(+45) 4822 5200
NORDSJÆLLANDS LANDBOFORENING
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Aktuelt i din kommune

Nordsjællands Landboforening arbejder lokalt og varetager medlemmernes interesser ude i kommunerne. Vi forsøger at have fingeren på pulsen, bl.a. ved at afholde årlige lokale medlemsmøder. Derudover har vi et kommunenetværk af lokale medlemmer, som sidder med i lokale  råd og nævn og som sammen med os holder øje med hvad der har interesse og betydning for vores medlemmers virksomhed i den pågældende kommune. Det er vigtigt at dialogen med medlemmerne er tæt, så vi sammen kan arbejde for de bedste løsninger.

Vi taler vores medlemmers sag, når vi indsender høringssvar på planstrategier, kommuneplaner, erhvervsstrategier, klimastrategier mv.

I foreningen har vi tradition for at være i tæt kontakt til kommunerne og afholder derfor årlige møder med de lokale politikere, borgmestre og udvalgsformænd  hvor vi drøfter generelle sager i det åbne land.

I dette afsnit kan du finde information der er aktuelle for netop din kommune.

Seneste nyt på tværs af kommunerne

  • Faunastriber i Helsingør 2019

    Faunastriber gavner dyr, fugle og insekter i agerlandet. Ejere af landbrugsjord i Helsingør Kommune kan nu også anlægge faunastriber på deres jord med hjælp fra Helsingør Kommune og Nordsjællands Landboforening. Kommunen betaler for frøblandingen, og Nordsjællands Landboforening modtager og koordinerer tilmeldingerne. Du har mulighed for selv at udså frøene eller  du kan benytte dig af  Hagelsegaard Maskinstation. Udsåning af maskinstation  koster 850 kr. ekskl. moms og betales af lodsejeren. Ønsker du, at maskinstationen også skal…

    Læs mere

  • Faunastriber i Egedal 2019

    Faunastriber gavner dyr, fugle og insekter i agerlandet. Ejere af landbrugsjord i Egedal Kommune kan igen i år anlægge faunastriber på deres jord med hjælp fra Egedal Kommune og Nordsjællands Landboforening. Kommunen betaler for frøblandingen, og Nordsjællands Landboforening modtager og koordinerer tilmeldingerne. Såning af faunastriberne, som Hagelsegaard Maskinstation forestår, koster 850 kr. ekskl. moms og betales af lodsejeren. Ønsker du, at maskinstationen også skal forberede jorden før såningen, er den samlede pris i alt 1.700…

    Læs mere