Aktuelt i din kommune

Nordsjællands Landboforening arbejder lokalt og varetager medlemmernes interesser ude i kommunerne. Vi forsøger at have fingeren på pulsen, bl.a. ved at afholde årlige lokale medlemsmøder. Derudover har vi et kommunenetværk af lokale medlemmer, som sidder med i lokale  råd og nævn og som sammen med os holder øje med hvad der har interesse og betydning for vores medlemmers virksomhed i den pågældende kommune. Det er vigtigt at dialogen med medlemmerne er tæt, så vi sammen kan arbejde for de bedste løsninger.

Vi taler vores medlemmers sag, når vi indsender høringssvar på planstrategier, kommuneplaner, erhvervsstrategier, klimastrategier mv.

I foreningen har vi tradition for at være i tæt kontakt til kommunerne og afholder derfor årlige møder med de lokale politikere, borgmestre og udvalgsformænd  hvor vi drøfter generelle sager i det åbne land.

I dette afsnit kan du finde information der er aktuelle for netop din kommune.

Seneste nyt på tværs af kommunerne

  • Erhvervsforeningen Gribskov Landbrug

    Erhvervsforeningen Gribskov Landbrug afholdt ordinær generalforsamling den 6. december 2018. Bestyrelsen for foreningen havde stillet forslag om at Erhvervsforeningen Gribskov Landbrug opløses. 15 af de 16 fremmødte stemte for forslaget. Opløsningen skal besluttes på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger. Den anden generalforsamling afholdes mandag den 11. februar. Læs referatet fra første generalforsamling her.

    Læs mere

  • ”Den økonomiske vejrudsigt” – Fagligt medlemsmøde i Gribskov

    ”Den økonomiske vejrudsigt” - Fagligt medlemsmøde i Gribskov og ekstraordinær generalforsamling i Erhvervsforeningen Gribskov Landbrug Mandag den 11. februar kl. 19.00 – 21.30 Hos Gitte og Carsten Vestergård, Kollerødgård, Smidstrupvej 104, 3230 Græsted Program Velkomst v/ formand Lars Jonsson Den økonomiske vejrudsigt – Hvad skal vi tro på? v/ Økonomikonsulent Niels Eghøj Nielsen - Status på renteudvikling, råvarepriser og markedssituation Vildtproblematikker i Gribskov - Hvor store er udfordringerne? Ingen plantebeskyttelsesmidler i de boringsnære beskyttelsesområder –…

    Læs mere