fbpx
Skip to main content

Fælles indsats for marknaturen i Nordsjælland

Et 5000 hektar stort område er udset som det første område i Nordsjælland, hvor der skal gøres et systematisk forsøg på at genoprette levesteder og fødemuligheder for markvildt som harer og agerhøns.

Nyt projekt mellem Nordsjællands Landboforening og Jægerforbundet skal samle lodsejere i marknaturlaug, der koordinerer indsatsen mellem ejendommene.

Samtidig lægges der op til etablering af endnu flere faunastriber i samarbejde med kommunerne. Landboforeningen samler kommunerne  virtuelt for at drøfte mulighederne den 25. januar.

Læs artikel fra 21. januar i Frederiksborg Amts Avis her