fbpx
Skip to main content

6 områder i Grønt Danmarkskort er i høring i Frederikssund

Frederikssund byråd har den 24. november 2020 besluttet, at revidere en del af kommuneplanens tema “Naturbeskyttelse – Grønt Danmarkskort” i forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan 2021 og indkalder i den anledning til ideer og forslag for 6 specifikke områder. Områderne sendes i høring, som opfølgning på den beslutning byrådet traf den 18. december 2019. Nedenfor findes link til høringsmaterialet/ kort mm.

Beslutningen fra december 2019:
” Plan- og Miljøudvalget forudsætter i forbindelse med arbejdet med Kommuneplan 2021, at følgende arealer gennemgår en yderligere, grundig valideringsproces med de relevante, berørte lodsejere om, hvorvidt arealerne skal indgå i Grønt Danmarkskort eller udgå samt med hvilke nærmere afgrænsninger de eventuelt skal indgå. I processen lægges vægt på en direkte dialog samt afklaring med de relevante berørte lodsejere.”

De 6 områder byrådet har besluttet at revidere:

 • Matr. 13m, Græse By, Græse i Græse Ådal
 • Det potentielle naturområde i Vænget
 • Potentielle økologiske forbindelser startende ved området omkring Østby Mark og Selsø Sø
 • De tidligere udpegninger udarbejdet af Frederiksborg Amt ved arealet syd for Strandhøjsvej ved Landerslev Strand
 • De tidligere udpegninger udarbejdet af Frederiksborg Amt ved Hagerup Å
 • De tidligere udpegninger udarbejdet af Frederiksborg Amt ved Havelse Mølle

Områderne er i høring fra den 27. november 2020 – 4. januar 2021.

Høringsmateriale: https://www.frederikssund.dk/Politik/faa-indflydelse/plan-vej-og-miljoe/indkaldelse-af-ideer-og-forslag-til-planlaegning-for-groent-danmarkskort

Kortmateriale:
Kortmaterialet er svært tilgængeligt. Lokale ildsjæle har produceret en lille video, som viser dig, hvordan du finder områderne ved Vænget samt områderne omkring Østby Mark og Selsø Sø. Se videoen her.

De andre områder ses bedst via kommunens hjemmeside, hvor man kan zoome ind på kortet. Det er vigtigt, at du slå matrikelgrænser til.  Find områderne her

Borgermøde: https://www.frederikssund.dk/Politik/faa-indflydelse/borgermoeder

Nordsjællands Landboforening har udarbejdet en vejledning, som du kan anvende, når du skal udarbejde høringssvar. Du kan hente vejledningen her

Dine bemærkninger skal indsendes til:

Alle kan sende ideer og forslag til revideringen af udpegningerne inden for de 6 områder i Grønt Danmarkskort til planteamet@frederikssund.dk (skriv Grønt Danmarkskort som titel på din mail) eller pr. brev til Frederikssund Kommune, Torvet 2, 3600 Frederikssund. Ideer og forslag skal være modtaget af Frederikssund Kommune senest 4. januar 2021.

Her kan du læse Læs høringssvaret fra Nordsjællands Landboforening .

 

Lars Jonsson

Formand Rammevilkår for landbruget lokalt og på landsplan 40166016 24434241 formanden@nola.dk
lars jonsson
formand
40166016
24434241
formanden@nola.dk
rammevilkår for landbruget lokalt og på landsplan

6 områder i grønt danmarkskort er i høring i frederikssund

frederikssund byråd har den 24. november 2020 besluttet, at revidere en del af kommuneplanens tema "naturbeskyttelse - grønt danmarkskort" i forbindelse med udarbejdelse af kommuneplan 2021 og indkalder i den anledning til ideer og forslag for 6 specifikke områder. områderne sendes i høring, som opfølgning på den beslutning byrådet traf den 18. december 2019. nedenfor findes link til høringsmaterialet/ kort mm.

beslutningen fra december 2019:
" plan- og miljøudvalget forudsætter i forbindelse med arbejdet med kommuneplan 2021, at følgende arealer gennemgår en yderligere, grundig valideringsproces med de relevante, berørte lodsejere om, hvorvidt arealerne skal indgå i grønt danmarkskort eller udgå samt med hvilke nærmere afgrænsninger de eventuelt skal indgå. i processen lægges vægt på en direkte dialog samt afklaring med de relevante berørte lodsejere."

de 6 områder byrådet har besluttet at revidere:

 • matr. 13m, græse by, græse i græse Ådal
 • det potentielle naturområde i vænget
 • potentielle økologiske forbindelser startende ved området omkring Østby mark og selsø sø
 • de tidligere udpegninger udarbejdet af frederiksborg amt ved arealet syd for strandhøjsvej ved landerslev strand
 • de tidligere udpegninger udarbejdet af frederiksborg amt ved hagerup Å
 • de tidligere udpegninger udarbejdet af frederiksborg amt ved havelse mølle

områderne er i høring fra den 27. november 2020 - 4. januar 2021.

høringsmateriale: https://www.frederikssund.dk/politik/faa-indflydelse/plan-vej-og-miljoe/indkaldelse-af-ideer-og-forslag-til-planlaegning-for-groent-danmarkskort

kortmateriale:
kortmaterialet er svært tilgængeligt. lokale ildsjæle har produceret en lille video, som viser dig, hvordan du finder områderne ved vænget samt områderne omkring Østby mark og selsø sø. se videoen her.

de andre områder ses bedst via kommunens hjemmeside, hvor man kan zoome ind på kortet. det er vigtigt, at du slå matrikelgrænser til.  find områderne her

borgermøde: https://www.frederikssund.dk/politik/faa-indflydelse/borgermoeder

nordsjællands landboforening har udarbejdet en vejledning, som du kan anvende, når du skal udarbejde høringssvar. du kan hente vejledningen her

dine bemærkninger skal indsendes til:

alle kan sende ideer og forslag til revideringen af udpegningerne inden for de 6 områder i grønt danmarkskort til planteamet@frederikssund.dk (skriv grønt danmarkskort som titel på din mail) eller pr. brev til frederikssund kommune, torvet 2, 3600 frederikssund. ideer og forslag skal være modtaget af frederikssund kommune senest 4. januar 2021.

her kan du læse læs høringssvaret fra nordsjællands landboforening .

 

[contact-person contact_id="68"]


https://nola.dk/contact/lars-jonsson/