fbpx

Helsingør

Nordsjællands Landboforening er repræsenteret i Naturgruppen  ved Jakob Olsen

I 2013 blev der på initiativ af Nordsjællands Landboforening etableret en dialoggruppe med det formål at styrke og udbygge landbrugserhvervets lokale interessevaretagelse  overfor  kommunen

Dialoggruppen er et ikke partipolitisk forum, hvor generelle og aktuelle temaer/problemstillinger, som er relevante for udvikling af kommunens landområder kan drøftes. Enkeltsager ligger uden for dialoggruppens kommissorium.

Med afsæt i lokalkendskabet skal dialoggruppen sammen med den lokale kommunenetværksrepræsentant  (landbrugets repræsentant i grønne råd m.fl.)  og Nordsjællands Landboforening søge indflydelse på de lokalpolitiske beslutninger ved at synliggøre generelle og aktuelle temaer/problemstillinger overfor de kommunale beslutningstagere.

Det tilstræbes, at der årligt afholdes minimum et møde med de lokale beslutningstagere og /eller relevante embedsmænd.

Nordsjællands Landboforening sender høringssvar til  planstrategier, kommuneplaner, natur- klimastrategier, trafikplaner mv.

VIL DU VIDE MERE?

Lars Jonsson

Formand Rammevilkår for landbruget lokalt og på landsplan 40166016 24434241 formanden@nola.dk
lars jonsson
formand
40166016
24434241
formanden@nola.dk
rammevilkår for landbruget lokalt og på landsplan

helsingør

nordsjællands landboforening er repræsenteret i naturgruppen  ved jakob olsen

i 2013 blev der på initiativ af nordsjællands landboforening etableret en dialoggruppe med det formål at styrke og udbygge landbrugserhvervets lokale interessevaretagelse  overfor  kommunen

dialoggruppen er et ikke partipolitisk forum, hvor generelle og aktuelle temaer/problemstillinger, som er relevante for udvikling af kommunens landområder kan drøftes. enkeltsager ligger uden for dialoggruppens kommissorium.

med afsæt i lokalkendskabet skal dialoggruppen sammen med den lokale kommunenetværksrepræsentant  (landbrugets repræsentant i grønne råd m.fl.)  og nordsjællands landboforening søge indflydelse på de lokalpolitiske beslutninger ved at synliggøre generelle og aktuelle temaer/problemstillinger overfor de kommunale beslutningstagere.

det tilstræbes, at der årligt afholdes minimum et møde med de lokale beslutningstagere og /eller relevante embedsmænd.

nordsjællands landboforening sender høringssvar til  planstrategier, kommuneplaner, natur- klimastrategier, trafikplaner mv.

vil du vide mere?

[contact-person contact_id="68"]

nyheder

[display-posts include_excerpt="false" category="helsingør" include_date="false" posts_per_page="4"]

https://nola.dk/contact/lars-jonsson/

Jeg vil gerne kontaktes