(+45) 4822 5200
NORDSJÆLLANDS LANDBOFORENING
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Aktuelt i din kommune

Nordsjællands Landboforening arbejder lokalt og varetager medlemmernes interesser ude i kommunerne. Vi forsøger at have fingeren på pulsen, bl.a. ved at afholde årlige lokale medlemsmøder. Derudover har vi et kommunenetværk af lokale medlemmer, som sidder med i lokale  råd og nævn og som sammen med os holder øje med hvad der har interesse og betydning for vores medlemmers virksomhed i den pågældende kommune. Det er vigtigt at dialogen med medlemmerne er tæt, så vi sammen kan arbejde for de bedste løsninger.

Vi taler vores medlemmers sag, når vi indsender høringssvar på planstrategier, kommuneplaner, erhvervsstrategier, klimastrategier mv.

I foreningen har vi tradition for at være i tæt kontakt til kommunerne og afholder derfor årlige møder med de lokale politikere, borgmestre og udvalgsformænd  hvor vi drøfter generelle sager i det åbne land.

I dette afsnit kan du finde information der er aktuelle for netop din kommune.

Seneste nyt på tværs af kommunerne

  • Nola peger på faglige fejl og mangler i Grønt Danmarkskort

    Frederikssund kommune sendte ultimo august forslag til Grønt Danmarkskort i høring. Et meget ambitiøst forslag, hvor 37, 5 % af det åbne land foreslås omfattet af naturudpegninger. Det er længe siden, at et kommunalt planlægningstiltag indenfor Nordsjællands Landboforenings virkeområde har vakt så megen opmærksomhed som dette her. Over 100 landmænd og lodsejere har henvendt sig til både folkevalgte og rådgivere for at bede om faglig indsigt og nærmere forklaringer, men også for at reflektere over…

    Læs mere

  • Grønt Danmarkskort i Frederikssund

    Grønt Danmarkskort i Frederikssund er i høring frem til den 25. oktober 2019. Udpegningerne omfatter mange værdifulde landbrugsarealer, som er i omdrift. Høringssvaret skal indsendes til: planteamet@frederikssund.dk eller pr brev til: Frederikssund kommune By  og Landskab Planteamet Torvet 2 3600 Frederikssund Hjælp til høringssvar: Nordsjællands Landboforening afholder tillige et servicemøde på torsdag den 17. oktober kl. 16 – 18 i mødelokalet hos Brd. Ewers. Her vil vi give en fælles introduktion til høringssvarene, herefter vil…

    Læs mere