fbpx
Skip to main content

Ny vejledning til grødeskæring

Miljøstyrelsen har 7. december offentliggjort en ny vejledning til grødeskæring. Vejledningen er som er blevet til på baggrund af en faglig udredning om
samme emne.

Vejledningen orienterer om konkrete metoder til skæring og reduktion af grøde i
vores vandløb. I forhold til vandløb, der indgår i Natura 2000-planerne, fremgår
det af vejledningen, at det efter en konkret vurdering i forhold til de opstillede mål
for vandløbets bevaringstilstand, kan være muligt at foretage grødeskæring, hvis
det vurderes ikke at skade udpegningsgrundlaget.

I vandløb som ikke er en del af udpegningsgrundlaget i et Natura 2000-område,
kan der være andre naturhensyn, herunder beskyttede arter, de såkaldte bilag IVarter.
I disse tilfælde foretages en vurdering af, om grødeskæring på en konkret
vandløbsstrækning vil have negativ effekt på disse arter eller naturtyper.

Begge vurderinger skal foretages af vandløbsmyndigheden.

Læs vejledningen Vejledning om grødeskæring-dec2017