Ålaug fremmer dialogen

Nordsjællands Landboforening har siden 2007 stået i spidsen for etableringen af 9 å laug i de Nordsjællandske kommuner. Initiativet kom efter de voldsomme regnskyl i 2007, hvor marker blev oversvømmet og afgrøder ødelagt. Her stod det klart at vandløbsvedligeholdelsen på mange vandløbsstrækninger har været mangelfuld og at der var et udtalt behov for at styrke dialogen med kommunerne omkring dette.

Ålaugene, er et stærkt organ som sammen med Nordsjællands Landboforening varetager lodsejernes interesser over for myndighederne.

Nordsjællands Landboforening afholder årlige møder og kurser for ålaugene og de lokale pumpelaug,

Næstformand Søren Hansen er Nordsjællands Landboforenings vandløbskoordinator.  tlf. 61780364 eller soerhans@hotmail.com

 

ålaugstur veksø 006

 • Ny vejledning til grødeskæring

  Miljøstyrelsen har 7. december offentliggjort en ny vejledning til grødeskæring. Vejledningen er som er blevet til på baggrund af en faglig udredning om samme emne. Vejledningen orienterer om konkrete metoder til skæring og reduktion af grøde i vores vandløb. I forhold til vandløb, der indgår i Natura 2000-planerne, fremgår det af vejledningen, at det efter en konkret vurdering i forhold til de opstillede mål for vandløbets bevaringstilstand, kan være muligt at foretage grødeskæring, hvis det…

  Læs mere

 • Regulering af Havelse Å i høring frem til november

  Lodsejere, ålauget og landboforeningen har kæmpet for reguleringen af Havelse Å – nu bliver det en realitet. Hillerød Forsyning har udarbejdet et reguleringsprojekt, der gør Havelse Å i stand til at rumme den ekstra mængde vand, der kommer ved etableringen af Hillerøds nye renseanlæg på Solrødgård. Kommunerne har sendt projektet i høring frem til 10. november 2016. Vi opfordrer alle lodsejere og interesserede at afgive høringssvar. Reguleringsprojektet, herunder ansøgning, bilag, forslag til vilkår m.v. kan…

  Læs mere

 • Vandområdeplanerne

  Miljøminister Esben Lunde Larsen  har offentliggjort de nye vandområdeplaner for 2. planperiode. Vandområdeplanerne trådte i kraft den 1. juli 2016 og er gældende frem til udgangen af 2021. Vandområdeplanerne afløser vandplanerne for 1. planperiode og kan i sin helhed læses på www.svana.dk/vp2 Det er som hovedregel kommunerne, der skal gennemføre de konkrete indsatser i vandområdeplanerne. Det skal de gøre i overensstemmelse med de regler, som er gældende i dag. Det vil sige, at der for…

  Læs mere