fbpx
Skip to main content

Elkabler på landbrugsjord fra Hesselø Havvindmøllepark

I forbindelse med etableringen af Hesselø Havvindmøllepark skal der graves elkabler ned fra Gilleleje i nord til Hove i syd. Det vil berøre en række lodsejere i det åbne land. Det er Energinet som foretager de indledende undersøgelser og i den forbindelse har de kontaktet lodsejere, som kan blive berørt af projektet.

Se projektområdet her

Nordsjællands Landboforening afholdt lodsejermøde den 16. februar 2021 kl. 14 – 16.  Mødet blev afholdt virtuelt på teams.

Se præsentationerne fra mødet her.

Landsaftalerne v/ juridisk specialkonsulent Morten Haahr Jensen, Seges
Hesselø Havvindmøllepark erstatning og reetablering v/ planteavlskonsulent Lars Åge Klausen