(+45) 4822 5200
NORDSJÆLLANDS LANDBOFORENING
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Faunastriberne spreder sig i Nordsjælland

Faunastriberne spreder sig i Nordsjælland, hvor de 4 kommuner Hillerød, Helsingør, Fredensborg og Egedal tilbyder ejere af landbrugsjord, at de kan få frø til at etablere faunastriber, mod at de selv betaler såningen.

Formålet med projektet er at forbedre naturværdien og levevilkårene for markvildtet med særlig fokus på agerhøns. Faunastriberne skaber biotoper med både læ, luft og føde for bl.a. agerhøns, og muliggør også en større variation og mangfoldighed af flora og fauna i agerlandet.

Frøblandingen som tilbydes  er sammensat af de 10 arter rødkløver, Cikorie, Kællingetand, Kornblomst, Røllike, Okseøje, Hjulkrone, Kornvalmue, Hvidkløver og Honningurt.

Bag om projektet

Projektet er med inspiration fra blandt andet en række vestjyske kommuner iværksat af Grønt Råd i Hillerød kommune tilbage i 2017, som et samarbejde mellem Nordsjællands Landboforening, Hillerød Kommune, Danmarks Jægerforbund, Dansk Ornitologisk Forening, og Danmarks Naturfredningsforening. i 2018 kom Egedal og Fredensborg med og nu er Helsingør altså også kommet med. I nordsjællands Landboforening glæder man sig over kommunernes opbakning og håber at de resterende kommuner også vil støtte op om projektet.

Har du interesse i at deltage i projektet kan du få hjælp til at etablere faunastriber af maksimalt 800 meters længde og minimum 3 meters bredde på din jord.

Læs mere om faunastriberne og hvordan du tilmelder dig i de enkelte kommuner:

Egedal

Fredensborg

Helsingør

Hillerød

 

 

faunastriber sommerokseøje og kløverblomstfremspirede faunastriber