fbpx
Skip to main content

Frederikssund hjælper agerhøns med faunastriber

Lodsejere i Frederikssund kommune kan nu også få hjælp til etablering af faunastriber

En faunastribe kan være det første skridt til at skabe bedre forhold i agerlandet for bl. a. agerhøns.  Striberne skaber biotoper med både læ, luft og føde for både kyllinger og voksne høns. Landbruget og flere nordsjællandske kommuner står bag fælles projekt, som skal give naturforbedringer i agerlandet, med særlig fokus på agerhønen. Senest er det Frederikssund kommune, som er kommet med i projektet. Har du landbrugsjord i Frederikssund kommune, kan du også være med. 

Det er let at være med i projektet
Kommunen indkøber og betaler den specielle frøblanding og du lægger jord til og betaler for udsåning af striberne, som kan foretages af Hagelsegaard maskinstation.  Du skal blot udfylde formularen nedenfor, så sørger Nordsjællands Landboforening for koordineringen. Sidste frist for tilmelding er tirsdag den 21. april 2020.

Speciel frøblanding
Med den valgte frøblanding er der specielt fokus på at optimere levevilkårene for agerhøns, som er gået tilbage i antal.  Der er både 1-årige og flerårige planter. Striberne er flerårige. Det anbefales,  at striberne får lov til at bestå over en årrække for at de kan have den mest optimale naturværdi. MEN – faunastriber gør det ikke alene! Derfor anbefaler vi, at du også gør en indsats på de steder på din ejendom, hvor der allerede er værdifulde levesteder – både for dyr, fugle og insekter.

Placering af faunastriber
Du udvælger nogle steder på din bedrift, hvor du ønsker faunastriber. Vi anbefaler, at du placerer faunastriben i kanten af marken eller op til ikke dyrkede arealer eller i nærheden af
eksisterende små naturområder på din ejendom. Det er hensigtsmæssigt at tænke ind i placeringen, at striberne helst skal forblive samme sted i flere år for at opnå størst naturværdi.

Har du faunastriber fra tidligere år?
Det anbefales at slå striben i det tidlige forår, for at give de flerårige planter bedre vilkår, for at blomstre op igen. Der vil også komme nye selvsåede planter fra de 1-årige planter.

Faunastriber og EU-støtte
Reglerne for grundbetaling tillader etablering af faunastriber på omdriftsarealer. Striberne må højst være 10 meter brede, de må max. udgøre 10% af markens samlede areal og der skal være mindst 10 meter mellem striberne. Derudover må de ikke placeres i permanent græs. Der er andre mere specifikke regler, så vi anbefaler, at du får placeringen godkendt af din planteavlsrådgiver.

Hvad skal du gøre?
Du forbereder jordstykket/erne udpeget til faunastribe – det skal helst gøres lige inden såningen. Du kan også aftale med maskinstationen, at de gør det i forbindelse med såningen. Der sås med en 3 meters maskine, så du kan vælge om striben skal være 3, 6 eller 9 m bred.  Dele af faunastriben kan med fordel slås på langs af striben i august-september med snit 15 cm over jorden. Spørg eventuelt først en planterådgiver, hvad der passer bedst på dine marker.

Hvad koster faunastriberne og hvor meget faunastribe får du?
Der kan sås faunastriber på i alt op til 2400 m2 (f.eks.  3 m * 800 m længde eller  fordelt på flere mindre stræk). Udgiften for dig er i alt 850 kr.  til såning ved maskinstationen. Ønsker du, at maskinstationen også skal forberede jorden før såningen, er den samlede pris i alt 1.700 kr. (priserne er ex moms). Udsåningen og evt. forberedelse af såbed udføres af: Peter Grønbech, ”Hagelsegaard”, Store Havelsesvej 61, Ølsted tlf. 20 14 77 60, mail: peter@hagelsegaard.dk

Vil du vide mere om projektet:
Kontakt Henrik Kruse Rasmussen, tlf. 24 52 38 86, mail: hkr@agrovi.dk

Bag om projektet
Projektet er med inspiration fra tre vestjyske kommuner iværksat af Grønt Råd i Hillerød kommune, som et samarbejde mellem Nordsjællands Landboforening, Danmarks Jægerforbund, Dansk Ornitologisk Forening, og Danmarks Naturfredningsforening.

Links:

Du kan tilmelde dig ved at udfylde nedenstående formular. Tilmeldingsfrist 21. april 2020