fbpx
Skip to main content

Sådan kan du løfte din ejendoms herlighedsværdi

Mange lodsejere går med en drøm om mere natur på deres ejendom eller et mere spændende landskab at se på fra stuehuset eller terrassen. Nogen ønsker en blomstrende eng, der kan skabe et levegrundlag for bier, sommerfugle og andre blomstersøgende insekter, andre vil gerne have et mere varieret landskabsbillede med træer og vand, mens endnu andre ønsker mere jagtbart vildt, som harer, agerhøns og råvildt på ejendommen.

Ofte bliver det ved drømmen, blandt andet fordi det kan være vanskeligt at overskue hvordan man skal få begyndt. Hvad må man, hvordan gør man og hvad koster det? – der kan være mange spørgsmål, der skal afklares, før man går i gang.

I Agrovi vil vi gerne hjælpe med at gøre din drøm til virkelighed. Med temadagen Ejendommens herlighedsværdi; Natur-, landskabs- og vildtpleje d. 13. april giver vi inspiration til, hvordan du kommer videre med drømmen om at forøge herlighedsværdien på din ejendom. I løbet af aftenen vil vi give eksempler på tiltag, som kan bidrage til udvikling af natur og landskab, og du vil få viden om regler og muligheder for tilskud.

Vi vil blandt andet orientere om regler for etablering af vandhuller og beplantning på ejendommen, samt regler for vildtvenlige tiltag på arealer, hvor der søges grundbetaling. I forhold til tilskud vil vi blandt andet orienter om de aktuelle muligheder for tilskud til plantning hhv. Plant for vildtet, der har ansøgningsfrist d. 30. april og Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger, der har ansøgningsfrist 3. maj.

Arrangementet er gratis og alle interesserede er velkomne.
Tilmeld dig på agrovi@agrovi.dk eller 48225200

Arrangementet afholdes hos Agrovi, Nordsjællands Landboforening Industrivænget 22, 3400 Hillerød