fbpx
Skip to main content

Ny pesticidaftale er på plads

Regeringen sammen med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er i dag blevet enige om en ny pesticid-aftale, der skal gælde frem til 2021.

L&F  har udsendt følgende pressemeddelelse:

Bred aftale er til gavn for forbrugerne

Den netop vedtagne pesticidstrategi er godt nyt for de danske forbrugere, der også i fremtiden vil være sikre på, at kunne købe danske fødevarer i topkvalitet.

Med indgåelsen af den brede aftale om en ny pesticidstrategi, bliver det ikke længere muligt at sprøjte såkaldte konsumafgrøder, det kan være afgrøder som fx havre, med glyphosat før høst. Det er godt nyt for forbrugerne.

– Vi har i arbejdet med pesticidaftalen lyttet til forbrugernes bekymringer. Det er fuldstændig afgørende for dansk landbrug, at forbrugerne kan stole på de fødevarer, de køber. Det har de også kunnet før aftalen, men aftalen slår med syvtommersøm fast, at dansk landbrug har en styrkeposition på verdensmarkedet, når det kommer til fødevaresikkerhed, siger Karen Hækkerup, adm. direktør i Landbrug & Fødevarer.

Aftalen er også god for danske landmænd, der nu får nogle klare rammevilkår at arbejde indenfor. Landbruget har længe kæmpe for at få adgang til flere midler, for at kunne bruge de rigtige midler, hvilket i sidste ende fører til et mindre brug.

– Landbruget har brug for nogle klare rammer, så vi ved, hvilke vilkår, vi skal konkurrere på. Denne aftale er derfor god for både landmænd og forbrugere, fordi den sikrer forbrugerne og skaber ordentlige arbejdsvilkår for landmændene. Vi vil med flere midler bruge mindre, det er godt for både landmændene og miljøet, siger Karen Hækkerup.

Også formand for planteproduktion i Landbrug & Fødevarer, Torben Hansen ser lyspunkter i aftalen.

– I Landbrug & Fødevarer er vi overordnet tilfredse med den nye pesticidaftale for perioden 2017-2021. Det er vigtigt for erhvervet, at vi i Danmark har en dynamisk pesticidstrategi, hvor gamle plantebeskyttelsesmidler kan erstattes af nye til gavn for erhvervet og miljøet. Aftalen tager hensyn til erhvervets behov uden at give køb på miljøbeskyttelsen, grundvand, sundhed og fødevarer, siger Torben Hansen og fortsætter.

– Danmark har i forhold til vores nabolande i skrivende stund mindst 100 færre godkendte aktivstoffer end vores nabolande til rådighed. Derfor er det særligt positivt at danske politikere netop har vedtaget at justere de danske vurderingsprincipper for godkendelse af nye pesticider uden at gå på kompromis med grundvandet.

Yderligere information:

Ministeriet pressemeddelelse

Aftalen i sin helhed