(+45) 4822 5200
NORDSJÆLLANDS LANDBOFORENING
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Vandløbslaug for Onsved-Stokkebro Rende og Ventegrøft

Vandløbslauget dækker Onsved-Stokkebro Rende og Ventegrøftsystemet i Hornsherred

Formand:

Jesper Hildebrandt

tlf.: 47520387
mail: jesper@tvistgaard.dk

Læs mere om vandløbslauget på www.onsvedstokkebrorenden.dk