægning, hvor der skabes gode rammer for udvikling af natur og erhverv”.  Med disse ord afslutter det lokale…

  Læs mere

 • Vores vandløb og åer er for smalle – Vandet kan ikke komme væk

  Synspunkt i Frederiksborg Amts Avis Nye ådale med bredere åer og vandløb kan være en del af løsningen på mange års manglende rettidig omhu.  Den forsømte eller misforståede vandløbspolitik har medført, at haver og marker forsumper – vi mangler en helhedsløsning.................. Læs synspunkt bragt den 27. december.

  Læs mere

 • Dybt overraskende udfald af klage over pesticidforbud i Egedal Kommune

  I dag er Miljø- og Fødevareklagenævnet kommet med en afgørelse i en meget principiel sag fra Egedal Kommune, hvor kommunen har udstedt forbud mod brug af pesticider i et BoringsNærtBeskyttelsesOmråde (BNBO). Afgørelsen går imod landbrugets interesser og betyder, at Egedal havde ret til at udstede påbud mod brug af pesticider alene fordi der er fundet rester af gamle, nu udfasede midler. Nordsjællands Landboforening og Landboforeningen Gefion frygter konsekvenserne. I juni 2016 udstedte Egedal Kommune påbud…

  Læs mere

 • Lad fakta vinde

  I debatten drejer det sig ofte om at råbe højest og forenkle budskabet så stramt, at nuancerne udebliver. En tendens, som næppe tjener helhedens interesser. Læs dagens (18. februar) Synspunkt i Frederiksborg Amts Avis skrevet af  konstitueret næstformand Lars Jonsson Retorikken har stor betydning, når der argumenteres i en sags tjeneste. Det ved en hver, og man skal da heller ikke gå af vejen for en god debat. Vel at mærke, hvis den giver mening,…

  Læs mere