fbpx
Skip to main content

Vandområdeplanerne

Miljøminister Esben Lunde Larsen  har offentliggjort de nye vandområdeplaner for 2. planperiode. Vandområdeplanerne trådte i kraft den 1. juli 2016 og er gældende frem til udgangen af 2021. Vandområdeplanerne afløser vandplanerne for 1. planperiode og kan i sin helhed læses på www.svana.dk/vp2

Det er som hovedregel kommunerne, der skal gennemføre de konkrete indsatser i vandområdeplanerne. Det skal de gøre i overensstemmelse med de regler, som er gældende i dag. Det vil sige, at der for de pågældende projekter vil være en offentlig høring på 8 uger og en klagemulighed  over kommunens afgørelse om gennemførelse af en evt. konkret indsats.

I løbet af efteråret afholder miljøministeren og Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning regionale stormøder, hvor det vil være muligt at få svar på spørgsmål omkring planerne. Nordsjællands Landboforening har naturligvis et lokalt fokus på planerne og vil løbende være i dialog med medlemmerne omkring dette.

Efteråret vil også være tidspunktet hvor kommunerne sammen med de lokale vandråd skal gennemgå ca. 8500 km  af vandløbene (de små vandløb med oplande under 10 kvadratkilometer) for at finde ud af, hvilke vandløb, der skal være omfattet af områdeplanerne. Dette arbejde skal være afsluttet med udgangen af 2017

Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte Søren Hansen på tlf. 6178 0364 eller  formanden@nola.dk

ålaugstur veksø 006