fbpx
Skip to main content

Bivenlig landmand

Bivenlig landmand

En sund og mangfoldig bestand af bier bidrager til en rig natur, og er vigtig for bestøvningen af mange af vores afgrøder. Derfor skal vi passe på bierne og sikre deres levesteder og føde. Der skal ikke så meget til. Du kan f.eks. lade kvaset og grene ligge i hegnet. Hent inspiration på https://lf.dk/bi. Tilmeld dig L&F’s bikampagne og kom med på danmarkskortet over bivenlige landmænd.
# Livet på land # Verdensmål nr.15