fbpx
Skip to main content

Høringssvar – Helsingør Planstrategi

Hvor blev landzonen og det åbne land af?
Nordsjællands Landboforening tilslutter sig byrådets mål om at være Nordsjællands mest eftertragtede
bosætningskommune, vi anerkender målet om flere lokale arbejdspladser og kan derfor også bakke op om
de fire valgte temaer. Vores generelle opfattelse er dog, at Helsingør kommune har langt flere strenge at
slå på end forslaget omfatter. Derfor undrer det os også, at der alene er fokus på udvikling i byzonen. Vi
efterlades med et indtryk af, at landzonen og det åbne land er ”glemt” i forslaget. Dette til trods for at
landbrugsarealet udgør ca. 32 % af kommunens areal og at der også i landzonen bl.a. ligger et erhvervs- og
turismepotentiale, som kan bidrage til kommunens attraktivitet.

November 2015
Herdis Lindegaard Jespersen
formand Søren Hansen, næstformand

pdficon Høringssvar Helsingør Kommune Planstrategi