fbpx
Skip to main content

Faunastriber er vildt populære

Et unikt samarbejde mellem ni nordsjællandske kommuner, lodsejere og Nordsjællands Landboforening har medført at der i år er blevet sået mere mere end 15 ha med faunastriber hos 79 lodsejere. Striberne blev sået i april/maj og står lige nu frodige og grønne. De første kornblomster er sprunget ud og flere andre arter vil følge.

Etablering af faunastriber er et af mange eksempler på, hvordan man kan etablere nye levesteder i og omkring marken til gavn for både dyr, fugle og insekter.  Striberne skaber biotoper med både læ, luft og føde for bl.a. agerhøns.

I striberne er der både flerårige og enårige arter. Du kan læse mere om arterne og projektet her.

De ni kommuner, som deltager er:  Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød