fbpx
Skip to main content

HØRING: Vandløb i vandplanerne – Afgrænsningen af små vandløb er i høring nu og frem til 25. januar!

HØRING: Vandløb i vandplanerne – Afgrænsningen af små vandløb er i høring nu og frem til 25. januar!

Der er lagt op til, at kun ca. 1.000 km små vandløb skal tages ud af vandplanerne. Det er vigtigt at melde ind nu, hvis man mener, at små vandløb på ens arealer er fejlagtigt taget med – dvs. hvis de er flade, smalle, gravede eller har ringe økologisk potentiale. Hvis ingen eller kun få kommer med indsigelser, kan konklusionen meget vel blive, at der ikke er behov for at se mere på udpegningerne – at arbejdet er færdigt, og der kan sættes to streger under resultatet. L&F har udarbejdet en guide, så det er enkelt og hurtigt af afgive høringssvar.

Download guiden her

Du kan også få oplyst, om dine arealer er berørt, ved at kontakte planteavls- og naturkonsulent Andreas Höll, telefon 4822 5249 eller e-mail: anh@agrovi.dk. Det koster 250 kr. inkl. moms for hver markplan/ejendom. Han assisterer også med udarbejdelse af høringssvar. Dette afregner vi efter medgået tid.