fbpx
Skip to main content

Snart ansøgningsfrist til Familien Petersen Fruervadgårds Mindelegat

 

Af “Familien Petersen, Fruervadgård´s Mindelegat”, vil der blive foretaget uddeling af legatportioner med forventet udbetaling ultimo 2017. Se www.fruervadgaard.dk.

Legatmidlerne tildeles som studielegater eller som rejselegater til unge under landbrugsfaglig /landbrugsrelateret uddannelse f.eks. på landbrugsskoler og højere læreanstalter.

Derudover uddeles legater til ældre mennesker af landbostanden, der er fyldt 60 år, og som trænger til økonomisk bistand i forbindelse med rekreationsophold, anskaffelse af udstyr, der kan lette dem i tilværelsen og lignende.

Herudover har Mindelegatet et ønske om, at få udvidet ”ansøgerkredsen” inden for det landbrugsrelaterede. Såfremt der er planer om større projekter (f.eks. på landbrugsskolerne), opfordrer jeg til, at der bliver fremsendt et skitseoplæg m/økonomibudget til fonden.

Der anvendes ikke særlige blanketter.

Af ansøgningen skal fremgå ansøgerens cpr.nr., tlf./mobil nr., mailadresse samt reg.nr. og konto nr. til bankforbindelse. Mangler disse oplysninger, da kan man ikke forvente, at ansøgningen kommer i betragtning. Til dokumentation af rigtigheden af ansøgningens indhold skal vedlægges fotokopi af eksamensbeviser, anbefalinger m.m..

Ansøgning fremsendes med alm. post inden den 15.oktober 2017 til legatets bestyrelsesformand, advokat Birgitte Schack, Slotsgade 32, 3400 Hillerød, og alene de ansøgere, der får tildelt legatmidler, vil modtage svar.