fbpx
Skip to main content

Ålaug fremmer dialogen

Nordsjællands Landboforening har siden 2007 stået i spidsen for etableringen af 9 å laug i de Nordsjællandske kommuner. Initiativet kom efter de voldsomme regnskyl i 2007, hvor marker blev oversvømmet og afgrøder ødelagt. Her stod det klart at vandløbsvedligeholdelsen på mange vandløbsstrækninger har været mangelfuld og at der var et udtalt behov for at styrke dialogen med kommunerne omkring dette.

Ålaugene, er et stærkt organ som sammen med Nordsjællands Landboforening varetager lodsejernes interesser over for myndighederne.

Nordsjællands Landboforening afholder årlige møder og kurser for ålaugene og de lokale pumpelaug.

GRÆSE Å

Ålauget dækker Græse Å med sideløb: Lindholmrenden, Buresørenden, Bedemandsmosevandløbet, Sirkelsengvandløbet, Mølletoftegårdsløbet, Mellemrenden samt øvrige unavngivne sideløb.

Formand: Allan Asmussen
Hørup Skovvej 16
3600 Frederikssund

mail: allan@christianshvile.dk

SILLEBRO/JØRLUNDE Å OG ÅLEBÆKRENDEN

Ålauget dækker Sillebro Åsystem, herunder sideløbnene:Ålebækrenden, Jørlunde Å, Holmegrøften med sideløb og Sundbylillerenden.

Formand: Janus Fausing
Sørisvej 2A
3650 Ølstykke

tlf.: 23729240 | mail: janus@soeris.dk

FREDENSBORG VANDLØBSLAUG

Vandløbslauget dækker alle offentlige vandløb i Fredensborg Kommune

Formand: Søren Hansen
Gunderødvej 10B
2980 Kokkedal

tlf.: 61780364 |mail: soerhans@hotmail.com

www.fredensborgvandloebslav.dk

GRIBSKOV VANDLØBSLAUG

Vandløbslauget dækker alle offentlige vandløb i Gribskov kommune.

Formand: Michael Ingels Andreassen
Almevej 57
3230 Græsted

tlf.: 40254698 | mail: vejagergaard@mail.dk

www.gribskovvandløbslaug.dk

 

VANDLØBSLAUG FOR ONSVED-STOKKEBRO RENDE OG VENTEGRØFT

Vandløbslauget dækker Onsved-Stokkebro Rende og Ventegrøftsystemet i Hornsherred

Formand: Jesper Hildebrandt

tlf.: 47520387 | mail: jesper@tvistgaard.dk

VANDLØBSLAUGET FOR HALSNÆS KOMMUNE

Vandløbslauget dækker alle offentlige vandløb i Halsnæs kommune

Formand: Hans Christian Andreassen
Sverkildstrup Byvej 8
3390 Hundested

tlf.: 40431943 | mail: kontakt@engmosegaard.com

 

 

VANDLØBSLAUGET FOR HAVELSE Å

Vandløbslauget dækker Havelse å systemmet

Formand: Erik Geert Christoffersen Jensen

Roskildevej 207

3330 Gørløse

Telefon: 28 59 83 90 | kontakt@freerslevkotel.dk

www.havelse-aalaug.dk

VANDLØBSLAUGET FOR VÆREBRO Å

Vandløbslauget dækker Værebro Å med sideløb.

Formand: Søren Traberg Vestergaard
Knardrupgårdsallé  5
3600 Frederikssund

tlf.: 41292210 | mail: info@knardrupgaard.dk

www.vllv.dk

 

VIL DU VIDE MERE?

Søren Hansen

Vandløb, Ålaug og Drikkevand 61780364 soerhans@hotmail.com
søren hansen


61780364
soerhans@hotmail.com
vandløb, Ålaug og drikkevand

Ålaug fremmer dialogen

nordsjællands landboforening har siden 2007 stået i spidsen for etableringen af 9 å laug i de nordsjællandske kommuner. initiativet kom efter de voldsomme regnskyl i 2007, hvor marker blev oversvømmet og afgrøder ødelagt. her stod det klart at vandløbsvedligeholdelsen på mange vandløbsstrækninger har været mangelfuld og at der var et udtalt behov for at styrke dialogen med kommunerne omkring dette.

Ålaugene, er et stærkt organ som sammen med nordsjællands landboforening varetager lodsejernes interesser over for myndighederne.

nordsjællands landboforening afholder årlige møder og kurser for ålaugene og de lokale pumpelaug.

 • grÆse Å

  Ålauget dækker græse Å med sideløb: lindholmrenden, buresørenden, bedemandsmosevandløbet, sirkelsengvandløbet, mølletoftegårdsløbet, mellemrenden samt øvrige unavngivne sideløb.

  formand: allan asmussen
  hørup skovvej 16
  3600 frederikssund

  mail: allan@christianshvile.dk

 • sillebro/jØrlunde Å og ÅlebÆkrenden

  Ålauget dækker sillebro Åsystem, herunder sideløbnene:Ålebækrenden, jørlunde Å, holmegrøften med sideløb og sundbylillerenden.

  formand: janus fausing
  sørisvej 2a
  3650 Ølstykke

  tlf.: 23729240 | mail: janus@soeris.dk

 • fredensborg vandlØbslaug

  vandløbslauget dækker alle offentlige vandløb i fredensborg kommune

  formand: søren hansen
  gunderødvej 10b
  2980 kokkedal

  tlf.: 61780364 |mail: soerhans@hotmail.com

  www.fredensborgvandloebslav.dk

 • gribskov vandlØbslaug

  vandløbslauget dækker alle offentlige vandløb i gribskov kommune.

  formand: michael ingels andreassen
  almevej 57
  3230 græsted

  tlf.: 40254698 | mail: vejagergaard@mail.dk

  www.gribskovvandløbslaug.dk

   

 • vandlØbslaug for onsved-stokkebro rende og ventegrØft

  vandløbslauget dækker onsved-stokkebro rende og ventegrøftsystemet i hornsherred

  formand: jesper hildebrandt

  tlf.: 47520387 | mail: jesper@tvistgaard.dk

 • vandlØbslauget for halsnÆs kommune

  vandløbslauget dækker alle offentlige vandløb i halsnæs kommune

  formand: hans christian andreassen
  sverkildstrup byvej 8
  3390 hundested

  tlf.: 40431943 | mail: kontakt@engmosegaard.com

   

   

 • vandlØbslauget for havelse Å

  vandløbslauget dækker havelse å systemmet

  formand: erik geert christoffersen jensen

  roskildevej 207

  3330 gørløse

  telefon: 28 59 83 90 | kontakt@freerslevkotel.dk

  www.havelse-aalaug.dk

 • vandlØbslauget for vÆrebro Å

  vandløbslauget dækker værebro Å med sideløb.

  formand: søren traberg vestergaard
  knardrupgårdsallé  5
  3600 frederikssund

  tlf.: 41292210 | mail: info@knardrupgaard.dk

  www.vllv.dk

   

vil du vide mere?

[contact-person contact_id="63"]

https://nola.dk/contact/soeren-hansen/