fbpx
Skip to main content

Regulering af Havelse Å i høring frem til november

Lodsejere, ålauget og landboforeningen har kæmpet for reguleringen af Havelse Å – nu bliver det en realitet. Hillerød Forsyning har udarbejdet et reguleringsprojekt, der gør Havelse Å i stand til at rumme den ekstra mængde vand, der kommer ved etableringen af Hillerøds nye renseanlæg på Solrødgård. Kommunerne har sendt projektet i høring frem til 10. november 2016. Vi opfordrer alle lodsejere og interesserede at afgive høringssvar.

Reguleringsprojektet, herunder ansøgning, bilag, forslag til vilkår m.v. kan ses på Hillerøds kommunes hjemmeside https://www.hillerod.dk/havelseå

Eventuelle høringssvar eller indsigelser til projektet vedrørende forhold i Frederikssund Kommune skal være skriftlige og sendes pr. mail til naturoglandbrug@frederikssund.dk eller pr. post til Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund senest den 10. november 2016.

Eventuelle indsigelser til projektet vedrørende forhold i Halsnæs Kommune skal være skriftlige og modtaget af Halsnæs Kommune senest den 10. november 2016. Indsigelse kan sendes per mail til: mail@halsnaes.dk eller
per brev til: Miljø og Teknik, Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk, Att. Stine Holm

Som et led i høringsprocessen er der et fælles borgermøde den 13. oktober i Hillerød. Her bliver projektet fremlagt, og der er mulighed for at spørge direkte ind til, hvad reguleringen betyder for den enkelte ejendom. Det er en enestående mulighed for at sætte sig ind i projektet og komme med iagttagelser og forslag, benyt jer af det!

pdficonlæs mere om borgermødet her .