fbpx
Skip to main content

Pas godt på bierne

Pas godt på bierne, for flere af de vilde bier har det svært, derfor er der brug for en fælles indsats, som kan få udviklingen til at at vende. En sund og mangfoldig bestand af bier bidrager ikke kun til en rig natur, men også til at sikre den værdifulde bestøvning af mange af vores landbrugsafgrøder.

Store som små tiltag kan gøre en forskel for bierne og som landmænd kan vi med selv enkle midler være med til at gøre en stor forskel. Mange landmænd har allerede iværksat initiativer, bl.a. ved såning af faunastriber og blomsterbrak. En indsats for bierne vil samtidig være til glæde for mange andre vilde planter og dyr i agerlandet.  Læs mere om de vilde bier og hvad du selv kan gøre her.

Pas godt på bierne